Hållbarhet en överlevnadsfråga för företagen

Ingen kan ha missat hur viktigt det är för företag att ställa om till en mer hållbar och cirkulär produktion efter att ha deltagit på BusinessForum 2021. Arrangemanget, som genomfördes för sjätte gången, hölls på Volvo Cars i Olofström den 28 oktober och bjöd på många goda exempel inom området.

Ett globalt problem kräver globala lösningar. Vi behöver full mobilisering från industrisektorn för att lyckas minska koldioxidavtrycket.

Så inledde Ben Butters, VD på Eurochambres, som via länk från Bryssel höll ett öppningsanförande som bland annat handlade om EU:s gröna giv, the Green Deal, och hur den påverkar våra företag.

80-talet deltagare från företag och organisationer i hela södra Sverige fick sedan fördjupade kunskaper om den gröna given av Handelskammarens hållbarhetsstrateg Elisabeth Axelson. Den gröna given är en färdplan för en hållbar ekonomi inom EU med målet noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2050, att den ekonomiska tillväxten har frikopplats från resursförbrukning, bland annat genom en cirkulär ekonomi, och att inga människor eller platser lämnas utanför. Av EU:s enorma budget på 1,8 biljoner euro går en tredjedel till just gröna given.

– Få koll på ditt företags utsläpp och sätt mål i linje med 1,5 graders målet, löd en konkret uppmaning från Elisabeth till deltagarna.

Bild på Elisabeth Axelson

Elisabeth Axelson, Handelskammaren

Vägen till 100% hållbar produktion för Volvo Cars

På Volvo Cars, som stod värd för konferensen, ska man 2040 vara klimatneutrala och ha uppnått en cirkulär ekonomi. Ett delmål på vägen är 2025 då man ska uppnå en 40 % minskning av de totala CO2-utsläppen per bil.

Anledningarna till det är flera, inte minst den klimatförändring vi står inför som gör att vi måste agera, berättar James Lundström, Head of Circular Economy, Volvo Cars. Andra anledningar är till exempel att klara av att möta de växande kraven på reglering av olika slag och att kunna uppfylla kundernas förväntningar.

Foto på James Lundström

James Lundström, Volvo Cars

– Men också att lyckas attrahera anställda. Ska man få tag i duktiga medarbetare idag måste man som företag jobba med hållbarhet. En annan viktig aspekt är att föra en etisk och ansvarsfull verksamhet. Man är inte trovärdig som företag om du inte jobbar med detta, menar James.

Under konferensen gjordes även ett nedslag i Volvo Cars fabrik i Olofström för att höra vilka konkreta hållbarhetssatsningar som görs här. Mikael Vessin, platschef, berättar:

Bild på Mikael Vessin

Mikael Vessin, Volvo Cars

– Volvo Cars produktion i Olofström ska vara klimatneutral till 2025. Detta sker bland annat genom energibesparande förbättringsarbete, värmeåtervinning – kylvatten från presshärdning och våra svetsprocesser där vi även köper/säljer fjärrvärme. All el är grön el.

Man jobbar även mycket med materialutnyttjandet och hur man kan återanvända stålet som klipps bort vid framtagandet av en karosskomponent.

– Sedan måste även transporter till och från fabriken bli klimatneutralt. Här är bland annat den kommande Sydostlänken oerhört viktig, så att vi har elektrifierad järnväg åt alla håll, menar Mikael.

Klimatpositiv en viktig fråga för IKEA

”People & Planet Positive” – så heter IKEAS hållbarhetsstrategi som består av tre områden: Hälsosam och hållbar livsstil, Cirkulär och klimatpositiv samt Rättvis och jämställd. Andreas Carlsson, hållbarhetschef IKEA Industry, berättade under konferensen om hur IKEA arbetar med området Cirkulär och klimatpositiv som handlar om att övergå till en cirkulär ekonomi, bli klimatpositiv samt återvinna resurser, skydda ekosystem och förbättra den biologiska mångfalden.

Bild på Andreas Carlsson

Andreas Carlsson, IKEA Industry

– För att bli klimatpositiva måste vi drastiskt minska våra CO2-utsläpp i hela vår kedja. Men vi kollar även på hur vi kan bidra utanför IKEA att bli mer klimatneutrala, till exempel genom att hjälpa våra underleverantörer på olika sätt. Det är viktigt att titta på hela värdekedjan och inte bara på den egna produktionen och det egna utsläppet, säger Andreas.

På IKEA Industry arbetar man efter en hållbarhetsplan som bland annat lyfter hur man ska jobba inom energiområdet. Till exempel ska klimatpåverkan minskas med 80% till 2025.

Vi vill ligga i framkant, vara offensiva och ett gott exempel kopplat till the Green Deal.

Hållbara materialkedjor istället för slöseri

Bild på Olof Hällerman

Olof Hällerman, Stena Circular Consulting

Cirkulär ekonomi är på mångas läppar idag, men varför är det egentligen så viktigt? Om detta pratade Olof Hällerman, seniorkonsult på Stena Circular Consulting. Han visade på två globala megatrender som formar det ekonomiska landskapet. Den första är den enorma befolkningsökningen som innebär 10 miljarder människor år 2050, varav ett par miljarder köpstarka konsumenter, ett ökat behov av mat men även av material såsom textilier och plast. Den andra megatrenden är den globala uppvärmningen, som gör att vi närmar oss mer än 2 graders global uppvärmning om vi inte når klimatneutralitet 2050.

