Blekinges stora industriföretag går samman för att möta det stora kompetensbehovet

En undersökning som gjordes tidigare i år av kompetensbehovet hos de tolv stora industriföretagen i Blekinge visar att nästan 1000 jobb – allt från operatörer till ingenjörer – behöver tillsättas under de närmaste två till fem åren. För att möta detta behov samlas nu de stora företagen i Techtank för gemensamma satsningar.

Bild på Claes Westerlind

Claes Westerlind, NKT

– NKT är i en expansiv fas som innebär utökning av antalet anställda och vi behöver göra insatser på bred front för att attrahera kompetent personal, därför är samarbetet med övriga företag i regionen genom Techtank viktigt för oss. Tillsammans kan vi göra Blekinge ännu mer attraktivt, säger Claes Westerlind, platschef för NKT i Karlskrona, som är ett av de stora företagen i regionen.

Bild på Ingela Håkansson

Ingela Håkansson, Techtank

Ingela Håkansson, VD och klusterledare på Techtank, som driver utvecklingsfrågor för industrin i Blekinge, bekräftar vikten av att attrahera kompetens till Blekinge:

– Kompetensförsörjning är en stor utmaning för många företag idag, inte minst inom industrin, vilket vår undersökning också visar. Det finns ett stort gap mellan antalet som utbildar sig för jobb inom industrin i Blekinge till det faktiska antal som behövs. Vi behöver attrahera kompetens utifrån till vår region, och här ser vi många vinster med att göra gemensam sak.

Samarbete som alla kan vinna på

Bild på Mikael Vessin

Mikael Vessin, Volvo Cars

Det är i nätverket som går under namnet Techtank Top 12 som de tolv stora företagen i Blekinge nu samlas för första gången i ett gemensamt arbete. Ett av företagen som varit med och initierat nätverket är Volvo Cars i Olofström. Mikael Vessin, som är platschef där, ser en vinst i att utforska gemensamma utmaningar och möjligheter som kan kokas ner till konkreta insatser.

– Bilindustrin och Volvo Cars genomgår en omfattande transformation. Den drivs främst av kundernas framtida behov, hållbarhet, digitalisering och närmast elektrifiering. För att bibehålla och utveckla vår konkurrenskraft i regionen, måste vi samarbeta för att stärka områden som är nödvändiga för industrin. Exempel på detta är kompetensförsörjning, infrastruktur och hållbara logistikflöden. Som en liten region måste vi industriföretag gå samman för att utveckla ett biosystem där vi skapar handlingskraftiga innovationsmiljöer som säkrar och stärker vår industriella framtid.

950 jobb behöver tillsättas inom de närmaste åren

Den undersökning som Techtank gjorde tidigare i år visar att kompetens- och rekryteringsbehovet på två till fem års sikt hos de stora industriföretagen i Blekinge uppgår till ca 950 jobb. Ungefär hälften av dessa utgörs av yrkeskategorier som operatörer, montörer och processtekniker. Det kommer även att behövas hundratalet mekaniker, svetsare och underhållspersonal.

– Vi ser även ett stort behov av olika typer av ingenjörer, mer än 100 jobb där. Även behovet av olika typer av ledare är relativt stort med ett 70-tal jobb, berättar Ingela Håkansson, Techtank.

Andra yrkesgrupper som efterfrågas är exempelvis industrielektriker, lager- och truckpersonal, produktionstekniker, verktygstekniker, analytiska kemister samt olika typer av tjänstemän inom t ex HR, IT, ekonomi, sälj, inköp etc.

Bild på Sylvia Johansson

Sylvia Johansson, Alfa Laval

Många av företagen vittnar om att de inom kort ställs inför en stor generationsväxling som måste hanteras.

– Vi står inför stora förändringar inom industrin i framtiden vad gäller kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det gäller att vi kan utveckla våra befintliga medarbetares kompetens men även att attrahera nya medarbetare med den kompetens vi söker. Vi vet att det är många medarbetare som kommer gå i pension de närmsta tio åren, där blir utmaningen att överföra befintlig kompetens som finns inom företaget, menar Sylvia Johansson, platschef på Alfa Laval i Ronneby.

Gemensamma satsningar väntar runt hörnet

Som ett första steg att göra något tillsammans i Top 12-nätverket har företagens HR-chefer träffats och landat i ett par områden. Ingela Håkansson, Techtank, berättar mer:

– Det handlar bland annat om att industrin gemensamt kan visa på sina behov, sina fantastiska arbetsplatser och möjligheter att utvecklas på, exempelvis riktat mot studenter på relevanta utbildningar på universitet utanför regionen.

– Utöver det behövs ett samlat grepp kring boende, skolor, socialt engagemang, medflyttare och mycket annat för att på ett bra sätt kunna välkomna människor till regionen. Det pågår olika regionala initiativ inom detta område, och i detta arbete kan vårt nätverk vara en viktig aktör.

Men det handlar även om att arbeta tillsammans på andra sätt, till exempel genom att vara en gemensam röst för att lobba för nya utbildningar eller andra regionala satsningar av betydelse för att öka teknikintresset hos unga.

– Lyckas vi med att attrahera mer och rätt kompetens till de stora företagen spiller det även över till de små och medelstora företagen som vi vet även begränsas i sin utveckling då det är svårt att hitta rätt kompetens.

Bild från möte på Saab Kockums

Från möte med VD/Platschefer i Techtank Top 12 på Saab Kockums i Karlskrona den 15 oktober 2021.
Foto: Glenn Pettersson

Mer information

Ingela Håkansson
VD & klusterledare Techtank

076-861 27 43

Dela via

Relaterade nyheter
SPOK-mingel

Aktuellt från Techtank

Välbesökt SPOK-mingel på Sculptur

Den 12 maj arrangerades ett välbesökt SPOK-mingel på Sculptur i Karlshamn. På plats fanns formgivare, tillverkare och representanter från företagsfrämjande…

15 maj, 2023 — Lästid 2 min

Omställningslyftet

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Omställningslyftet ska hjälpa företagen att ställa om

Omställningslyftet ger företag kunskap om hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen och därmed underlätta omställningen. Kärnan…

28 september, 2022 — Lästid 2 min

Techtank Conference 2022

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Välbesökt Techtank Conference som presenterade smarta lösningar för en hållbar produktion

Den 30 november genomfördes Techtank Conference 2022, detta år med temat: Smart Solutions for a Sustainable Production – Applied methods…

13 december, 2022 — Lästid 4 min

Leankonferens Blekinge

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Premiär för Leankonferens Blekinge

Den 10 mars är det premiär för den första Leankonferens Blekinge som Techtank arrangerar tillsammans med Produktionslyftet och Lean Forum…

19 januari, 2023 — Lästid 1 min