Coachinsatser och genomförandeplan - en del av Omställningslyftet

Är du redo att ta nästa steg i ert omställningsarbete med hjälp av coachinsatser och en genomförandeplan?

Coachning

Är ni som företag redo att börja arbeta med ert omställningsarbete? Nu har ni som företag via Omställningslyftet chansen att få stöttning i det arbetet. Under en överenskommen period bistår en industricoach med råd och kunskaper. Tiden planeras tillsammans med er som företag och träffarna kan ske fysiskt och digitalt. Beroende på utvecklingsbehov finns det möjlighet att koppla in ytterligare kompetens från RISE, Energikontoren och IVL i detta arbete.

Exempel på områden som vi kan titta närmare på är:

  • Hållbarhetsstrategi med intressentanalys
  • Hållbarhetsredovisning
  • Cirkularitet
  • Digitalisering
  • Logistik och transporter
  • Hållbara material
  • Produkt- och produktionsutveckling
  • Finansieringsmöjligheter och stöd i att skriva ansökningar, checkar etc.

Genomförandeplan

I en genomförandeplan får du som företag stöd i att ta fram en plan för vägen framåt. Vi utgår ifrån ert nuläge och ert önskade läge och ni som företag får hjälp att identifiera aktiviteter som bidrar till företagets strategiska utveckling. IUC bistår med kompetens och hjälper er som företag att applicera hållbarhetsperspektiv som är relevanta för att ta nästa steg i omställningsarbetet.

Målgrupp

Små och medelstora industriföretag med ambitionen att utveckla sin verksamhet.

Investering

För små- och medelstora företag är insatserna gratis. Er investering är er tid och ert engagemang. Vi utgår från att ni har en ambition att utveckla ert företag mot ökad hållbarhet

Ladda ner informationen som pdf


Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, Energikontoren Sverige, IUC, IVL och SuPr. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Vill du veta mer?

Projektledare Teknik & Innovation / Omställningslyftet

070-686 32 25

Bengt Gebert

Projektledare Teknik & Innovation / Omställningslyftet

Kontaktuppgifter

  • 070-686 32 25

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank

Via Omställningslyftet tar ITE Fabriks nästa steg i hållbarhetsarbetet

I början av året deltog ITE Fabriks AB från Olofström i Kickstart Hållbarhet, en av IUC Sveriges insatser inom projektet…

19 maj, 2023 — Lästid 4 min

Diploma

Aktuellt från Techtank

Diploma – över 450 utbildningar på distans

Utbilda dig var du vill, när du vill! Genom Techtank har du möjlighet att teckna prisvärda licenser för utbildningar hos…

21 maj, 2023 — Lästid 2 min

Exportprogram

Aktuellt från Techtank

Exportprogram för Techtanks medlemsföretag

Delta i exklusivt exportprogram för Techtanks medlemsföretag! Regional Exportsamverkan Blekinge erbjuder Techtanks medlemsföretag (små och medelstora företag, max 249 anställda…

19 maj, 2023 — Lästid 1 min

SPOK-mingel

Aktuellt från Techtank

Välbesökt SPOK-mingel på Sculptur

Den 12 maj arrangerades ett välbesökt SPOK-mingel på Sculptur i Karlshamn. På plats fanns formgivare, tillverkare och representanter från företagsfrämjande…

15 maj, 2023 — Lästid 2 min