Projektet CoSkill för ökad konkurrenskraft Skåne Blekinge är beviljat

Projektet CoSkill för ökad konkurrenskraft Skåne Blekinge är beviljat

32 MSEK från Europeiska socialfonden

Projektansökan som Region Blekinge gjort tillsammans med Region Skåne inom Europeiska socialfondens utlysning i programområde 1 – Kompetensutveckling för permitterad, varslad och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher är beviljad.

Projektet startar den 1 juni. Blekinge och Skånes klusterorganisationer kommer driva de operativa delarna i projektet nära de drabbade företagen. I Blekinge är det Techtank, Blekinge Business Incubator (BBI), Blue Science Park och NetPort Science Park och som är involverade.

– Techtank kommer tillsammans med IUC Syd i Skåne ansvara för fokusområdet Industri 4.0. För deltagande industriföretag i Blekinge innebär det bl.a. en kartläggning och analys av företagets kompetensbehov, som sedan kan åtgärdas via relevanta utbildningsinsatser. Vi ser fram emot ett fördjupat samarbete även med övriga aktörer i Blekinge. Vill man veta mer om hur man kan få ta del av projektet kan man kontakta mig, säger Ingela Håkansson, ansvarig för området Kompetensutveckling och -försörjning, Techtank.

Digital omställning och kompetensutveckling

Temat är digital omställning som påverkar strukturer för stärkt sysselsättning och ökad produktivitet som vi behöver nu i den omedelbara krisen men även på längre sikt. Projektet innehåller flera delar varav några kommer kunna starta snabbt medan andra behöver mer planering och analys.

Projektet syftar till att stärka ställningen på arbetsmarknaden för individer som är permitterade, varslade eller anställda i ekonomiskt utsatta branscher. Kvinnor och män anställda inom privat sektor kommer få möjlighet att stärka sin kompetens samtidigt som företag i drabbade branscher får möjlighet att kompetensutveckla sina anställda. Ett flertal klusterorganisationer i Skåne och Blekinge är involverade i projektet för att säkerställa kompetens och kontaktytor in i företagen.

Kompetensutvecklingsinsatserna kommer att individanpassas för att ge så stor effekt som möjligt. Beroende på var behovet är störst kommer insatserna rikta sig till flera olika branscher och vara på olika nivåer – det kommer både förekomma breda korta insatser och mer avancerade längre initiativ baserat på behoven.

Fyra fokusområden

Projektet har fyra fokusområden: Innovationsledning, Industri 4.0, Digital närvaro och Digital spets. Inom samtliga områden kommer man att göra behovsanalyser och arbeta med skräddarsydda lösningar för individens kompetensutveckling. Det kan handla om att växla upp och skala upp befintliga insatser såväl som att identifiera helt nya koncept. Det kommer både finnas ett utbud för baskompetens såväl som mer explorativa inriktningar riktat till branscher med hög kunskapsintensitet där kompetensutvecklingsinsatser från yrkeshögskola och universitet/högskola också kan vara aktuellt.

Förutom att tillhandahålla kompetensutveckling till individer i Skåne och Blekinge kommer projektet även utveckla samverkansförmågan för Skåne och Blekinges parter för ökad handlingsförmåga att ställa om när omvärlden förändras i snabb takt.


Kontakt Techtank
Ingela Håkansson, , 0454-57 27 43

 

Dela via

Relaterade nyheter
Diploma

Aktuellt från Techtank

Diploma – över 450 utbildningar på distans

Utbilda dig var du vill, när du vill! Genom Techtank har du möjlighet att teckna prisvärda licenser för utbildningar hos…

21 maj, 2023 — Lästid 2 min

Exportprogram

Aktuellt från Techtank

Exportprogram för Techtanks medlemsföretag

Delta i exklusivt exportprogram för Techtanks medlemsföretag! Regional Exportsamverkan Blekinge erbjuder Techtanks medlemsföretag (små och medelstora företag, max 249 anställda…

19 maj, 2023 — Lästid 1 min

SPOK-mingel

Aktuellt från Techtank

Välbesökt SPOK-mingel på Sculptur

Den 12 maj arrangerades ett välbesökt SPOK-mingel på Sculptur i Karlshamn. På plats fanns formgivare, tillverkare och representanter från företagsfrämjande…

15 maj, 2023 — Lästid 2 min

Aktuellt från Techtank

Via Omställningslyftet tar ITE Fabriks nästa steg i hållbarhetsarbetet

I början av året deltog ITE Fabriks AB från Olofström i Kickstart Hållbarhet, en av IUC Sveriges insatser inom projektet…

19 maj, 2023 — Lästid 4 min