Pilotåret av Omställningslyftet har gått i mål

För ett år sedan startade ett unikt pilot- och utvecklingsprojekt riktat mot svensk industri, Omställningslyftet. Nu har projektet gått i mål med lyckat resultat.

IUC-nätverkets 21 bolag, varav Techtank är ett, har samverkat och arbetat tillsammans med RISE, SISP – Swedish Incubators & Science Parks, IVL Svenska Miljöinstitutet samt Energikontoren Sverige för att stötta små- och medelstora industriföretag att utveckla effektivare produktionsmiljöer, utforska nya och klimat- och miljösmarta materialval och affärsmodeller. Allt med målsättningen att minska industrins klimatavtryck och samtidigt öka resultaten på sista raden.

IUC:s industricoacher, affärsutvecklare och projektledare – från norr till söder – har intervjuat, inspirerat, coachat, vidareförmedlat företag till forskning, finansieringsmöjligheter som sänker trösklarna till investeringar och – inte minst – vidareförmedlat flertalet små-och medelstora företag till nya utvecklingsresor inom Produktionslyftet.

Vi har mött alla typer av företag: de som vill men inte har kompetensen att starta, de som är nyfikna och redo och de som redan kommit långt på hållbarhetsresan.

Resultaten från vårt gemensamma arbete är slående:

  • Nära 8 av 10 deltagande företag uppger att Omställningslyftet har bidragit till ökad motivation att satsa på deras hållbarhetsarbete.
  • 7 av 10 företag upplever att insatserna till stor del eller mycket stor del har haft relevans för deras affär.
  • Hälften av företagen säger att Omställningslyftet har lett till nya kontakter.

IUC tackar för ett välfungerande samarbete med samtliga projektpartner. Tillsammans har vi visat att samverkan fungerar och skapar värde och affärsnytta ute hos företagen. IUC:s kompetenser, vår organisation och glöd för en grön, lönsam och jobbskapande industri i Sverige står redo för fortsatta samarbeten.

 

Vill du veta mer?

Projektledare Teknik & Innovation / Regionansvarig Syd Produktionslyftet

070-686 32 25

Bengt Gebert

Projektledare Teknik & Innovation / Regionansvarig Syd Produktionslyftet

Kontaktuppgifter

  • 070-686 32 25

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank

Blekinges kommuner genomför en pilot på Flygdagen för att locka fler invånare

Den 24 augusti väntas ett stort antal besökare på Försvarsmaktens flygdag i Ronneby. Bland imponerande flyguppvisningar och stora markutställningar samlas Blekinges…

28 juni, 2024 — Lästid 2 min

Aktuellt från Techtank

Omställningscoachning för en hållbar industri i Blekinge

Till hösten får små och medelstora industri- och teknikföretag i Blekinge ytterligare möjligheter att via Techtank få stöd i omställningen…

26 juni, 2024 — Lästid 3 min

Aktuellt övrigt

Dags att energieffektivisera företag i Blekinge

Med start i sommar och under de kommande tre åren kommer Energikontor Syd att energicoacha företag i Blekinge. Arbetet i…

25 juni, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Tips på relevanta YH-utbildningar, korta kurser, för medarbetare i Blekinges industri

Myndigheten för yrkeshögskolan har i maj 2024 beviljat över 400 stycken korta YH-kurser, upp till 99 poäng (99 dagar) för…

17 juni, 2024 — Lästid 1 min