Pilotåret av Omställningslyftet har gått i mål

För ett år sedan startade ett unikt pilot- och utvecklingsprojekt riktat mot svensk industri, Omställningslyftet. Nu har projektet gått i mål med lyckat resultat.

IUC-nätverkets 21 bolag, varav Techtank är ett, har samverkat och arbetat tillsammans med RISE, SISP – Swedish Incubators & Science Parks, IVL Svenska Miljöinstitutet samt Energikontoren Sverige för att stötta små- och medelstora industriföretag att utveckla effektivare produktionsmiljöer, utforska nya och klimat- och miljösmarta materialval och affärsmodeller. Allt med målsättningen att minska industrins klimatavtryck och samtidigt öka resultaten på sista raden.

IUC:s industricoacher, affärsutvecklare och projektledare – från norr till söder – har intervjuat, inspirerat, coachat, vidareförmedlat företag till forskning, finansieringsmöjligheter som sänker trösklarna till investeringar och – inte minst – vidareförmedlat flertalet små-och medelstora företag till nya utvecklingsresor inom Produktionslyftet.

Vi har mött alla typer av företag: de som vill men inte har kompetensen att starta, de som är nyfikna och redo och de som redan kommit långt på hållbarhetsresan.

Resultaten från vårt gemensamma arbete är slående:

  • Nära 8 av 10 deltagande företag uppger att Omställningslyftet har bidragit till ökad motivation att satsa på deras hållbarhetsarbete.
  • 7 av 10 företag upplever att insatserna till stor del eller mycket stor del har haft relevans för deras affär.
  • Hälften av företagen säger att Omställningslyftet har lett till nya kontakter.

IUC tackar för ett välfungerande samarbete med samtliga projektpartner. Tillsammans har vi visat att samverkan fungerar och skapar värde och affärsnytta ute hos företagen. IUC:s kompetenser, vår organisation och glöd för en grön, lönsam och jobbskapande industri i Sverige står redo för fortsatta samarbeten.

 

Vill du veta mer?

Projektledare Teknik & Innovation

070-686 32 25

Bengt Gebert

Projektledare Teknik & Innovation

Kontaktuppgifter

  • 070-686 32 25

Dela via

Relaterade nyheter
Ronneby Svets o Smide

Aktuellt från Techtank

Techtank välkomnar Ronneby Svets & Smide som ny medlem

Ronneby Svets & Smide är ett smidesföretag som startade 1983 och riktade in sig på byggnadssmide. Det är fortfarande en…

8 februari, 2024 — Lästid 1 min

Bild på mentor och adept

Aktuellt från Techtank

Dags att anmäla sig till Techtanks Mentorprogram 2024/2025

Efter två mycket uppskattade omgångar av Techtanks mentorprogram kör vi en ny omgång 2024-2025 med start i augusti. Ta chansen…

12 februari, 2024 — Lästid 3 min

Aktuellt från Techtank

Mycket god uppslutning på möte om karriärmöjligheter i Blekinges industri

”Jag blev väldigt inspirerad av presentationerna idag.”  ”Ett jättebra arrangemang och bra tips.” Så säger några av deltagarna på TRR:s…

12 februari, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Nytt initiativ för Cirkulär ekonomi: En möjlighet för Blekinges industriföretag att arbeta med ekonomisk tillväxt och främja hållbar utveckling

Under våren påbörjas ett nytt initiativ riktat mot industriföretag i Blekinge, som en del av projektet Kickstart 2. Initiativet kommer…

24 januari, 2024 — Lästid 1 min