Europeisk hubb för digitalisering etableras i Sydsverige

Äntligen kom beskedet: EU-kommissionen utser DigIT Hub Sweden till en Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH). Av 283 kandidater i Europa blir sydsvenska DigIT Hub Sweden en av fyra EU-finansierade hubbar som placeras i Sverige. Hubben, som ska verka för ökad digitalisering, är nationellt prioriterad och regionalt förankrad i Skåne, Blekinge och Kronoberg. Den ingår i ett nyetablerat europeiskt nätverk av digitala innovationshubbar där kompetens och resurser samlas för att stödja den digitala omställningen av små- och medelstora företag samt offentlig sektor.

– Det har varit en gedigen ansökningsprocess och stor konkurrens bland de sökande kandidaterna. Vi är därför extra stolta över att kunna dela glädjebeskedet, som innebär att vi får ytterligare möjligheter att stötta och accelerera digitalisering i Sydsverige. Samtidigt har vi chansen att erbjuda regionens spetskompetens ut i Europa, och få tillgång till den samlade digitaliseringsexpertis som finns i det europeiska nätverket av digitala innovationshubbar, säger Britta Duve Hansen, senior projektledare för DigIT Hub Sweden.

Techtank är en av organisationerna som medverkar i Dig IT Hub Sweden:
– Om vår industri ska fortsätta vara konkurrenskraftig på en världsmarknad måste vi både fortsätta och bli ännu bättre på att producera innovativa och hållbara lösningar. Digitalisering är en stark drivkraft i den gröna omställningen, och vi ser genom detta initiativ framemot att kunna erbjuda våra industri- och teknikföretag i Blekinge riktade insatser för att höja kompetensen inom området. Att få samlad tillgång till expertis, testmiljöer och verktyg inom digitalisering som kan stärka företagens konkurrenskraft, säger Ingela Håkansson, VD och klusterledare för industriklustret Techtank i Blekinge.

Ett center för digitalisering

Som utsedd EDIH kommer DigIT Hub Sweden att fungera som ett center för digitalisering, dit organisationer kan vända sig för att få tillgång till kunskap, testmiljöer, rådgivning eller finansiering. Målsättningen är att använda digitalisering som en motor för att utveckla bättre arbetsmetoder, produkter eller tjänster, och möta behov hos kunder, medarbetare och medborgare som blivit alltmer digitala. Tematiskt ligger fokus på omställningen mot smart industri och smarta städer, där kopplingen till både digitalisering och hållbarhet är central.

Sydsvenskt samarbete

Bakom DigIT Hub Sweden står 29 organisationer och samarbetspartners med komplementär expertis och geografisk spridning i Skåne, Blekinge och Kronoberg (se faktaruta). Tillsammans bildar de det icke-vinstdrivande konsortiet som har i uppdrag att driva hubben under minst tre års tid med en budget på cirka 65 miljoner kronor. Hubben förväntas vara fullt operativ under hösten 2022, men redan nu kan man som organisation ansöka om att få hjälp med sin digitalisering.

– Företag, organisationer och medborgare behöver kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att Europa ska förbli konkurrenskraftigt globalt. Genom att etablera en hubb i Sydsverige skapar vi långsiktiga förutsättningar för regionen som ligger i linje med nationella och europeiska prioriteringar. Vi räknar med att detta inte bara hjälper de organisationer som får direkt digitaliseringsstöd genom hubben, utan att detta i sin tur genererar ännu mer satsningar i Sydsverige som gynnar såväl näringsliv, offentlig sektor och den enskilde medborgaren, säger Britta Duve Hansen.

Förutom DigIT Hub Sweden har även tre andra hubbar etablerats i Sverige. Genom programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) räknar EU-kommissionen initialt med att 136 EDIH:s kommer att finansieras runt om i Europa med inriktningar som kompletterar varandra.


DigIT Hub Sweden är en Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH) som stödjer ökad digitalisering av små- och medelstora företag och offentlig sektor.

Mer information: www.digithub.se

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43

Dela via

Relaterade nyheter
Omställningslyftet

Aktuellt från Techtank

Omställningslyftet ska hjälpa företagen att ställa om

Omställningslyftet ger företag kunskap om hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen och därmed underlätta omställningen. Kärnan…

28 september, 2022 — Lästid 2 min

Elever på Teknikcollege

Aktuellt från partner | Pressutskick

Samarbete mellan skola och näringsliv ger hundratals elever från Blekinge möjlighet att besöka Yrkes-SM i Växjö

Genom Teknikcollege Sydost och i samverkan med deras partnerföretag AAK, Södra och Volvo Cars får nu elever i årskurs 8…

4 maj, 2022 — Lästid 5 min

Deltagare på Techtank Day

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Stor uppslutning när årets Techtank Day genomfördes

Den 19 maj arrangerades Techtank Day, en årlig konferens och mötesplats för representanter för industri, samhälle och akademi i Blekinge…

20 maj, 2022 — Lästid 2 min

Bild på deltagare

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Hållbarhet en överlevnadsfråga för företagen

Ingen kan ha missat hur viktigt det är för företag att ställa om till en mer hållbar och cirkulär produktion…

3 november, 2021 — Lästid 8 min