Europeisk hubb för digitalisering etableras i Sydsverige

Äntligen kom beskedet: EU-kommissionen utser DigIT Hub Sweden till en Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH). Av 283 kandidater i Europa blir sydsvenska DigIT Hub Sweden en av fyra EU-finansierade hubbar som placeras i Sverige. Hubben, som ska verka för ökad digitalisering, är nationellt prioriterad och regionalt förankrad i Skåne, Blekinge och Kronoberg. Den ingår i ett nyetablerat europeiskt nätverk av digitala innovationshubbar där kompetens och resurser samlas för att stödja den digitala omställningen av små- och medelstora företag samt offentlig sektor.

– Det har varit en gedigen ansökningsprocess och stor konkurrens bland de sökande kandidaterna. Vi är därför extra stolta över att kunna dela glädjebeskedet, som innebär att vi får ytterligare möjligheter att stötta och accelerera digitalisering i Sydsverige. Samtidigt har vi chansen att erbjuda regionens spetskompetens ut i Europa, och få tillgång till den samlade digitaliseringsexpertis som finns i det europeiska nätverket av digitala innovationshubbar, säger Britta Duve Hansen, senior projektledare för DigIT Hub Sweden.

Techtank är en av organisationerna som medverkar i Dig IT Hub Sweden:
– Om vår industri ska fortsätta vara konkurrenskraftig på en världsmarknad måste vi både fortsätta och bli ännu bättre på att producera innovativa och hållbara lösningar. Digitalisering är en stark drivkraft i den gröna omställningen, och vi ser genom detta initiativ framemot att kunna erbjuda våra industri- och teknikföretag i Blekinge riktade insatser för att höja kompetensen inom området. Att få samlad tillgång till expertis, testmiljöer och verktyg inom digitalisering som kan stärka företagens konkurrenskraft, säger Ingela Håkansson, VD och klusterledare för industriklustret Techtank i Blekinge.

Ett center för digitalisering

Som utsedd EDIH kommer DigIT Hub Sweden att fungera som ett center för digitalisering, dit organisationer kan vända sig för att få tillgång till kunskap, testmiljöer, rådgivning eller finansiering. Målsättningen är att använda digitalisering som en motor för att utveckla bättre arbetsmetoder, produkter eller tjänster, och möta behov hos kunder, medarbetare och medborgare som blivit alltmer digitala. Tematiskt ligger fokus på omställningen mot smart industri och smarta städer, där kopplingen till både digitalisering och hållbarhet är central.

Sydsvenskt samarbete

Bakom DigIT Hub Sweden står 29 organisationer och samarbetspartners med komplementär expertis och geografisk spridning i Skåne, Blekinge och Kronoberg (se faktaruta). Tillsammans bildar de det icke-vinstdrivande konsortiet som har i uppdrag att driva hubben under minst tre års tid med en budget på cirka 65 miljoner kronor. Hubben förväntas vara fullt operativ under hösten 2022, men redan nu kan man som organisation ansöka om att få hjälp med sin digitalisering.

– Företag, organisationer och medborgare behöver kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att Europa ska förbli konkurrenskraftigt globalt. Genom att etablera en hubb i Sydsverige skapar vi långsiktiga förutsättningar för regionen som ligger i linje med nationella och europeiska prioriteringar. Vi räknar med att detta inte bara hjälper de organisationer som får direkt digitaliseringsstöd genom hubben, utan att detta i sin tur genererar ännu mer satsningar i Sydsverige som gynnar såväl näringsliv, offentlig sektor och den enskilde medborgaren, säger Britta Duve Hansen.

Förutom DigIT Hub Sweden har även tre andra hubbar etablerats i Sverige. Genom programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) räknar EU-kommissionen initialt med att 136 EDIH:s kommer att finansieras runt om i Europa med inriktningar som kompletterar varandra.


DigIT Hub Sweden är en Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH) som stödjer ökad digitalisering av små- och medelstora företag och offentlig sektor.

Mer information: www.digithub.se

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank

Nu söker Techtank en projektledare

Vill du jobba med industrins gröna omställning? Då kanske du är vår nya kollega på Techtank! Vi söker nu en…

14 juni, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Förra årets Svenska Leanprisvinnare medverkar på Leankonferens Blekinge

Efter förra årets premiär som drog fulla hus är det nu åter dags för Leankonferens Blekinge som Techtank arrangerar tillsammans…

18 januari, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Miljoner i EU-medel för att stödja industrins gröna omställning i Skåne och Blekinge

Med drygt 12 miljoner kronor bidrar EU:s socialfond till det nya projektet SPIK som ska stödja industrins gröna omställning i…

6 december, 2023 — Lästid 6 min

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Välkommen till Techtank Day 2024!

Den 25 april är det åter dags för Techtank Day. Detta år genomför vi vår årliga konferens och mötesplats för…

2 april, 2024 — Lästid 1 min