Pandemins påverkan på industrin i fokus när årets BusinessForum Industri flyttade online

Pandemins påverkan på industrin i fokus när årets BusinessForum Industri flyttade online

Den 18 september genomfördes BusinessForum Industri, ett årligt arrangemang av Handelskammaren i samarbete med Volvo Cars och Techtank. Temat för dagen var Svensk tillverkningsindustri i pandemins kölvatten och en av talarna var näringsminister Ibrahim Baylan som deltog via länk från Stockholm.

Näringsministern lyfte i sitt anförande både vad regeringen gjort hittills för att mildra effekterna av pandemin, och också vad som är på gång framåt för att få fart på hjulen. Det handlar mycket om att stötta industrin att göra de omställningar som behövs för framtiden, bl a inom digitalisering som Baylan menade har positiv inverkan både på konkurrenskraften en ökad hållbarhet.

Ministern pressades på svar

Efter ministerns anförande pressades han på svar, bl a från Mikael Vessin, platschef Volvo Cars i Olofström, som konstaterade att det under pandemin blivit uppenbart att den digitala infrastrukturen är en stor utmaning.

– Det är stor kvalitetsskillnad mellan länderna, vi märker att vi halkar efter. Varför det tar så lång tid att sätta igång och komma ikapp andra länder med utbyggnaden av 5G-tekniken?

Baylan var väl medveten att Sverige ligger efter flera länder i detta och förklarade förseningarna med att man noga behöver utreda frågor kring IT-säkerhet då det finns en oro för integriteten bland annat, men försäkrade att det är på gång.

Göran Johnsson, ordförande i Techtank och tidigare ordförande i Metall, lyfte frågan om varför regeringen inte pushat mer för att korttidsstödet även skulle innefattat krav på aktivitet så att de anställda kunde ägnat tiden de var korttidspermitterade till kompetensutveckling. Han refererade till åtgärder som det nationella Produktionslyftet och regionalt i Blekinge även pågående kompetensprojekt som bl a Techtank driver som fler anställda kunde tagit del av om det hade varit inskrivet i stödåtgärderna.

– Inget fel med att vara hemma och bygga altaner men det är bättre att de utbildar sig.

Baylans svar var att hastigheten med vilken man rullade ut stödåtgärderna gjorde att alla delar inte kom med denna gång, men berättade att man jobbar vidare med att det ska finnas möjlighet till kompetensutveckling trots korttid.

– Är det ett löfte att premiera kompetensutveckling i de kommande åtgärderna? frågade Johnsson.
– Absolut, det ska vi se till. Utbildning är viktigt och något som hela samhället har nytta av, försäkrade Baylan.

Stephan Müchler, VD på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, avslutade frågestunden med näringsministern med att höra om det var någon fråga han inte fått men som han skulle vilja ha.

Baylan lyfte då frågan kring EU och vad som försiggår där med tanke på bl a konkurrensregler. Han konstaterade att flera gigantiska program är sjösatta för att stötta näringslivet, inte minst i Tyskland, och menade att vi behöver ha koll så att detta inte blir permanenta stöd som leder till en snedvridning av konkurrensen.

– Vi behöver ha en gemensam hållning i EU hur vi gör under krisen men också hur vi kommer ur den och går tillbaka till ett normalläge. Annars riskerar vi att slå ut små innovativa företag som inte har möjlighet att komma fram.

Erfarenheter från pandemin för Volvo Cars

Mikael Vessin höll sedan en dragning om hur Volvo Cars globalt men även Olofströmsfabriken mer specifikt påverkats av och hanterat Coronapandemin. I mitten av mars blev fabriken i Gent den Volvo-verksamhet i Europa som stängde först. Diskussioner om det gick att hålla igång produktionen i Sverige var högst aktuella då Volvo Cars är leverantör i hela Volvos system.

– Det är svårt att bibehålla leveranser i Europa när infrastrukturen i princip kollapsar. För Olofströmsfabriken valde vi att tillämpa förmånen att korttidspermittera. De första veckorna var bara ett hundratal personer kvar i fabriken.

Vessin berättade vidare om hur försäljningen av nya bilar påverkades. Från att marknaden i princip kollapsade under våren har man kommit tillbaka starkt. Detta hände relativt tidigt i Kina och i Europa samt USA vände det under sommaren.

Det var givetvis väldigt jobbigt under första halvåret. Det vi kan se tydligt är att vi har fördubblat mängden av elektrifierade fordon ut på marknaden. Kunderna vill ha miljövänligare fordon. Vi kan också se att graden av kunder som handlar sin bil på nätet har ökat, det är en tydlig trend med ökad onlineförsäljning, vilket är roligt men också utmanande.

I fabriken i Olofström är det framför allt inom fyra områden som påverkan skett och där man behövt göra insatser.

Ett område är medarbetares hälsa och säkerhet som inneburit att vi fått bygga om/ändra om en del i fabriken samt att vi har uppmuntrat hemarbete för de som har möjlighet.

Vidare berättade Vessin att de följt försäljningssiffrorna intensivt och fått anpassa produktionen vecka för vecka. En annan stor utmaning har varit materialförsörjning, dels på grund av leveransförseningar dels på grund av kapaciteten hos underleverantörer.

Sedan är kommunikation alltid en utmaning, inte minst när allt är upp och ner och det inte alltid finns några svar. Vi hade en daglig uppdatering kring korttidspermitteringarna och våra medarbetare tog till sig detta på ett mycket positivt sätt.

