Ronneby kommun satsar på industrin via Techtank

Ronneby kommun satsar på industrin via Techtank

Industrin är viktig för Blekinge. Hela 57% av jobben i Blekinges intäktsbas – företag med produkter och tjänster som säljs utanför länet – återfinns i tillverkningsindustrin. Ronneby är tillsammans med Olofström de kommuner i Blekinge där industri- och teknikföretag har störst dominans i näringslivet. Företagens konkurrenskraft är på många sätt avgörande för kommunernas ekonomiska utveckling. Från och med hösten 2018 väljer Ronneby kommun därför att göra en extra satsning på industrin via klusterinitiativet Techtank.

Under en pressträff på Kockums Maskin i Kallinge den 24 oktober framkom hur Ronneby kommun och Olofströms kommun har liknande näringslivsstrukturer, med liknande utmaningar, och liknande behov av utvecklingsarbete, och att de därför väljer att samverka genom Techtank för att stärka och effektivisera utvecklingsarbetet ytterligare.

– Industrin har väldigt stor betydelse för Ronneby kommun, något som ligger till grund för vårt beslut att engagera oss i Techtank. En stark och växande industri skapar grunden för ökad välfärd och livskvalitet. Genom Techtank får vi tillgång till relevant kompetens och ökade resurser för att stödja industrin i kommunen på bästa sätt, säger Torbjörn Lind, näringslivschef på Ronneby kommun.

En stark regional aktör

Techtank är ett klusterinitiativ där samverkan sker mellan företag, samhälle och akademi inom områdena kompetens-, teknik- och affärsutveckling för att stärka konkurrenskraften hos avancerade teknik- och industriföretag i regionen. Techtank startade 2015 i Olofström men har numera medlemsföretag i sju kommuner i Blekinge, Skåne och Kronoberg.

– Jag ser en stor vinst med att vi nu blir fler som deltar i Techtank, både kommuner och företag. Ronneby kommuns engagemang stärker absolut Techtank. Det blir en kraftsamling som ger ännu effektivare stöd till våra industri- och teknikföretag. Vi blir en stark regional utvecklingsaktör och med fler medlemsföretag skapas också en större dynamik, fler nätverk och ökade möjligheter för det så viktiga erfarenhetsutbytet, säger Jörgen Adolfsson, klusterledare för Techtank.

Möter framtidens industriella utmaningar tillsammans

En annan viktig aktör för näringslivet i Ronneby kommun är Ronneby Industrigrupp, där Ronny Johannesson är ordförande. Han ser stor nytta med att samarbeta i ett kluster inom olika frågor för att möta framtidens industriella utmaningar:

– Företagen här är framgångsrika på världsmarknaden och levererar värmeväxlare, plastgolv, avancerad bearbetning av gjutgods, elektronikutrustning och mycket annat. Men konkurrensen är hård och det gäller att hela tiden vässa sitt kunderbjudande och hålla alla de resurser man behöver för sin produktion och marknadsbearbetning på toppnivå. För att klara omvärldsbevakning och få stöd i utvecklingsarbetet behövs aktörer som har resurser och nätverk där man kan hämta hem och samordna information och testverksamhet som kan leda till att företagen kan förbättra sin produktivitet. Det är här som Techtank behövs.

Kockums Maskin AB i Kallinge har deltagit i Techtank sedan 2016 och ser tydligt vinsten med detta.

– Det är framför allt två saker vi vill lyfta fram. Det första är att vara en del av nätverket i sig, att knyta nya kontakter med nyckelpersoner från andra företag som är värdefulla för våra affärer. Det andra är alla insatser inom kompetensutveckling som erbjuds via Techtank. Genom dessa har vi verkligen kunnat satsa på kompetensutveckling för våra medarbetare. Vi känner att vi får mycket för pengarna, sammanfattar Mats Malmqvist, VD på Kockums Maskin.

Flera nya medlemmar

Ett informationsmöte för industri- och teknikföretag i Ronneby kommun arrangerades den 24 oktober för att lyfta möjligheterna med att delta i Techtank.

– Ytterligare företag visar intresse för att delta i Techtank. Helt nyligen kunde vi välkomna både Tarkett och Areff Systems till Techtank, och fler medlemsansökningar är under behandling så det känns väldigt positivt, avslutar Jörgen Adolfsson, klusterledare för Techtank.


Mer information

Torbjörn Lind, näringslivschef, Ronneby kommun, , 0457-61 82 64
Jörgen Adolfsson, klusterledare, Techtank, , 070-991 80 03
Mats Malmqvist, VD, Kockums Maskin AB, , 070-754 54 89


På bilden ovan ses från vänster till höger:
Jörgen Adolfsson (klusterledare Techtank), Mats Malmqvist (VD Kockums Maskin), Torbjörn Lind (näringslivschef Ronneby kommun), Johan Fredin (projektledare teknik & innovation Techtank), Ingela Håkansson (projektledare kompetensutveckling och -försörjning Techtank), Karin Andersson (kommunikationsansvarig Techtank).

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Dags för lansering av SuPr-nod Syd

SuPr (Sustainable Production) är en nationell nod för hållbar produktion. Techtank i Blekinge och IUC Syd i Skåne utgör tillsammans…

15 januari, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Miljoner i EU-medel för att stödja industrins gröna omställning i Skåne och Blekinge

Med drygt 12 miljoner kronor bidrar EU:s socialfond till det nya projektet SPIK som ska stödja industrins gröna omställning i…

6 december, 2023 — Lästid 6 min

Aktuellt från Techtank

Industriverken medlem i Techtanks industrikluster

Industriverken AB i Ronneby, med runt 55 anställda, är en fullservicepartner inom plåtpressning med en bred kunskap av att välja…

16 maj, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Välkommen till Techtank Day 2024!

Den 25 april är det åter dags för Techtank Day. Detta år genomför vi vår årliga konferens och mötesplats för…

2 april, 2024 — Lästid 1 min