Hur tillfredsställer vi 10 miljarder människor samtidigt som vi ska ta hand om vår planet?

Olof belyste det faktum att vi är fast i en linjär ekonomi som är slösaktig med mycket avfall. Produkter är en del av problemet men också en del av lösningen om man kan omdesigna materialflöden så att de blir mer hållbara. Detta är något som alla företag förr eller senare måste ta tag i. Olof lyfte fram fyra utmaningar som ligger till grund för företag att ställa om:

– Investerare bortprioriterar företag som inte är hållbara, men även kunder ställer stora krav på hållbarhet inför ett köp. Sedan har vi även att förhålla oss till talanger eller vårt humankapital, många har höga förväntningar på sin arbetsgivare inom detta område. Slutligen är lagstiftningen en anledning till att ställa om. Riktningen är tydlig vart vi är på väg.

Det är viktigt att hoppa på tåget och börja jobba med detta innan konkurrenter eller lagstiftning hinner före.

Skapa cirkulära produktlivscykler

Bild på Mats Lundin

Mats Lundin, SuPr

Inom cirkulär ekonomi utgör produktionen en central del. En som jobbat mycket med dessa frågor är Mats Lundin, programansvarig för SuPr (Sustainable Production), en nationell nod för hållbar produktion vid Södertälje Science Park.

Mats pratar om produktionsteknik för renovering, återtillverkning och återvinning, och menar att det finns massor att göra inom detta område.

Det handlar inte längre bara om att utnyttja en bra produktionsteknik i sig, man behöver också basera den på en rejäl livscykelanalys för de tillverkade produkterna.

I den nationella noden SuPr kommer man att sprida goda exempel för att inspirera företag att utveckla sitt arbete med hållbar produktion. Noden blir också en viktig aktör för att skicka in goda idéer och förslag på satsningar till Sveriges regering som kan komma företagen till godo.

Finns inga ursäkter längre

En fullmatad konferens avslutades med ett panelsamtal med reflektioner från dagen och tips på konkreta verktyg i företagens hållbarhetsarbete. Alla i panelen konstaterade att det varit en mycket bra dag som lyft fram många viktiga aspekter kring hållbarhet, men att det är viktigt att hållbarhet inte stannar vid fina ord och att förändring kräver samarbete.

Bild på paneldeltagare

Anders Borgehed, Handelskammaren, leder panelsamtal med Helena Tinnert, IUC Kalmar län, James Lundström, Volvo Cars, Mats Lundin, SuPr och Stephan Bengtsson, Safeman.

– Det är oroande när företag ser hållbarhet som en möjlighet att tjäna pengar på, som att det är en trend man kan haka på, istället för att vilja förändra sig i grunden och bidra till en bättre planet. Det har tagit väldigt lång tid för oss att förstå att hållbarhet är en så viktig fråga, nu finns det inga ursäkter längre, menar Helena Tinnert, som jobbar med hållbarhet och cirkulär ekonomi på IUC Kalmar län.

För att möta behovet av insatser inom hållbarhetsområdet arrangeras det bland annat inom nätverket IUC Sverige, där Techtank ingår, ett flertal insatser såsom Kickstart Hållbarhet. Fler insatser är på gång, inte minst mot små och medelstora företag.

– Via SuPr planerar vi även för en Kickstart Cirkulär Ekonomi. Vi kommer också att driva nätverk framöver som fokuserar på just hållbarhet, berättar Ingela Håkansson, VD och klusterledare för Techtank.


Om BusinessForum Industri
  • BusinessForum Industri är en årlig mötesplats där industritrender, nya teknologier, utmaningar och möjligheter belyses.
  • Målsättningen är att dagen ska ge inspiration och nya insikter i hur företag kan fortsätta utveckla sin verksamhet.
  • BusinessForum Industri arrangeras av Handelskammaren tillsammans med Volvo Cars och Techtank i Blekinge.
  • BusinessForum Industri 2021 var det 6:e i ordningen.

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank

Rekordmånga deltagare på Techtank Day 2024

Närmare 150 deltagare från hela Blekinge med omnejd som representerade näringsliv, samhälle och akademi var på plats i Slottslängorna den…

30 april, 2024 — Lästid 8 min

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Välkommen till Techtank Day 2024!

Den 25 april är det åter dags för Techtank Day. Detta år genomför vi vår årliga konferens och mötesplats för…

2 april, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Miljoner i EU-medel för att stödja industrins gröna omställning i Skåne och Blekinge

Med drygt 12 miljoner kronor bidrar EU:s socialfond till det nya projektet SPIK som ska stödja industrins gröna omställning i…

6 december, 2023 — Lästid 6 min

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Förra årets Svenska Leanprisvinnare medverkar på Leankonferens Blekinge

Efter förra årets premiär som drog fulla hus är det nu åter dags för Leankonferens Blekinge som Techtank arrangerar tillsammans…

18 januari, 2024 — Lästid 1 min