Coachinsatser och genomförandeplan - en del av Omställningslyftet

Är du redo att ta nästa steg i ert omställningsarbete med hjälp av coachinsatser och en genomförandeplan?

Coachning

Är ni som företag redo att börja arbeta med ert omställningsarbete? Nu har ni som företag via Omställningslyftet chansen att få stöttning i det arbetet. Under en överenskommen period bistår en industricoach med råd och kunskaper. Tiden planeras tillsammans med er som företag och träffarna kan ske fysiskt och digitalt. Beroende på utvecklingsbehov finns det möjlighet att koppla in ytterligare kompetens från RISE, Energikontoren och IVL i detta arbete.

Exempel på områden som vi kan titta närmare på är:

  • Hållbarhetsstrategi med intressentanalys
  • Hållbarhetsredovisning
  • Cirkularitet
  • Digitalisering
  • Logistik och transporter
  • Hållbara material
  • Produkt- och produktionsutveckling
  • Finansieringsmöjligheter och stöd i att skriva ansökningar, checkar etc.

Genomförandeplan

I en genomförandeplan får du som företag stöd i att ta fram en plan för vägen framåt. Vi utgår ifrån ert nuläge och ert önskade läge och ni som företag får hjälp att identifiera aktiviteter som bidrar till företagets strategiska utveckling. IUC bistår med kompetens och hjälper er som företag att applicera hållbarhetsperspektiv som är relevanta för att ta nästa steg i omställningsarbetet.

Målgrupp

Små och medelstora industriföretag med ambitionen att utveckla sin verksamhet.

Investering

För små- och medelstora företag är insatserna gratis. Er investering är er tid och ert engagemang. Vi utgår från att ni har en ambition att utveckla ert företag mot ökad hållbarhet

Ladda ner informationen som pdf


Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, Energikontoren Sverige, IUC, IVL och SuPr. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Vill du veta mer?

Projektledare Teknik & Innovation / Omställningslyftet

070-686 32 25

Bengt Gebert

Projektledare Teknik & Innovation / Omställningslyftet

Kontaktuppgifter

  • 070-686 32 25

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank

Ansök nu till DigIT Hubs missionsprogram för ditt digitaliseringsprojekt

Just nu kan du som har ett litet till medelstort företag ansöka till DigIT Hubs Missionsprogram med experthjälp till ett…

7 juli, 2023 — Lästid 2 min

VR-glasögon

Aktuellt från Techtank

Kickstart 2: Innovation, grön omställning och partnerskap

Den 1 september startade det nya projektet Kickstart 2 som ska arbeta både med att utveckla Blekinges system av testbäddar som…

8 september, 2023 — Lästid 1 min

Svetsning på Svets o Montage

Aktuellt från Techtank

Techtank välkomnar Svets & Montage som ny medlem

Svets & Montage Industripartner AB i Mjällby har maskinpark, personal, erfarenhet och kompetens som är anpassad för specialtillverkning, enstaka produkter…

5 september, 2023 — Lästid 1 min

400 intervjuer

Aktuellt från Techtank

400 omställningsintervjuer med industriella SMF

Intervjuer med 400 små och medelstora industriföretag över hela landet ger inblick i industrins utmaningar och möjligheter. Nätverket IUC Sverige…

15 augusti, 2023 — Lästid 1 min