Samverkan ”in real life” mellan BTH och medlemsföretag i Techtank

Samverkan ”in real life” mellan BTH och medlemsföretag i Techtank

I mitten av mars besökte lärare och forskare från BTH, Blekinge Tekniska Högskola, två av Techtanks medlemsföretag i Olofström – EBP och Wugang Tailored Blanks. Syftet med besöken var bland annat att fördjupa kontakterna mellan högskolan och näringslivet genom att öka kompetensen om varandra och hitta samarbetsmöjligheter såsom exjobb och studentprojekt. Både företagen och högskolan uppskattade dagen mycket och kommer att ha vidare kontakt kring potentiella samarbeten framöver.

Spännande tider på EBP

På EBP tog VD Ronnie Rossander och personalchef Anette Kjellsson emot gruppen med ett 15-tal medarbetare från Institutionen för maskinteknik på BTH och gav dem en presentation av företaget samt rundvandring i fabrikslokalerna. EBP tillverkar karossdelar till flera av Europas ledande biltillverkare och är specialiserade på kvalificerad produktion för såväl serieproduktion som eftermarknad. Fabriken är en ”one-stop-shop” med såväl pressning, sammansättning och ytbehandling under samma tak, och bland kunderna finns bl a Aston Martin, Porsche och Volvo Cars.

Besökarna fick bl a höra om den spännande utveckling som EBP står inför. Under de senaste åren har stora investeringar gjorts i ny teknik och utrustning, vilket fortsätter även framöver, inte minst med en ökad satsning på lättviktsmaterial såsom kompositer.

– EBP är med i forsknings- och utvecklingsprojekt inom bland annat lättviktsområdet tillsammans med Swerea, och samarbetar med olika aktörer i Europa vad gäller material och utrustning. Det är en spännande tid att arbeta inom fordonsindustrin nu. Utvecklingen går framåt hela tiden och här gäller det att vi är med, tänker långsiktigt, vågar vara kreativa och helt enkelt är med och skapar framtiden, berättar Ronnie Rossander.

EBP har under de senaste åren haft en del samarbete med BTH, bland annat i form av olika studentprojekt, och ser gärna att detta samarbete fortsätter att utvecklas.

– För oss på EBP är det viktigt att berätta vad vi gör, öka kännedomen om företaget och inte minst visa upp oss som en potentiell arbetsgivare för högskolans studenter, menar Ronnie Rossander

Wugang ser fram emot ökat samarbete med högskolan

Efter EBP väntade ett besök på Wugang Tailored Blanks, där teknik- och underhållschef Magnus Liljengren tog emot. Även här fick deltagarna från BTH en presentation av företaget och en rundvandring i fabriken. Wugang, som är en del av WISCO-koncernen, gick häromåret samman med BAO Steel-koncernen vars nya koncernnamn är BAOWU. Koncernen är världens andra största ståltillverkare. På fabriken i Olofström sker produktion av lasersvetsade ämnen och klippta plåtar, med Volvo Cars som största kund.

Även på Wugang ser man fram emot ett utökat samarbete med BTH.

– Jag ser intressanta möjligheter att genomföra studentprojekt kopplat till några av våra utmaningar för att se vilka kreativa lösningar som studenterna kan komma fram till, säger Magnus Liljengren.

Techtank värdefull resurs i samverkansarbetet

Andreas Larsson, som ansvarar för samverkansfrågor på BTH, är imponerad över den verksamhet som företagen bedriver och ser goda möjligheter att koppla ihop både EBP och Wugang men även fler av Techtanks medlemsföretag med studenter, lärare och forskare på BTH för olika utvecklingsprojekt.

– Det finns många spännande företag i regionen och genom att använda Techtank som ingång kan vi lättare koordinera samarbetet med deras medlemsföretag, och framför allt blir det enklare för företagen med en tydlig kontaktväg till oss på BTH.

– Vi är verkligen tacksamma att företagen tar sig tid till att ta emot oss och diskutera olika samarbetsmöjligheter. Vi kommer nu att samla ihop våra intryck som vi fått under företagsbesöken och sammanställa en lista med idéer och förslag som vi tror skulle vara givande både för företagen och för BTH.

Dela via

Relaterade nyheter
DigIT Hub AI-bild

Aktuellt från Techtank

Utveckla ditt företag med hjälp av AI!

Via projektet DigIT Hub AI besöker Techtank små- och medelstora industriföretag i Blekinge för att göra en mognadsanalys av företagets…

20 september, 2022 — Lästid 1 min

Personal på PDS

Aktuellt från Techtank

Tillväxtanalyser ger viktig input till insatser för industrin

Techtank genomför regelbundet tillväxtanalyser på industriföretag i Blekinge för att fånga upp såväl utmaningar som möjligheter. Analyserna ligger sedan till…

20 september, 2022 — Lästid 2 min

Omställningslyftet

Aktuellt från Techtank

Omställningslyftet ska hjälpa företagen att ställa om

Omställningslyftet ger företag kunskap om hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen och därmed underlätta omställningen. Kärnan…

28 september, 2022 — Lästid 2 min

Celltech logotyp

Aktuellt från Techtank

Techtank välkomnar Celltech som ny medlem

Celltech är Nordens ledande batterileverantör för professionella användare och kunder. Tillsammans med kunder och samarbetspartners utvecklar man batterier och batterisystem…

23 juni, 2022 — Lästid 1 min