Stort intresse för Techtanks kick-off

Stort intresse för Techtanks kick-off

Stort intresse för Techtanks kick-off

Den 27 mars lanserades Techtank officiellt genom en kick-off på Folkets Hus i Olofström. Ett 80-tal representanter från näringsliv, samhälle och akademi fanns på plats för att ta del av information, inspiration och goda exempel från flera av de företag och organisationer som står bakom Techtank.

Olofströms kommunalråd, Sara Rudolfsson, inledde dagen med att förklara varför kommunen är aktiv i detta arbete:
– Tillväxt ger bättre livsvillkor för alla. För att skapa tillväxt och öka vår konkurrenskraft och attraktionskraft krävs samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademi, och därför är det självklart för oss att vara med och satsa på Techtank.

En som kunde intyga detta var Samuel Henningsson, VD på Netport Science Park i Karlshamn som gjort resan från ett projekt till en science park i triple helix-anda som stärkt näringslivsstrukturen i Karlshamn. Han lyfte fram att Techtank har alla viktiga bitar som krävs för att lyckas:
– Det finns en insikt att något måste göras och en öppenhet som borgar för ett gott samarbete.Med ett engagerat näringsliv och en kommun som satsar långsiktigt som Olofström gör tror jag på Techtank som en viktig aktör i regionen, inte minst i innovationsarbetet. Vi från Netport vill vara en partner till Techtank och ser att vi kommer att ha ett väldigt nära samarbete i framtiden.

Engagerade initiativtagare
På plats för att ge sin syn på nyttan för företag att vara med i detta var flera av företagen som står bakom Techtank.
– Från EBP:s sida är vi väldigt glada över att vara med i bildandet av Techtank och ser också fram emot vilken utväxling detta kan ge oss som företag. För vår del är det inte minst inom affärsutveckling som vi ser stora möjligheter till samverkan och vi är redan nu i full gång att tillsammans med ett tiotal andra företag planera nya exportinsatser riktade mot den brittiska fordonsindustrin, berättade Ulrica Larsson, VD på EBP i Olofström, som också konstaterade att en lyckad samverkan kräver mod, vilja och engagemang – att våga gå ur komfortzonen.

Ett annat utpekat område som Techtanks medlemmar kommer att samverka kring är kompetensutveckling- och försörjning.
– Vi ser stora fördelar med att samverka inom kompetensområdet. I och med att vi har en liknande industri i regionen och därmed också liknande kompetensbehov kan vi till exempel göra gemensamma upphandlingar och få hit de bästa utbildarna och tillsammans arbeta mer strategiskt och utbilda för framtiden och inte bara för stunden, menade Anders Larsson, fabrikschef på Stans & Press i Vilshult, som såg framför sig att Techtanks medlemsföretag inom fem år kommer att ha en erkänt hög kompetens som gör att nya kunder vänder sig hit men också lockar kompetent personal.

Inom teknikområdet ser företagen i Techtank stora möjligheter att samarbeta från tidiga konceptfaser till slutlig produktion för att tillsammans bygga kostnadseffektiva lösningar för framtiden.
– Vi måste hänga med i den snabba utveckling som sker vad gäller framtidens material, vilket kräver kompetens från många olika teknikområden och branscher. Här kan Techtank vara den plattform som behövs för att vi ska lyckas, menade Magnus Liljengren, VD på IUC i Olofström.

Anders Borgehed, klusterledare för Techtank välkomnar nu fler företag och samarbetspartners in i Techtank för att bilda en stark allians.
– Siktet är att etablera Techtank som en internationellt erkänd aktör, och för att nå dit behöver vi växa. Tillsammans stärker vi vår konkurrenskraft.

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank

Mycket god uppslutning på möte om karriärmöjligheter i Blekinges industri

”Jag blev väldigt inspirerad av presentationerna idag.”  ”Ett jättebra arrangemang och bra tips.” Så säger några av deltagarna på TRR:s…

12 februari, 2024 — Lästid 1 min

Ronneby Svets o Smide

Aktuellt från Techtank

Techtank välkomnar Ronneby Svets & Smide som ny medlem

Ronneby Svets & Smide är ett smidesföretag som startade 1983 och riktade in sig på byggnadssmide. Det är fortfarande en…

8 februari, 2024 — Lästid 1 min

Bild på mentor och adept

Aktuellt från Techtank

Dags att anmäla sig till Techtanks Mentorprogram 2024/2025

Efter två mycket uppskattade omgångar av Techtanks mentorprogram kör vi en ny omgång 2024-2025 med start i augusti. Ta chansen…

12 februari, 2024 — Lästid 3 min

Aktuellt från Techtank

Nytt initiativ för Cirkulär ekonomi: En möjlighet för Blekinges industriföretag att arbeta med ekonomisk tillväxt och främja hållbar utveckling

Under våren påbörjas ett nytt initiativ riktat mot industriföretag i Blekinge, som en del av projektet Kickstart 2. Initiativet kommer…

24 januari, 2024 — Lästid 1 min