”Nu kan fler på företaget göra fler arbetsuppgifter – det gör oss mer flexibla”

Industrisaneringsföretaget Delete i Sölvesborg är ett av flera hundra företag i Blekinge och Skåne som via socialfondsprojektet CoSkill tagit del av kostnadsfria utbildningar för att höja kompetensen och stå bättre rustade inför framtiden.

– Genom CoSkill kunde vi utbilda många på kort tid. Det har gjort att fler på företaget kan göra fler arbetsuppgifter, berättar My Lind, marknadschef på Delete Sweden AB, och fortsätter:

– Planeringsmässigt och logistikmässigt är det mycket enklare för oss nu när vi ska skicka ut medarbetare på olika jobb. Det är inte bara en hos oss som kan göra en specifik uppgift, vi har blivit mer flexibla. Dessutom är det roligt att fler får känna att de kan ta fler jobb. Den kompetensutveckling som vi gjort via CoSkill under ett halvår skulle normalt sett tagit flera år för oss om vi gjort det på egen hand.

Företagsanalys bäddade för en mängd insatser

Delete fick reda på CoSkill via ett annat företag i Sölvesborg som redan deltog i projektet. Innan insatserna startade genomförde man tillsammans med Bengt Gebert, projektledare i CoSkill för Techtanks räkning, en så kallad Mind the Gap-analys.

– Vi fick göra en företagsanalys där vi svarade på frågor kring kompetensutveckling och vilka behov vi såg för att möta framtiden. Vi kom också in konkret på vad vi behövde i närtid och kunde på så sätt göra en plan med prioriterade utbildningar för våra medarbetare.

Bild från Delete

Delete i Sölvesborg har ett 40-tal anställda, varav en handfull arbetar inom ledning/administration och övriga arbetar som saneringsoperatörer. De flesta medarbetare fick möjlighet att gå en eller flera insatser under våren 2022.

– När vi bekostar utbildningar själva blir deltagandet begränsat, men vi bestämde tidigt att nu när denna möjlighet kom så ska vi se till att så många som möjligt på företaget fick gå utbildningar.

En del av utbildningarna är sådana som flera av företagets medarbetare gått tidigare och där fler nu kunde gå samma, såsom ADR-utbildning, Aquajet, Arbete på väg, Fallskyddsutbildning, Liftutbildning samt Travers, säkra lyft – samtliga viktiga utbildningar för Deletes verksamhet inom industrisanering.

Andra utbildningar fick företaget tips om via projektet, såsom LinkedIn för företag, och en kurs i kalkyl- och anbudsarbete kunde CoSkill sy ihop när ett behov dök upp längs vägen hos Delete.

Ser gärna liknande projekt i framtiden

Foto på My Lind

My Lind, marknadschef på Delete Sweden AB

Delete är glada att de hoppade på CoSkill-tåget och ser gärna liknande kompetensutvecklingsprojekt i framtiden.

– Företag funderar alltid på vilka kostnader man kan spara in på. I kriser och sämre tider är kompetensutveckling ofta ett område som man drar in lite på. För att möta framtiden kommer denna typ av insatser att vara extremt viktiga, avslutar My Lind, som egentligen bara ser en nackdel med projektet för Deletes räkning:

– Att vi inte fick nys om projektet lite tidigare så vi hade kunnat ta del av ännu fler insatser!

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank

Mycket god uppslutning på möte om karriärmöjligheter i Blekinges industri

”Jag blev väldigt inspirerad av presentationerna idag.”  ”Ett jättebra arrangemang och bra tips.” Så säger några av deltagarna på TRR:s…

12 februari, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

DigIT Hubs Missionsprogram - vad är det och vem kan ansöka?

DigIT Hub verkar för att öka digitaliseringen av små- och medelstora företag samt offentlig sektor i södra Sverige. Ett av…

27 februari, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Har du rätt kompetenser för ditt företag i den gröna omställningen?

En resurseffektiv produktion & hållbara affärsmodeller. Inom kort är det en förutsättning för alla tillverkande företag, oavsett bransch eller produkt…

27 februari, 2024 — Lästid 1 min

Bild på mentor och adept

Aktuellt från Techtank

Dags att anmäla sig till Techtanks Mentorprogram 2024/2025

Efter två mycket uppskattade omgångar av Techtanks mentorprogram kör vi en ny omgång 2024-2025 med start i augusti. Ta chansen…

12 februari, 2024 — Lästid 3 min