Erfarenheter från medlemsföretagen i Techtank

Ingela Håkansson, tf klusterledare Techtank, som är ett industrikluster med sin bas i Blekinge, inledde med att kort berätta om Techtank som idag har 35 medlemsföretag med tillsammans ca 7000 anställda. I Techtank har företagen samverkat och utbytt erfarenheter under hela pandemin.

– Vi kunde snabbt konstatera att det gick relativt snabbt från ett normalläge till ett krisläge, i de flesta fall på grund av minskade ordrar från kunder, problem med leveranser samt effekter av tydligare restriktioner kring exempelvis förkylningssymptom hos anställda.

– Flera företag varslade och statistiken visar att mellan mars-juli låg andelen varslade inom tillverkningsindustrin av totalen i Blekinge på nästan 50 %, vilket var mycket högre än riksgenomsnittet på 14%.

Det var dock stora variationer hos företagen där det för många bromsade in kraftigt till för en del tvärstopp, medan andra inte märkte av något alls. Framförallt var möjligheten till korttidsarbete mycket viktigt för många av företagen. Via pågående projekt kunde Techtank även med stöd av finansiärernas flexibilitet bland annat erbjuda företag kompetensutveckling.

Nya regionala projekt har också skrivits fram under pandemin där små och medelstora företag nu kan ta del av stöd för såväl företag som individ för att ställa om på olika sätt.

På frågan om hur läget är nu svarade Ingela Håkansson att man kan se en svag ljusning. Flera av medlemsföretagen har dragit tillbaka sina korttidpermitteringar och producerar fullt eller näst intill fullt och en del har aviserat att man behöver rekrytera. Andra kämpar fortfarande och behåller korttidsarbetet där det är möjligt. Det är svårt att göra prognoser då det är stora osäkerheter kring hur pandemin kommer fortsätta att påverka.

Fortfarande menar en stor andel företag att man inte har tillgång till rätt kompetens, samtidigt står Blekinge som län med den tredje största ungdomsarbetslösheten i Sverige. Kompetensförsörjningen är tillsammans med många andra frågor utmaningar som behöver hanteras.

Optimism inför framtiden

I ett avslutande panelsamtal under ledning av Stephan Müchler diskuterades frågor kring bland annat infrastruktur såsom vikten av att Sydostlänken blir verklighet så snart som möjligt men även nödvändigheten av en utbyggd digital infrastruktur.

Ett annat stort samtalsämne i panelen var oundvikligen kompetensförsörjning och den attraktionskraft som finns hos såväl en region som hos de enskilda arbetsgivarna, behov av närmare samarbete mellan skola och näringsliv samt vikten av att samverka och kraftsamla kring den här typen av frågor.

Samtliga i panelen var optimistiska inför framtiden men poängterade även många av de utmaningar som ligger framför oss – men som också kan visa sig vara möjligheter.

– Jag är optimistisk inför framtiden, men den är utmanande. För Volvos del är det inte samma Volvo som tidigare. Nu har vi fabriker i hela världen och är mer konkurrensutsatta. Det vi kan konkurrera med i Olofström är vår kunskap och då är kompetensförsörjning och att bibehålla och utveckla får spetskunskap avgörande. Men om vi krokar arm för att skapa en gemensam agenda så kan vi göra skillnad i vår region, menade Mikael Vessin.

– Jag tror absolut på framtiden. Det handlar mycket om kompetensförsörjning men också att stötta när det gäller omställning, att tänka mer innovativt. Där ser jag både de stora utmaningarna och möjligheterna, fortsatte Ingela Håkansson.

– Jag är också positiv. Jag tror väldigt mycket på samarbete mellan företag, både mellan mindre och större förtag. Från näringslivet sida måste man också ha mycket kontakt med politiker på alla nivåer och fackföreningsrörelsen. Techtank är ett bra exempel på hur man kan jobba tillsammans i ett industrikluster och hjälpa varandra, det är en viktig nyckel till framgång och ökad konkurrenskraft, tryckte Göran Johnsson på.

Stephan Müchler avslutade BusinessForum Industri med att tacka alla medverkande och deltagare och samtidigt hälsa alla välkomna till nästa års arrangemang den 17 september 2021, då på temat Hållbar produktion.


 

Här finns delar av BusinessForum Industri att se i efterhand (dock ej näringsministerns medverkan) >>


Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank

Industriverken medlem i Techtanks industrikluster

Industriverken AB i Ronneby, med runt 55 anställda, är en fullservicepartner inom plåtpressning med en bred kunskap av att välja…

16 maj, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Tips på relevanta YH-utbildningar, korta kurser, för medarbetare i Blekinges industri

Myndigheten för yrkeshögskolan har i maj 2024 beviljat över 400 stycken korta YH-kurser, upp till 99 poäng (99 dagar) för…

17 juni, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Nu söker Techtank en projektledare

Vill du jobba med industrins gröna omställning? Då kanske du är vår nya kollega på Techtank! Vi söker nu en…

14 juni, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Fler ska välja Blekinge – nu lanseras ett nytt platsvarumärke

Den 21 maj lanserades Blekinges nya platsvarumärke, en satsning som involverat över 600 personer. Syftet är att stärka Blekinges marknadsposition…

22 maj, 2024 — Lästid 3 min