Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar – ny ansökningsperiod i juni

Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då är du välkommen att söka stöd från Klimatklivet. Nästa ansökningsperiod är öppen mellan 3-11 juni 2024 (en tredje omgång i år öppnar 1-8 november).

Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige. Klimatklivet delfinansieras av EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU.

Texten nedan är hämtad från Naturvårdsverket som är ansvarig myndighet för Klimatklivet:

Vad du kan få stöd för genom Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av investeringar som ger hög klimatnytta. Investeringar inom många olika områden kan få stöd från Klimatklivet, till exempel för att byta till förnybara bränslen, bygga laddinfrastruktur eller ställa om till mer cirkulära produktionssätt. Det viktiga är att åtgärden bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och att den inte kan genomföras utan finansiellt stöd.

Klimatklivet ger stöd till investeringar för en fossilfri industri

Industrin står för en dryg tredjedel av Sveriges utsläpp. Det är avgörande att kraftigt minska dessa utsläpp för att nå målet om nettonollutsläpp till 2045. Mindre industrier i flera branscher har stor potential att bidra till att målet uppfylls genom att fasa ut fossila bränslen och effektivisera energianvändningen.

Företag som genomför en energikartläggning kan systematiskt arbeta med att energieffektivisera sin verksamhet och konvertera från fossila till förnybara energikällor. Klimatklivet ser gärna satsningar på förnybara energikällor som till exempel:

 • Biobränsle i pannor för industriella processer eller uppvärmning av lokaler
 • Att sätta in värmeväxlare
 • Lagra energi
 • Nyare utrustning såsom värmepumpar, ventilationssystem och ugnar i industriprocesser
 • Modern styr- och reglerutrustning

Cirkulära flöden är en viktig resurs för omställning

Investeringar som syftar till att ta hand om rest- och biprodukter och återvinning av material är viktiga för en grön omställning och skapar dessutom affärsnytta. Det finns goda möjligheter för åtgärder som minskar användandet av jungfruliga material och tillvaratar resurser ut materialflöden, att få stöd från Klimatklivet. Flera åtgärdstyper passar inom området. Stödet kan exempelvis gå till:

 • Återvinning av material och återanvändning av resurser
 • Rest- och biprodukter kan avse plast från jordbruk och industrier
 • Textilrester från tillverkningsindustrin
 • Biprodukter från stålindustrin
 • Jordmassor från byggbranschen
 • Återvinning av batterier och elektronik
 • Utvinning av värdefulla råvaror ur restprodukter

På Naturvårdsverket webbplats finns samlad information om Klimatklivet – vem som får ansöka, fler exempel på vad man kan få stöd till, hur man ansöker etc.

Till mer information om Klimatklivet

Dela via

Relaterade nyheter
Tillväxt

Aktuellt övrigt

Sök innovationscheckar - pengar som kan stärka er förnyelse

Ska ni förverkliga nya affärsplaner, starta Produktionslyftet, utveckla eller lansera nya produkter eller på andra sätt växa och utvecklas som…

20 december, 2023 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Industriverken medlem i Techtanks industrikluster

Industriverken AB i Ronneby, med runt 55 anställda, är en fullservicepartner inom plåtpressning med en bred kunskap av att välja…

16 maj, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt övrigt

Automation & produktionskompetens - två checkar att söka senast 30 september

Tillväxtverket erbjuder nu små och medelstora företag att söka stöd till sin utveckling inom två olika områden: Automation respektive produktionskompetens…

8 maj, 2024 — Lästid 4 min

Aktuellt från Techtank

Ställ ut i Business Blekingmontern på Elmia Subcontractor 2024

Välkommen att ställa ut med Business Blekinge på Elmia Subcontractor i Jönköping den 14-16 november. Mässan är norra Europas ledande…

7 maj, 2024 — Lästid 2 min