Ny kartläggning av industrins kompetens- och rekryteringsbehov påvisar ett stort behov av fler och nya utbildnings- och rekryteringsinsatser i regionen

Techtank och Teknikcollege Sydost presenterar nu en helt färsk kartläggning som visar vilka behov som döljer sig bakom siffrorna hos över 100 industriföretag i Blekinge med omnejd gällande rekryteringar de behöver göra inom de närmaste fem åren. Det handlar om fler än 5 000 rekryteringar inom många olika yrkeskategorier.

Tillverkningsindustrin i Blekinge är oerhört viktig för sysselsättningen och för regionens välfärd. Kompetensförsörjning och att ha tillgång till rätt kompetens är avgörande för att industrin ska vara fortsatt konkurrenskraftig.

– Industrin i Blekinge går mycket bra. Några företag går dessutom extremt bra, och behöver inom de närmaste åren öka antalet anställda för att klara producera enligt de ordrar man har, säger Ingela Håkansson, VD och klusterledare på Techtank, och fortsätter:

– För att vi ska kunna jobba mer strategiskt med kompetensförsörjning i regionen räcker det inte att vi vet att företagen behöver anställa, vi behöver också veta vilken typ av kompetens det är som efterfrågas.

Fredrik Gummesson, processledare på Teknikcollege Sydost, fyller på:

– För att kunna säkra upp med rätt utbildningar som bidrar till detta har Teknikcollege Sydost och Techtank därför tillsammans genomfört en kartläggning av kompetens- och rekryteringsbehovet hos industriföretag, teknikföretag och industrinära tjänsteföretag bland våra samverkansföretag/medlemsföretag i Blekinge med omnejd.

Över 100 företag från hela regionen har bidragit med svar

– Vi har undersökt det kvantifierade behovet av kompetens och rekrytering på kort och medellång sikt, men också tagit reda på vilka bakomliggande faktorer företagen anser påverkar deras möjligheter att hitta och rekrytera rätt kompetens samt hur de själva arbetar med och engagerar sig i strategisk kompetensförsörjning, berättar Fredrik Gummesson.

Nu väntar ett analysarbete av enkätresultatet. Bland annat kommer behovet av inflyttad arbetskraft till Blekinge kontra egna möjligheter att försörja industrin med personal att kartläggas. Genom den regionala kompetensplattformen Teknik & Industri samlar Techtank och Teknikcollege olika aktörer som på något sätt jobbar med kompetensförsörjning mot industrin, t ex kommuner, vuxenutbildning, yrkeshögskola, högskola, för att se vilka aktörer som kan ansvara för olika insatser framöver.

Kartläggningen kommer på olika sätt ligga till grund för olika insatser som är till gagn för industri- och teknikbranscherna i regionen, för att bidra till en fortsatt konkurrenskraftig industri, berättar Ingela Håkansson.

Ser utmaningarna som möjligheter

Kartläggningen presenterades på en pressträff den 11 oktober. Förutom Techtank och Teknikcollege Sydost medverkade även representanter från några av de företag som deltagit i kartläggningen. Alla var rörande överens om se utmaningarna med kompetensförsörjningen som möjligheter, och att alla – industrin tillsammans med andra aktörer i regionen – måste hjälpas åt för att lyckas.

– Vi måste lyckas snabbt, det är nu det händer. Vi måste ta tillvara denna tillväxtchans, annars går tåget för Blekinge, säger Sylvia Johansson, platschef på Alfa Laval i Ronneby med runt 450 anställda.

– Det är fantastiskt att det finns så många stora företag som väljer att satsa i lilla Blekinge. Det trillar ner på oss mindre företag. När de går bra går vi också bra. Därför är det viktigt för alla att vi löser kompetensförsörjningen, menar Heiki Andersson, VD på Ronneby Svets & Smide.

Pressträff på Alfal Laval den 11 oktober 2023

Från pressträffen som hölls på Alfa Laval den 11 oktober 2023

Närmare 80% av företagen i kartläggningen uppger att det är ganska svårt eller svårt att hitta rätt kompetens. En av anledningarna som flera av företagen nämner är ett lågt intresse för teknik i tidig ålder. Stefan Sandberg, platschef på Södra Cell i Mörrum med runt 400 anställda, berättar mer:

– Det är svårt att få ungdomar att intressera sig för teknik. Marinmuseum, Kreativum och andra liknande platser ser vi därför som väldigt viktiga för att få unga att inse att teknik är väldigt spännande. Det är viktigt för industrin att komma i kontakt med skolorna, gärna redan i högstadiet innan eleverna valt till gymnasiet.

Heiki Andersson håller med om att skolan har en stor betydelse för industrins kompetensförsörjning:

– Vårt samarbete med skolan är väldigt viktigt, det är vår ådra. Av våra 22 fast anställda i företaget kommer 19 av dem från Gymnasieskolan Knut Hahn. Utöver det har vi 35 personer inhyrda.

Gemensamma insatser

Samtliga konstaterar att ingen enskild kommun kan lösa kompetensförsörjningen på egen hand. Här krävs både gemensamma insatser inom länet, men också insatser för att attrahera nya invånare. Förbättrad infrastruktur och fler attraktiva boenden för olika målgrupper behöver komma på plats. Dessutom kan den goda livskvaliteten lyftas mer, menar företagen.

Ingela Håkansson, VD och klusterledare Techtank, Stefan Sandberg, platschef på Södra Cell, Heiki Andersson, VD på Ronneby Svets & Smide, Fredrik Gummesson, processledare Teknikcollege Sydost och Sylvia Johansson, platschef på Alfa Laval är överens om att samarbete krävs på många olika fronter för att lösa kompetensförsörjningen.

