Delta i höstens HR seminarieserie på temat Att attrahera, utveckla och behålla kompetens

Under hösten öppnar Techtank upp möjligheten för fler industri- och teknikföretag att ta del av de seminarier som arrangeras inom ramen för Techtanks utvecklingsprogram med fokus på HR/Personalfunktionen. Välkommen att delta i ett eller flera seminarier – ta chansen att få nya perspektiv & verktyg för att stärka ditt företags förmåga att via HR-funktionen attrahera, utveckla och behålla kompetens!

Missa inte möjligheten att delta i dessa seminarier som ger dig både breddad och fördjupad kunskap, nya perspektiv och modeller att arbeta vidare med på hemmaplan!


17/9: Värdegrund och företagskultur

Att alla organisationer har en företagskultur, uttalad eller outtalad, är de flesta överens om. Vi kommer att diskutera hur kulturen kan se ut, varifrån den kommer, vem som äger den och hur vi kan påverka den, mäta den och förändra den. Vi delar erfarenheter och diskuterar konkreta angreppssätt och verktyg som är applicerbara både i stora och små verksamheter.

Till mer information & anmälan


5/10: Incitament och belöningar

Denna eftermiddag kommer vi att diskutera och ge exempel på hur man kan skapa och designa incitament- och belöningssystem som faktiskt påverkar våra anställdas arbete och effektivitet i positiv riktning. D v s som belönar den där extra arbetsinsatsen, som belönar när vi överträffar våra mål och som premierar framgång för vårt företag/organisation. Vi kommer även att diskutera både för- och nackdelar med olika former av belöningssystem. Företag med väl utvecklade belöningssystem har ofta ett starkt ”employer branding” – och kan därför använda dessa system för att både attrahera, utveckla och behålla sin arbetskraft.

Till mer information & anmälan


26/10: Hur blir hållbarhet en naturlig del i affärsstrategi och arbetsgivarvarumärke?

Hållbarhet/CSR är idag en strategiskt viktig fråga i de flesta bolag. Det innebär att det också är en viktig del av HR-arbetet då det krokar arm med områden som t.ex. arbetsgivarvarumärke. Hur kan man tänka när det gäller målsättningar, initiativ och kommunikation för att möta de förväntningar som olika intressenter har. Du kommer att få med dig både teori och erfarenhetsutbyte, samt praktiska tips på hur man kommer igång, och hur man med små medel kan göra stora förändringar över tid.

Till mer information & anmälan


25/11: Rekrytering, hur svårt kan det egentligen vara?

Ett av företagets viktigaste kompetensförsörjningsverktyg är rekrytering och det gäller såväl intern- som extern rekrytering. Hur ser rekryteringsprocessen ut generellt och vad finns det för utmaningar och fallgropar? Vad sänder vi som arbetsgivare för signaler under resans gång och hur påverkar det slutresultatet? Du får med dig konkreta tips, råd, verktyg men också erfarenhetsutbyte med HR-kollegor från olika bolag.

Till mer information & anmälan


9/12: Att leda och driva förändring – en av de viktigaste skillsen framöver

I en tid där förändring är kontinuerligt förekommande och något ständigt pågående, är förändringsledarskap en central del. Vi kommer bl.a. att prata om olika förändringsprocesser, utmaningar och sätt att hantera motstånd mot förändring. Vad är det som gör att vissa förändringar lyckas och andra inte? Finns det något recept på framgång? Vi tar del av andras erfarenheter och tipsar om verktyg och konkreta metoder.

Till mer information & anmälan


02Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet…

28 april, 2024 — Lästid 2 min

Aktuellt från Techtank

Industriverken medlem i Techtanks industrikluster

Industriverken AB i Ronneby, med runt 55 anställda, är en fullservicepartner inom plåtpressning med en bred kunskap av att välja…

16 maj, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt övrigt

Automation & produktionskompetens - två checkar att söka senast 30 september

Tillväxtverket erbjuder nu små och medelstora företag att söka stöd till sin utveckling inom två olika områden: Automation respektive produktionskompetens…

8 maj, 2024 — Lästid 4 min

Logga Klimatklivet

Aktuellt övrigt

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar – ny ansökningsperiod i juni

Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då är du välkommen att söka stöd…

8 maj, 2024 — Lästid 3 min