Stöd för energieffektivisering

Det finns många olika stöd för att söka för att göra energieffektiviseringar. Nedan har vi samlat information om några av de aktuella stödprogrammen/fonderna.

Klimatklivet

Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige. Klimatklivet delfinansieras av EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU. Klimatklivet ska ge stöd till de åtgärder som ger störst klimatnytta och därför är beräkning av åtgärdens utsläppsminskning ett av de viktigaste underlagen i ansökan. De åtgärder som beräknas ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona är de som får stöd. Exempel på investeringar: byta till förnybara bränslen och förnybar energi, bygga laddinfrastruktur eller ställa om till mer cirkulära produktionssätt. Det viktiga är att klimatinvesteringen bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och att åtgärden inte hade kunnat genomföras utan finansiellt stöd. Du kan bara söka pengar från Klimatklivet när det är ansökningsperiod, håll koll på Naturvårdsverkets webbplats för att få reda på när nästa ska äga rum.

Industriklivet

Industriklivet administreras av Energimyndigheten. Man kan få bidrag för genomförbarhets- och miljöstudier, pilot- och demonstrationsanläggningar samt investeringar som bidrar till ett eller flera av Industriklivets områden. Du kan ansöka när som helst under året.

Klimatpremien

Energimyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att betala ut en premie för vissa miljölastbilar, elektriska arbetsmaskiner och miljöarbetsmaskiner i en klimatpremie. Den sökande kan få maximalt 20 procent av miljöfordonets inköpspris och stödet beräknas finnas fram till och med 2026. Läs mer om stödet på Energimyndighetens webbplats.

Almi Invest Greentech Fund

För mindre, nystartade bolag med en innovativ lösning för att minska utsläpp av växthusgaser kan det statliga riskkapitalbolaget Almi Invest  vara intresserade av att investera genom sin Greentech Fund.

Regionalt investeringsstöd

Tillväxtverket beviljar stöd till företag som har sin verksamhet i stödområde 1,2 eller 3. Det berör i stort sett hela norra Sverige, men också delar av bland annat Blekinge, Skåne och Småland. Stöd kan ges med upp till 40 procent av tillväxtinriktade investeringar som bidrar till hållbar utveckling för företaget och regionen.

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank

Mycket god uppslutning på möte om karriärmöjligheter i Blekinges industri

”Jag blev väldigt inspirerad av presentationerna idag.”  ”Ett jättebra arrangemang och bra tips.” Så säger några av deltagarna på TRR:s…

12 februari, 2024 — Lästid 1 min

Bild på mentor och adept

Aktuellt från Techtank

Dags att anmäla sig till Techtanks Mentorprogram 2024/2025

Efter två mycket uppskattade omgångar av Techtanks mentorprogram kör vi en ny omgång 2024-2025 med start i augusti. Ta chansen…

12 februari, 2024 — Lästid 3 min

Ronneby Svets o Smide

Aktuellt från Techtank

Techtank välkomnar Ronneby Svets & Smide som ny medlem

Ronneby Svets & Smide är ett smidesföretag som startade 1983 och riktade in sig på byggnadssmide. Det är fortfarande en…

8 februari, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Nytt initiativ för Cirkulär ekonomi: En möjlighet för Blekinges industriföretag att arbeta med ekonomisk tillväxt och främja hållbar utveckling

Under våren påbörjas ett nytt initiativ riktat mot industriföretag i Blekinge, som en del av projektet Kickstart 2. Initiativet kommer…

24 januari, 2024 — Lästid 1 min