–  På de flesta ställen i landet ser det likadant ut. Vi behöver alla vi har och fler därtill. Just nu är det inte konkurrens om platserna på yrkesprogrammen, här behöver vi jobba aktivt med våra ungdomar och få dem intresserade av teknik och jobb inom industrin. Utöver det behövs inflyttning och talangattraktion, säger Fredrik Gummesson.

Ingela Håkansson avslutar:

Det här måste vi göra tillsammans, både genom att attrahera människorna som vi har i Blekinge till jobb i industrin, men också tillsammans med kommunerna och regionen för att attrahera folk utifrån.


LADDA NER RAPPORTEN/KARTLÄGGNINGEN


Sammanfattning från kartläggningen

Rekryteringsbehovet visar på över 5 000 tjänster innan 2028

Den stora delen av kartläggningen har varit att ta reda på hur stort rekryteringsbehovet är för företagen, dels vad gäller olika yrkeskategorier, dels vad gäller tidsaspekten inom det närmaste året samt på 2-5 års sikt. Utöver att företagen växer och behöver nyanställa rör det sig om många rekryteringar för att ersätta pensionsavgångar samt ny kompetens kopplat till företagens omställningsarbete som behöver in.

Företagen uppskattar följande rekryteringsbehov:
Antal som behöver rekryteras inom det närmaste året: 1 611
Antal som behöver rekryteras på 2-5 års sikt: 3 453
Totalt antal som behöver rekryteras inom 5 år: 5 064
Varav:
Ingenjörer (olika inriktningar): 1667
Övriga yrkeskategorier:   3397
Topp 5 inriktningar ingenjörer (antal) Topp 5 övriga yrkeskategorier (antal)
 • Automation (215)
 • Produktionsteknik (187)
 • Maskinteknik (184)
 • Datateknik/mjukvaruutveckling (155)
 • Processteknik (139)
 • Övrig produktionspersonal, t ex montörer,
  operatörer, tekniker, ytbehandlare (872)
 • Processtekniker/processoperatörer (628)
 • Maskinbearbetare/CNC-operatörer (305)
 • Mekaniker/underhållsberedare/underhållspersonal (263)
 • Konstruktörer (221)

I kartläggningen finns också en fördelning av rekryteringsbehovet mellan de kommuner/områden som företagen som svarat på enkäten har sin verksamhet i för att underlätta för olika kommunala utbildningsinsatser.

4 av 5 företag har svårt att hitta rätt kompetens

Närmare 80% av företagen i kartläggningen uppger att det är ganska svårt eller svårt att hitta rätt kompetens. Företagen listar en rad yrken som är särskilt svåra att rekrytera till och som man anser att det behöver utbildas fler av i regionen:

 • Ingenjörer, olika inriktningar
 • Elektriker
 • El/energiområdet
 • Mekaniker
 • Tekniker
 • Automationsingenjörer/tekniker
 • Processoperatörer
 • CNC-operatörer
 • Svetsare
 • Mekanikkonstruktörer
 • Plåtslagare
 • Ytbehandlare
 • Underhållspersonal
 • Industriprogram/Basindustriutbildningar
 • YH-utbildningar

I kartläggningen har företagen även fått svara på frågan vad de tror är anledningen till att de inte hittar den kompetens de söker. Några av de återkommande svaren är bl a:

 • För få sökande till relevanta utbildningar
 • För få kvalificerade sökande på arbetsmarknaden
 • Dålig matchning mellan arbetsmarknadens behov och tillgängliga utbildningar
 • Hög efterfrågan och stor konkurrens (bl a då flera stora företag växer snabbt och mycket)
 • Det geografiska läget (ej attraktivt för unga)
 • Lågt intresse för teknik från tidig ålder

LADDA NER RAPPORTEN/KARTLÄGGNINGEN

Mer information

Techtank
Ingela Håkansson, VD & Klusterledare

076-861 27 43

Techtank är ett industrikluster och en regional utvecklingsaktör i Blekinge med uppdrag att stärka industrins konkurrenskraft. Techtanks ägare är Region Blekinge tillsammans med Blekinges fem kommuner – Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg. Läs mer på www.techtank.se.


Teknikcollege Sydost
Fredrik Gummesson, Processledare

076-648 94 50

Teknikcollege Sydost arbetar kontinuerligt med att utveckla samarbetet mellan skola och arbetsliv. Syftet med detta samverkansarbete är att säkra kompetensförsörjningen i regionen. Teknikcollege Sydost är ett samarbete mellan kommunerna Emmaboda, Karlshamn, Ronneby, Olofström och Sölvesborg. Läs mer på www.teknikcollege.se/sydost.


Techtank logotyp Logotyp Teknikcollege Sydost

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank

Rekordmånga deltagare på Techtank Day 2024

Närmare 150 deltagare från hela Blekinge med omnejd som representerade näringsliv, samhälle och akademi var på plats i Slottslängorna den…

30 april, 2024 — Lästid 8 min

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Välkommen till Techtank Day 2024!

Den 25 april är det åter dags för Techtank Day. Detta år genomför vi vår årliga konferens och mötesplats för…

2 april, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Miljoner i EU-medel för att stödja industrins gröna omställning i Skåne och Blekinge

Med drygt 12 miljoner kronor bidrar EU:s socialfond till det nya projektet SPIK som ska stödja industrins gröna omställning i…

6 december, 2023 — Lästid 6 min

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Förra årets Svenska Leanprisvinnare medverkar på Leankonferens Blekinge

Efter förra årets premiär som drog fulla hus är det nu åter dags för Leankonferens Blekinge som Techtank arrangerar tillsammans…

18 januari, 2024 — Lästid 1 min