Coachinsatser och genomförandeplan - en del av Omställningslyftet

Är du redo att ta nästa steg i ert omställningsarbete med hjälp av coachinsatser och en genomförandeplan?

Coachning

Är ni som företag redo att börja arbeta med ert omställningsarbete? Nu har ni som företag via Omställningslyftet chansen att få stöttning i det arbetet. Under en överenskommen period bistår en industricoach med råd och kunskaper. Tiden planeras tillsammans med er som företag och träffarna kan ske fysiskt och digitalt. Beroende på utvecklingsbehov finns det möjlighet att koppla in ytterligare kompetens från RISE, Energikontoren och IVL i detta arbete.

Exempel på områden som vi kan titta närmare på är:

  • Hållbarhetsstrategi med intressentanalys
  • Hållbarhetsredovisning
  • Cirkularitet
  • Digitalisering
  • Logistik och transporter
  • Hållbara material
  • Produkt- och produktionsutveckling
  • Finansieringsmöjligheter och stöd i att skriva ansökningar, checkar etc.

Genomförandeplan

I en genomförandeplan får du som företag stöd i att ta fram en plan för vägen framåt. Vi utgår ifrån ert nuläge och ert önskade läge och ni som företag får hjälp att identifiera aktiviteter som bidrar till företagets strategiska utveckling. IUC bistår med kompetens och hjälper er som företag att applicera hållbarhetsperspektiv som är relevanta för att ta nästa steg i omställningsarbetet.

Målgrupp

Små och medelstora industriföretag med ambitionen att utveckla sin verksamhet.

Investering

För små- och medelstora företag är insatserna gratis. Er investering är er tid och ert engagemang. Vi utgår från att ni har en ambition att utveckla ert företag mot ökad hållbarhet

Ladda ner informationen som pdf


Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, Energikontoren Sverige, IUC, IVL och SuPr. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Vill du veta mer?

Projektledare Teknik & Innovation

070-686 32 25

Bengt Gebert

Projektledare Teknik & Innovation

Kontaktuppgifter

  • 070-686 32 25

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank

Rekordmånga deltagare på Techtank Day 2024

Närmare 150 deltagare från hela Blekinge med omnejd som representerade näringsliv, samhälle och akademi var på plats i Slottslängorna den…

30 april, 2024 — Lästid 8 min

Aktuellt från Techtank

Industriverken medlem i Techtanks industrikluster

Industriverken AB i Ronneby, med runt 55 anställda, är en fullservicepartner inom plåtpressning med en bred kunskap av att välja…

16 maj, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt övrigt

Automation & produktionskompetens - två checkar att söka senast 30 september

Tillväxtverket erbjuder nu små och medelstora företag att söka stöd till sin utveckling inom två olika områden: Automation respektive produktionskompetens…

8 maj, 2024 — Lästid 4 min

Logga Klimatklivet

Aktuellt övrigt

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar – ny ansökningsperiod i juni

Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då är du välkommen att söka stöd…

8 maj, 2024 — Lästid 3 min