Sök företagsstöd och affärsutvecklingscheckar via Region Blekinge

Som företagare har du möjlighet att söka olika former av stöd för din verksamhet. Syftet med stöden är att stimulera till en hållbar utveckling och tillväxt i hela Blekinge. Detaljerad information om våra olika stöd finns på www.regionblekinge.se/foretagsstod. Gemensamt för alla stöd är att företag ska lämna in ansökan innan investeringen påbörjas.

Företagsstöd

Mikrobidrag

För nystartade företag (max tre år gamla) som vill investera bland annat i marknadsföring, maskiner och inventarier.
Bidrag: 10 000 – 30 000 kr, dock högst 50% av investeringen.

Stöd till konsulttjänster

Riktar sig till företag som vill utveckla sitt företag och behöver anlita en extern expertkompetens inom till exempel produktutveckling, internationalisering eller digital omställning.
Bidrag: 10 000 – 150 000 kr, dock högst 50% av investeringen.

Stöd till deltagande på mässor

Stöd kan ges till företags första deltagande på en mässa. Kostnader som godkänns är hyra av monter och utrustning.
Bidrag: 10 000 – 150 000 kr, dock högst 50% av investeringen.

Investeringsstöd

Till företag för investeringar i byggnader, anläggningar, maskiner och inventarier.

Särskilt investeringsstöd

Till företag glesbygds- och landsbygdsområden.
Bidrag: 10 000 – 250 000 kr, dock högst

 • 50% i glesbygdsområden
 • 35% i landsbygdsområden i Ronneby, Karlshamns och Olofströms kommun
 • 25% i landsbygdsområden i Karlskrona och Sölvesborgs kommun
Regionalt investeringsstöd

Till företag i Ronneby, Karlshamns och Olofströms kommun (stödområde 3).
Bidrag: 10 000 – 1 000 000 kr, dock högst

 • 30 % i små företag
 • 20% i medelstora företag

För att beviljas ett Regionalt investeringsstöd ska verksamheten bedömas få betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller annars bedömas ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen. Det kan tex handla om en nyetablering eller att många nya arbetstillfällen skapas.

Affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckar är EU-medel för att kickstarta Blekinge efter pandemin. Checkarna kan sökas av livskraftiga företag med ett behov av att möta de nya förutsättningarna och som har kapacitet och vilja att utvecklas. Checkarna riktar sig till företag som har 1-249 anställda och en omsättning på minst 500 000 kr. Stöd kan sökas för att ta in en extern expertkompetens i form av köp av konsult eller projektanställning. Företag kan beviljas stöd mellan 25 000 och 200 000 kr. Stödet uppgår till 75% av godkända kostnader.

Checken kan sökas för digitalisering, internationalisering och grön omställning. Exempel på insatser som stöd kan beviljas till;

Digitalisering

 • Ta fram en digital strategi
 • Digitalisera företagets verksamhet och processer
 • Automatisera interna processer (tex fakturering och orderhantering)
 • Automatisera mjuk- och hårdvara i produktionsprocessen (ex robotisering och produktionsuppföljning)

Internationalisering

 • Ta fram en strategi för internationalisering
 • Göra marknadsundersökningar
 • Utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning
 • Utreda patent eller om det behövs produktions- eller marknadsanpassningar.

Grön omställning

 • Kartlägga potentialen för en cirkulär affärsmodell
 • Ta fram en strategi för cirkulära flöden/affärsmodell
 • Utveckla hållbara och resurseffektiva produkter och tekniklösningar
 • Klimatanpassning och energieffektivisering.
 • Förstudier inför ansökningar inom Klimatklivet

Läs mer om Affärsutvecklingscheckarna och övriga stöd som Region Blekinge erbjuder på: www.regionblekinge.se/foretagsstod

Kontakt:

Anna Althini, , tel 0455 – 73 71 05
Ulrica Svensson, , tel 0455 – 73 71 04

Ladda ner ovan information som informationsblad (pdf)

Dela via

Relaterade nyheter
Elever på Teknikcollege

Aktuellt från partner | Pressutskick

Samarbete mellan skola och näringsliv ger hundratals elever från Blekinge möjlighet att besöka Yrkes-SM i Växjö

Genom Teknikcollege Sydost och i samverkan med deras partnerföretag AAK, Södra och Volvo Cars får nu elever i årskurs 8…

4 maj, 2022 — Lästid 5 min

Amon logotyp

Aktuellt från Techtank

Techtank välkomnar Amon som ny medlem

Amon AB i Urshult är ledande på avfettning av rör och rördelar av framför allt koppar och rostfritt material för…

6 oktober, 2022 — Lästid 1 min

Omställningslyftet

Aktuellt från Techtank

Omställningslyftet ska hjälpa företagen att ställa om

Omställningslyftet ger företag kunskap om hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen och därmed underlätta omställningen. Kärnan…

28 september, 2022 — Lästid 2 min

Person med kikare som spanar

Omvärldsbevakning från IUC

Tre tydliga trender som påverkar industrin – omvärldsbevakning september 2022

Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? I denna trendspaning kan du läsa om…

21 september, 2022 — Lästid 6 min