Erbjudande om Tillväxtanalys!

Står ni inför nya utmaningar och möjligheter under 2022 för att behålla och stärka er konkurrenskraft? Tillsammans med andra regionala aktörer som främjar företagets tillväxt kan Techtank inom ramen för projektet CoDev under 2022 erbjuda insatser i form av extern coaching och konsultstöd inom grön eller digital omställning, innovation eller affärsutveckling som ska stärka er förnyelseförmåga och därmed öka konkurrenskraften.

Som ett första steg och utgångspunkt för fortsatt dialog erbjuder vi en s k Tillväxtanalys. Vi utgår från olika områden som t ex nationell marknad, export, produktutveckling, automation, kompetensutveckling, organisation och hållbarhet m m och har sedan en dialog kring era prioriteringar och behov.

Vid dessa analyser träffar vi gärna VD/Platschef och/eller annan person som arbetar med ert företags tillväxt.

Välkommen att kontakta projektledare Roland Porter via e-post eller telefon 0793-47 99 64 för mer information.

CoDev är ett samverkansprojekt mellan aktörerna Almi, Blekinge Business Incubator, Blue Science Park, Techtank, NetPort Science Park och Region Blekinge, med finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Vill du veta mer?

Projektledare CoDev & Kickstart S3

0793-47 99 64

Roland Porter

Projektledare CoDev & Kickstart S3

Kontaktuppgifter

  • 0793-47 99 64

Dela via

Relaterade nyheter
Celltech logotyp

Aktuellt från Techtank

Techtank välkomnar Celltech som ny medlem

Celltech är Nordens ledande batterileverantör för professionella användare och kunder. Tillsammans med kunder och samarbetspartners utvecklar man batterier och batterisystem…

23 juni, 2022 — Lästid 1 min

Person med kikare som spanar

Omvärldsbevakning från IUC

Tre tydliga trender som påverkar industrin – omvärldsbevakning september 2022

Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? I denna trendspaning kan du läsa om…

21 september, 2022 — Lästid 6 min

DigIT Hub AI-bild

Aktuellt från Techtank

Utveckla ditt företag med hjälp av AI!

Via projektet DigIT Hub AI besöker Techtank små- och medelstora industriföretag i Blekinge för att göra en mognadsanalys av företagets…

20 september, 2022 — Lästid 1 min

Bild på planta som växer

Aktuellt från partner

Sök företagsstöd och affärsutvecklingscheckar via Region Blekinge

Som företagare har du möjlighet att söka olika former av stöd för din verksamhet. Syftet med stöden är att stimulera…

20 september, 2022 — Lästid 3 min