Ny klusterledare för Techtank utsedd

Ny klusterledare för Techtank utsedd

Nu är rekryteringen av ny ledare för industriklustret Techtank i Blekinge klar. Det slutliga valet föll på Ingela Håkansson som idag är tillförordnad klusterledare.
– Hennes engagemang och drivkraft för industrins framtid och långa erfarenhet inom Techtank var viktiga faktorer i valet, meddelar Filip Wägbo, tillförordnad VD på Olofströms Näringsliv, varifrån Techtank drivs.

Techtank, med bas i Blekinge, arbetar för att främja utvecklingen för industriföretagen, stärka deras konkurrenskraft och skapa tillväxt i regionen. Ingela Håkansson, som varit biträdande klusterledare de senaste åren och från juli i år även tillförordnad på posten, ser fram emot uppgiften.

– Det känns oerhört inspirerande! Jag har jobbat med många av våra industriföretag sedan 2008 och värnar verkligen om dem. Vi kommer att fortsätta arbeta med att stötta industrin i regionen på olika sätt, inte minst genom de insatser vi kan erbjuda som en del av det nationella nätverket IUC Sverige. En viktig del i Techtanks uppdrag, förutom att utveckla och erbjuda relevanta insatser, är att föra olika aktörer inom näringsliv, samhälle och akademi närmre varandra, skapa förståelse och att samskapa.

Techtanks ordförande Göran Johnsson, tidigare ordförande för Metall, som också varit delaktig i rekryteringen ser mycket positivt på tillsättningen av den nya klusterledaren:

– Ingela har lång erfarenhet av att framgångsrikt driva stora kompetensutvecklings och -försörjningsprojekt för industrin i regionen. Hon har varit med och byggt upp Techtank sedan starten 2015 och tagit ett stort ansvar för att driva Techtanks verksamhet framåt. Med ett stort engagemang och hjärta för vår region och industrins utveckling känns det helt naturligt att hon nu tar över stafettpinnen som ny klusterledare.

Utmaningar och möjligheter

Techtank har i dagsläget 35 medlemsföretag i alla storlekar, från små och medelstora företag till multinationella globalt ledande företag i hela regionen. Oavsett storlek ställs alla företag inför utmaningar som många gånger är svåra att hantera på egen hand. Techtank arbetar aktivt med att identifiera företagens behov och samordna insatser för att möta utmaningarna, både i nutid och framtid.

Vilka är då de största utmaningarna som Ingela Håkansson ser?

– Om man bortser från de mer akuta utmaningarna som en del av industriföretagen har med anledning av Corona, såsom problem med leveranser och minskade ordrar, ser jag att de största utmaningarna och möjligheterna framöver handlar om industrins kompetensförsörjning och industrins omställning och förnyelseförmåga.  Att industrin har tillgång till den kompetens den behöver är oerhört viktigt.

Ingela Håkansson menar att det handlar om tillgång till relevanta utbildningar genom hela utbildningssystemet för att vara anställningsbar till att erbjuda såväl korta som längre insatser för de som är i anställning. Att digitalisering, nya tekniker och hållbarhet kommer stå högt på agendan är ett faktum, men också insatser som ledarskap och medarbetarskap.

–  Säkert är också att kraven och behoven ständigt förändras. Genom att kontinuerligt arbeta med förmågan att hantera förändringar, att strategiskt arbeta med att förnya och ställa om kommer industrin kunna fortsätta att ligga i framkant och vara konkurrenskraftig. Blekinges industri är oerhört betydelsefull för regionens välfärd och det är av största vikt att stötta den på allra bästa sätt.

Mer information

Ingela Håkansson, klusterledare, Techtank tel. 076-861 27 43
Filip Wägbo, tillförordnad VD, Olofströms Näringsliv, tel. 070-910 68 38

Dela via

Relaterade nyheter
Live in Blekinge

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Kraftfull satsning för att vi ska bli fler i Blekinge

Befolkningen i Blekinge behöver börja växa igen. Nu startar ”Live in Blekinge”, en kraftfull satsning för att fler ska leva…

2 juni, 2023 — Lästid 3 min

Header Techtank Day

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Välkommen till Techtank Day 2023!

Den 28 april är det åter dags för Techtank Day! Detta år genomför vi vår årliga konferens och mötesplats för…

29 mars, 2023 — Lästid 4 min

Aktuellt från Techtank | Aktuellt övrigt

500 intervjuer - utvecklingsbehoven är stora och ökar

Utvecklingsbehoven hos små- och medelstora industriföretag är stora och ökar. Det visar Omställningslyftets intervjusvar från 500 små- och medelstora industriföretag…

10 november, 2023 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan

Just nu genomförs inom ramen för projektet Kickstart 2 en kartläggning av industrins omställningsbehov inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. Att…

13 november, 2023 — Lästid 2 min