Ny utlysning via Klimatklivet på gång i höst

Intresset för Klimatklivet är stort bland Techtanks medlemsföretag, något som märktes vid ett informationsmöte som Techtank arrangerade den 19 juni där Länsstyrelsen Blekinge deltog och informerade om Klimatklivets kommande utlysning.

Industriföretag från hela länet deltog på informationsmötet där Ulf Hansson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Blekinge, informerade om Klimatklivet som är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme. Åtgärden du söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi. Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

  • Fasa ut fossil energi.
  • Ta tillvara restvärme.
  • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
  • Köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner.

På mötet medverkade även Mikael Pettersson, Sustainability Manager på Tarkett i Ronneby, som berättade om hur Tarkett använt investeringsstöd från Klimatklivet, dels till energikonvertering där oljepannor ersatts med elpannor, dels för en ny process för att åstadkomma cirkulära flöden.

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43

Dela via

Relaterade nyheter
Tillväxt

Aktuellt övrigt

Sök innovationscheckar - pengar som kan stärka er förnyelse

Ska ni förverkliga nya affärsplaner, starta Produktionslyftet, utveckla eller lansera nya produkter eller på andra sätt växa och utvecklas som…

20 december, 2023 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

DigIT Hubs Missionsprogram - vad är det och vem kan ansöka?

DigIT Hub verkar för att öka digitaliseringen av små- och medelstora företag samt offentlig sektor i södra Sverige. Ett av…

27 februari, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Har du rätt kompetenser för ditt företag i den gröna omställningen?

En resurseffektiv produktion & hållbara affärsmodeller. Inom kort är det en förutsättning för alla tillverkande företag, oavsett bransch eller produkt…

27 februari, 2024 — Lästid 1 min

Bild på mentor och adept

Aktuellt från Techtank

Dags att anmäla sig till Techtanks Mentorprogram 2024/2025

Efter två mycket uppskattade omgångar av Techtanks mentorprogram kör vi en ny omgång 2024-2025 med start i augusti. Ta chansen…

12 februari, 2024 — Lästid 3 min