Erbjudande om Tillväxtanalys!

Står ni inför nya utmaningar och möjligheter under 2022 för att behålla och stärka er konkurrenskraft? Tillsammans med andra regionala aktörer som främjar företagets tillväxt kan Techtank inom ramen för projektet CoDev under 2022 erbjuda insatser i form av extern coaching och konsultstöd inom grön eller digital omställning, innovation eller affärsutveckling som ska stärka er förnyelseförmåga och därmed öka konkurrenskraften.

Som ett första steg och utgångspunkt för fortsatt dialog erbjuder vi en s k Tillväxtanalys. Vi utgår från olika områden som t ex nationell marknad, export, produktutveckling, automation, kompetensutveckling, organisation och hållbarhet m m och har sedan en dialog kring era prioriteringar och behov.

Vid dessa analyser träffar vi gärna VD/Platschef och/eller annan person som arbetar med ert företags tillväxt.

Välkommen att kontakta projektledare Roland Porter via e-post eller telefon 0793-47 99 64 för mer information.

CoDev är ett samverkansprojekt mellan aktörerna Almi, Blekinge Business Incubator, Blue Science Park, Techtank, NetPort Science Park och Region Blekinge, med finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Vill du veta mer?

Projektledare CoDev & Kickstart S3

0793-47 99 64

Roland Porter

Projektledare CoDev & Kickstart S3

Kontaktuppgifter

  • 0793-47 99 64

Dela via

Relaterade nyheter
Omställningslyftet

Aktuellt från Techtank

Coachinsatser och genomförandeplan - en del av Omställningslyftet

Är du redo att ta nästa steg i ert omställningsarbete med hjälp av coachinsatser och en genomförandeplan? Coachning Är ni…

18 januari, 2023 — Lästid 2 min

Produktionslyftet

Aktuellt övrigt

Nytt stöd för deltagande i Produktionslyftets utvecklingsprogram

Nu erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram, för ett begränsat antal företag med upp…

24 januari, 2023 — Lästid 1 min

Automation

Aktuellt övrigt

Ansök om automationscheck

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? D…

24 januari, 2023 — Lästid 1 min

Leankonferens Blekinge

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Premiär för Leankonferens Blekinge

Den 10 mars är det premiär för den första Leankonferens Blekinge som Techtank arrangerar tillsammans med Produktionslyftet och Lean Forum…

19 januari, 2023 — Lästid 1 min