Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan

Just nu genomförs inom ramen för projektet Kickstart 2 en kartläggning av industrins omställningsbehov inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. Att satsa på cirkulär ekonomi handlar om att generera vinster för både företaget och samhället. Det finns flera sätt att bli mer cirkulär. Exempelvis genom att öka användningen av återvunna råvaror, utveckla affärsmodellen till att erbjuda tjänster istället för att sälja produkter, genom förbättrad produktdesign med lägre resursåtgång eller ökad livslängd, bättre avfallshantering eller effektivare energianvändning.

Cirkulär ekonomi handlar även om att stärka lokal samverkan för att kunna dra nytta av möjligheter som ges av företagets lokalisering. Det kan handla om att avfall hos ett företag kan användas av ett annat företag, utveckling av gemensamma lösningar för energi- och servicetjänster eller samarbeten för att utveckla nya produkter.

– Under november-december genomför Techtank och NetPort Science Park därför tillsammans en kartläggning av industrins omställningsbehov inom hållbarhet och cirkulär ekonomi vars resultat kommer ligga till grund för olika insatser de kommande tre åren som är till gagn för industri- och teknikbranscherna, berättar Roland Porter, projektledare på Techtank.

Det finns två alternativ att besvara frågorna i kartläggningen för de medverkande företagen, antingen genom ett besök eller en telefonintervju.
Är du intresserad av att medverka i denna kartläggning med ditt företag är du varmt välkommen att kontakta för mer information!

Vill du veta mer?

Projektledare Kickstart 2

0793-47 99 64

Roland Porter

Projektledare Kickstart 2

Kontaktuppgifter

  • 0793-47 99 64

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank

Mycket god uppslutning på möte om karriärmöjligheter i Blekinges industri

”Jag blev väldigt inspirerad av presentationerna idag.”  ”Ett jättebra arrangemang och bra tips.” Så säger några av deltagarna på TRR:s…

12 februari, 2024 — Lästid 1 min

Bild på mentor och adept

Aktuellt från Techtank

Dags att anmäla sig till Techtanks Mentorprogram 2024/2025

Efter två mycket uppskattade omgångar av Techtanks mentorprogram kör vi en ny omgång 2024-2025 med start i augusti. Ta chansen…

12 februari, 2024 — Lästid 3 min

Ronneby Svets o Smide

Aktuellt från Techtank

Techtank välkomnar Ronneby Svets & Smide som ny medlem

Ronneby Svets & Smide är ett smidesföretag som startade 1983 och riktade in sig på byggnadssmide. Det är fortfarande en…

8 februari, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Nytt initiativ för Cirkulär ekonomi: En möjlighet för Blekinges industriföretag att arbeta med ekonomisk tillväxt och främja hållbar utveckling

Under våren påbörjas ett nytt initiativ riktat mot industriföretag i Blekinge, som en del av projektet Kickstart 2. Initiativet kommer…

24 januari, 2024 — Lästid 1 min