Stöd för energieffektivisering

Det finns många olika stöd för att söka för att göra energieffektiviseringar. Nedan har vi samlat information om några av de aktuella stödprogrammen/fonderna.

Klimatklivet

Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige. Klimatklivet delfinansieras av EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU. Klimatklivet ska ge stöd till de åtgärder som ger störst klimatnytta och därför är beräkning av åtgärdens utsläppsminskning ett av de viktigaste underlagen i ansökan. De åtgärder som beräknas ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona är de som får stöd. Exempel på investeringar: byta till förnybara bränslen och förnybar energi, bygga laddinfrastruktur eller ställa om till mer cirkulära produktionssätt. Det viktiga är att klimatinvesteringen bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och att åtgärden inte hade kunnat genomföras utan finansiellt stöd. Du kan bara söka pengar från Klimatklivet när det är ansökningsperiod, håll koll på Naturvårdsverkets webbplats för att få reda på när nästa ska äga rum.

Industriklivet

Industriklivet administreras av Energimyndigheten. Man kan få bidrag för genomförbarhets- och miljöstudier, pilot- och demonstrationsanläggningar samt investeringar som bidrar till ett eller flera av Industriklivets områden. Du kan ansöka när som helst under året.

Klimatpremien

Energimyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att betala ut en premie för vissa miljölastbilar, elektriska arbetsmaskiner och miljöarbetsmaskiner i en klimatpremie. Den sökande kan få maximalt 20 procent av miljöfordonets inköpspris och stödet beräknas finnas fram till och med 2026. Läs mer om stödet på Energimyndighetens webbplats.

Almi Invest Greentech Fund

För mindre, nystartade bolag med en innovativ lösning för att minska utsläpp av växthusgaser kan det statliga riskkapitalbolaget Almi Invest  vara intresserade av att investera genom sin Greentech Fund.

Regionalt investeringsstöd

Tillväxtverket beviljar stöd till företag som har sin verksamhet i stödområde 1,2 eller 3. Det berör i stort sett hela norra Sverige, men också delar av bland annat Blekinge, Skåne och Småland. Stöd kan ges med upp till 40 procent av tillväxtinriktade investeringar som bidrar till hållbar utveckling för företaget och regionen.

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank

Fler ska välja Blekinge – nu lanseras ett nytt platsvarumärke

Den 21 maj lanserades Blekinges nya platsvarumärke, en satsning som involverat över 600 personer. Syftet är att stärka Blekinges marknadsposition…

22 maj, 2024 — Lästid 3 min

Aktuellt från Techtank

Tips på relevanta YH-utbildningar, korta kurser, för medarbetare i Blekinges industri

Myndigheten för yrkeshögskolan har i maj 2024 beviljat över 400 stycken korta YH-kurser, upp till 99 poäng (99 dagar) för…

17 juni, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Nu söker Techtank en projektledare

Vill du jobba med industrins gröna omställning? Då kanske du är vår nya kollega på Techtank! Vi söker nu en…

14 juni, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Industriverken medlem i Techtanks industrikluster

Industriverken AB i Ronneby, med runt 55 anställda, är en fullservicepartner inom plåtpressning med en bred kunskap av att välja…

16 maj, 2024 — Lästid 1 min