Samverkan med fokus på kompetensfrågor

Samverkan med fokus på kompetensfrågor

Genom Techtank drivs företagsnätverk inom en rad olika frågor. Det nätverk som funnits längst är kompetensnätverket där huvudsyftet är att samverka kring frågor som berör just kompetens i och till företaget. Precis som i de andra nätverken lyfter deltagarna fram erfarenhetsutbytet med varandra som en av de allra största vinsterna med nätverket.

Kompetensnätverket har funnits sedan det regionala projektet FKG 09 (2009-2011) men i en annan form, och hade då fokus på kompetensutveckling. Under åren har fler frågor som berör kompetens kommit in på agendan.

– Det kan till exempel handla om hur man kan kompetensförsörja på olika sätt, alltifrån gemensamma rekryteringsinsatser på mässor till exjobb och matchningsmöjligheter. Hur man arbetar mer aktivt och nära Teknikcollege är också en viktig fråga, berättar Ingela Håkansson, projektledare för kompetensutveckling och -försörjning på Techtank.

Erfarenhetsutbyte är kärnan i nätverket

Kompetensnätverket träffas ungefär en gång i kvartalet. Deltar gör HR-chefer, platschefer eller andra personer på företagen med ansvar för kompetensfrågor. Ibland genomförs utbildningsinsatser för medlemmarna i nätverket, men oftast lyfts frågor och utmaningar som man gemensamt kan agera kring.

– Det är samverkan och erfarenhetsutbyten mellan företagen som är kärnan i nätverket, säger Ingela Håkansson, och berättar att de även tar in extern expertis med jämna mellanrum. Detta gjordes till exempel vid den senaste träffen som hölls på Safeman i Olofström den 1 mars.

– Frågan kom till mig från ett av företagen som ville veta mer om sjukfrånvaro, hur man kan agera för att skapa en kultur där hälsa och friskvård ingår och gärna få exempel från företag som lyckats med detta. Vi vände oss då till en av våra utbildningsleverantörer som har god erfarenhet av detta och som arbetar med flera av medlemsföretagen, med frågan om man kunde hålla ett föredrag på en timme, som en första insats i ämnet. Flera uppslag kom fram under mötet som vi kan arbeta vidare med.

Malin Sahlsten, produktionschef på YTAB i Näsum, som deltar i nätverket instämmer:
– Att få lyssna till gästföreläsare om hur man minskar sjukfrånvaron som vi fick göra vid denna träff, eller till exempel vid en tidigare träff lyssna till Arbetsförmedlingen om rekrytering är verkligen uppskattade inslag i nätverket.

– Det största utbytet med detta nätverk är absolut att utbyta erfarenheter med andra medverkande företag. Samtidigt är det ett bra forum för aktiviteter kring kompetens såsom mässor, utställningar och utbildningstillfällen som man kanske inte alltid har koll på själv, sammanfattar Malin Sahlsten.

Om Techtanks nätverk

  • Nätverk drivs just nu inom Automation, CSR/Mångfald, Energi, Försäljning/marknad, HR/Kompetens, Kvalitet/Miljö samt Underhåll.
  • De flesta nätverk träffas 3-4 gånger/år.
  • Nätverken har som mål att öka kompetensen hos deltagarna på olika sätt, t ex genom erfarenhetsutbyte, inspirationsföreläsningar, anlitande av extern expertis.
  • Agendan för nätverken styrs av de behov, utmaningar och önskemål som deltagande företag har.
  • Oftast träffas nätverken på företagen och värdskapet cirkulerar. På detta sätt lär företagen känna varandras verksamheter vilket kan bidra till ökat utbyte, samarbete och gemensamma satsningar inom t ex kompetensutveckling, affärsutveckling samt teknikutveckling.
  • Många av Techtanks insatser och aktiviteter initieras och genomförs genom nätverken.
  • Information om aktuella nätverksträffar samt möjlighet till intresseanmälan finns på Techtanks aktivitets- och bokningssida på bokning.techtank.se under Nätverk.

Dela via

Relaterade nyheter
Exportprogram

Aktuellt från Techtank

Exportprogram för Techtanks medlemsföretag

Delta i exklusivt exportprogram för Techtanks medlemsföretag! Regional Exportsamverkan Blekinge erbjuder Techtanks medlemsföretag (små och medelstora företag, max 249 anställda…

19 maj, 2023 — Lästid 1 min

SPOK-mingel

Aktuellt från Techtank

Välbesökt SPOK-mingel på Sculptur

Den 12 maj arrangerades ett välbesökt SPOK-mingel på Sculptur i Karlshamn. På plats fanns formgivare, tillverkare och representanter från företagsfrämjande…

15 maj, 2023 — Lästid 2 min

Aktuellt från Techtank

Via Omställningslyftet tar ITE Fabriks nästa steg i hållbarhetsarbetet

I början av året deltog ITE Fabriks AB från Olofström i Kickstart Hållbarhet, en av IUC Sveriges insatser inom projektet…

19 maj, 2023 — Lästid 4 min

Diploma

Aktuellt från Techtank

Diploma – över 450 utbildningar på distans

Utbilda dig var du vill, när du vill! Genom Techtank har du möjlighet att teckna prisvärda licenser för utbildningar hos…

21 maj, 2023 — Lästid 2 min