Ny utlysning via Klimatklivet på gång i höst

Intresset för Klimatklivet är stort bland Techtanks medlemsföretag, något som märktes vid ett informationsmöte som Techtank arrangerade den 19 juni där Länsstyrelsen Blekinge deltog och informerade om Klimatklivets kommande utlysning.

Industriföretag från hela länet deltog på informationsmötet där Ulf Hansson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Blekinge, informerade om Klimatklivet som är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme. Åtgärden du söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi. Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

  • Fasa ut fossil energi.
  • Ta tillvara restvärme.
  • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
  • Köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner.

På mötet medverkade även Mikael Pettersson, Sustainability Manager på Tarkett i Ronneby, som berättade om hur Tarkett använt investeringsstöd från Klimatklivet, dels till energikonvertering där oljepannor ersatts med elpannor, dels för en ny process för att åstadkomma cirkulära flöden.

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43

Dela via

Relaterade nyheter
Tillväxt

Aktuellt övrigt

Sök innovationscheckar - pengar som kan stärka er förnyelse

Ska ni förverkliga nya affärsplaner, starta Produktionslyftet, utveckla eller lansera nya produkter eller på andra sätt växa och utvecklas som…

20 december, 2023 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Blekinges kommuner genomför en pilot på Flygdagen för att locka fler invånare

Den 24 augusti väntas ett stort antal besökare på Försvarsmaktens flygdag i Ronneby. Bland imponerande flyguppvisningar och stora markutställningar samlas Blekinges…

28 juni, 2024 — Lästid 2 min

Aktuellt från Techtank

Omställningscoachning för en hållbar industri i Blekinge

Till hösten får små och medelstora industri- och teknikföretag i Blekinge ytterligare möjligheter att via Techtank få stöd i omställningen…

26 juni, 2024 — Lästid 3 min

Aktuellt övrigt

Dags att energieffektivisera företag i Blekinge

Med start i sommar och under de kommande tre åren kommer Energikontor Syd att energicoacha företag i Blekinge. Arbetet i…

25 juni, 2024 — Lästid 1 min