Coachinsatser och genomförandeplan - en del av Omställningslyftet

Är du redo att ta nästa steg i ert omställningsarbete med hjälp av coachinsatser och en genomförandeplan?

Coachning

Är ni som företag redo att börja arbeta med ert omställningsarbete? Nu har ni som företag via Omställningslyftet chansen att få stöttning i det arbetet. Under en överenskommen period bistår en industricoach med råd och kunskaper. Tiden planeras tillsammans med er som företag och träffarna kan ske fysiskt och digitalt. Beroende på utvecklingsbehov finns det möjlighet att koppla in ytterligare kompetens från RISE, Energikontoren och IVL i detta arbete.

Exempel på områden som vi kan titta närmare på är:

  • Hållbarhetsstrategi med intressentanalys
  • Hållbarhetsredovisning
  • Cirkularitet
  • Digitalisering
  • Logistik och transporter
  • Hållbara material
  • Produkt- och produktionsutveckling
  • Finansieringsmöjligheter och stöd i att skriva ansökningar, checkar etc.

Genomförandeplan

I en genomförandeplan får du som företag stöd i att ta fram en plan för vägen framåt. Vi utgår ifrån ert nuläge och ert önskade läge och ni som företag får hjälp att identifiera aktiviteter som bidrar till företagets strategiska utveckling. IUC bistår med kompetens och hjälper er som företag att applicera hållbarhetsperspektiv som är relevanta för att ta nästa steg i omställningsarbetet.

Målgrupp

Små och medelstora industriföretag med ambitionen att utveckla sin verksamhet.

Investering

För små- och medelstora företag är insatserna gratis. Er investering är er tid och ert engagemang. Vi utgår från att ni har en ambition att utveckla ert företag mot ökad hållbarhet

Ladda ner informationen som pdf


Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, Energikontoren Sverige, IUC, IVL och SuPr. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Vill du veta mer?

Projektledare Teknik & Innovation / Omställningslyftet

070-686 32 25

Bengt Gebert

Projektledare Teknik & Innovation / Omställningslyftet

Kontaktuppgifter

  • 070-686 32 25

Dela via

Relaterade nyheter
Leankonferens Blekinge

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Premiär för Leankonferens Blekinge

Den 10 mars är det premiär för den första Leankonferens Blekinge som Techtank arrangerar tillsammans med Produktionslyftet och Lean Forum…

19 januari, 2023 — Lästid 1 min

Produktionslyftet

Aktuellt övrigt

Nytt stöd för deltagande i Produktionslyftets utvecklingsprogram

Nu erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram, för ett begränsat antal företag med upp…

24 januari, 2023 — Lästid 1 min

Automation

Aktuellt övrigt

Ansök om automationscheck

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? D…

24 januari, 2023 — Lästid 1 min

Uppstartmöte DigIT Hub Sweden

Aktuellt från Techtank

Uppstartsmöte för DigIT Hub Sweden

Den 18 januari genomfördes det första konsortiemötet för DigIT Hub Sweden, en European Digital Innovation Hub i Skåne, Blekinge och Kronoberg…

18 januari, 2023 — Lästid 1 min