Olofströms kommun tecknar samarbetsavtal med Coventry

Olofströms kommun tecknar samarbetsavtal med Coventry

I september i år öppnade klusterinitiativet Techtank, som drivs av Olofströms Näringsliv, ett säljkontor i Coventry, Storbritannien. Nu kopplar man ihop Olofström och Coventry ytterligare genom att teckna ett samarbetsavtal mellan de två kommunerna.

Bilindustrin i Storbritannien är på stark tillväxt och man räknar med att dubblera produktionen under de kommande åren. Behovet av kompetenta underleverantörer är därför stort, och det finns goda möjligheter för Techtanks medlemsföretag att få nya uppdrag från brittiska biltillverkare. I Coventry finns bland annat Aston Martin och Jaguar som man redan idag arbetar aktivt mot. Arbetet i Coventry intensifierades i september då Techtanks kontor invigdes där. Flera säljaktiviteter har också genomförts som börjar ge konkreta resultat.
– I september ställde sex av våra medlemsföretag ut på Jaguar, och som ett resultat av detta kommer representanter från Jaguar i början på nästa år att besöka dessa företag för att utvärdera deras erbjudanden som ett led i att bli godkänd underleverantör till dem, berättar Anders Borgehed, klusterledare för Techtank och utvecklingschef på Olofströms Näringsliv.

Samarbetsavtal för fortsatt samarbete och utbyte
Utbytet mellan Olofström och Coventry har nu även formaliserats i och med att ett samarbetsavtal (Memorandum of Understanding) tecknats. Detta gjordes i samband med att en delegation av näringslivsrepresentanter från Coventry besökte Blekinge den 17-18 november. Besöket inleddes hos Techtanks samarbetspartner NetPort Science Park i Karlshamn där delegationen fick en presentation av NetPort Science Park, BBI (Blekinge Business Incubator), Gameport samt Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Därefter väntade presentationer av Region Blekinge, Olofströms kommun samt Techtank på kommunhuset i Olofström innan samarbetsavtalet mellan de två kommunerna undertecknades. Avtalet syftar till att utveckla samarbete inom framför allt industrin gällande handel och investeringar för ömsesidig nytta.

Anders Borgehed poängterade vid en pressträff i samband med avtalsskrivandet att avtalet mellan Olofström och Coventry inte är ett vänortsavtal utan riktar in sig på tillväxt och utveckling.
– Det här är ett samarbete som bygger på att företagen gör affärer med varandra. Ökad export är, tillsammans med kompetenshöjning och teknikutveckling, en viktig pusselbit för att våra företag ska bli mer konkurrenskraftiga, vilket är målet med Techtank. Detta är också ett viktigt led i att nå Olofströms kommuns övergripande mål Jobb till 1000.

Delegationen imponerad av företagens kompetens
Under de två dagar som delegationen var på plats passade de även på att besöka ett antal av Techtanks medlemsföretag som jobbar för att öka exporten till den brittiska marknaden, däribland EBP, Safeman, YTAB och VA Automotive. De fick även en rundtur på Volvo Car Body Components.
– Coventry räknas som Storbritanniens bilcentrum. Vi ville därför visa våra besökare vilket arv vi har i vår region i form av Volvo, och hur det kommer sig att våra underleverantörer har den höga kompetens de har, säger Karin Andersson, kommunikationsansvarig på Techtank, som koordinerade programmet för delegationen.

Delegationen från Coventry är mycket imponerade av vad de fått se under dessa två dagar.
– Vi ser stora samarbetsmöjligheter, inte minst inom bilindustrin som är betydande för båda våra regioner. Vi ser också vilken fantastisk kompetens era underleverantörer har som i vissa fall är svår att få tag i för våra biltillverkare i Coventryregionen, sade John Norton, Investment and Trade Manager vid Coventry City Council.

På översta bilden ses John Norton, Investment and Trade Manager Coventry City Council, samt Sara Rudolfsson, kommunalråd Olofströms kommun, i samband med avtalsskrivningen mellan Coventry och Olofström.

Dela via

Relaterade nyheter
Mind the Gap

Aktuellt från Techtank

Mind the Gap – Utvecklas och väx med rätt kompetens

Ska ni utveckla företaget och har svårt att hitta rätt kompetens? Nu kan ni som driver företag i Blekinge söka…

10 oktober, 2023 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank | Aktuellt övrigt

500 intervjuer - utvecklingsbehoven är stora och ökar

Utvecklingsbehoven hos små- och medelstora industriföretag är stora och ökar. Det visar Omställningslyftets intervjusvar från 500 små- och medelstora industriföretag…

10 november, 2023 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan

Just nu genomförs inom ramen för projektet Kickstart 2 en kartläggning av industrins omställningsbehov inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. Att…

13 november, 2023 — Lästid 2 min

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Ny kartläggning av industrins kompetens- och rekryteringsbehov påvisar ett stort behov av fler och nya utbildnings- och rekryteringsinsatser i regionen

Techtank och Teknikcollege Sydost presenterar nu en helt färsk kartläggning som visar vilka behov som döljer sig bakom siffrorna hos…

11 oktober, 2023 — Lästid 8 min