Techtank deltar på Almedalsveckan

Den 28 juni medverkar Techtank på ett lunchseminarium i Almedalen anordnat av SBHSS, Småland Blekinge Halland South Sweden. Där kommer Techtanks VD Ingela Håkansson berätta om hur viktigt det är med lokal/regional närvaro och med samverkan på flera plan för att möjliggöra innovation och strukturella förflyttningar, inte minst med stödet från Regionen och strukturfonderna.

Som en del av SBHSS styrgruppsuppdrag att verka för en ökad dialog kring sammanhållningspolitikens betydelse för det regionala utvecklingskapitalet, anordnar SBHSS ett lunchseminarium 28 juni i Almedalen 12:00-13:30, plats: Strandvägen, H535, ”Mötesplats Jönköpings län”.

Sammanhållningens strukturfonder och deras betydelse

Sammanhållningspolitiken och dess strukturfonder utgör en stor del av det regionala utvecklingskapitalet och är en avgörande framgångsfaktor för att skapa hållbar regional utveckling enligt regionernas uppdrag och enligt den nationella strategin. Sammanhållningspolitiken skapar potential för att bidra till uppsatta mål kring grön och digital omställning i Europa och möjliggör att regional nivå kan dra nytta av de resurser EU erbjuder.

SBHSS seminarium

Just nu pågår diskussioner på EU-arenan kring vägval och EU:s långtidsbudget. Diskussionerna är avgörande för sammanhållningspolitiken framöver och sätter ramarna för svenska regioners utvecklingsarbete. Vilken position intar Sverige i dessa pågående diskussioner, hur finansieras regionernas utvecklingsarbete om medlen från sammanhållningspolitiken minskar och hur säkerställer vi att regionernas röst beaktas?

SBHSS lunchseminarium syftar till att skapa en dialog mellan regional och nationell nivå så att vår gemensamma röst kan bli hörd innan förslagen utformas. För detta behövs en vision om hur vi vill utforma framtidens regionala utveckling i Sverige och därmed skapa möjlighet att planera på längre sikt. Kom och lyssna till ledande politiker och tjänstepersoner från regional, nationell och europeisk nivå samt generaldirektörer från svenska myndigheter som samtalar kring sammanhållningspolitiken under ett lunchseminarium i Almedalen den 28 juni 12.00 – 13.30.

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43

Dela via

Relaterade nyheter
400 intervjuer

Aktuellt från Techtank

400 omställningsintervjuer med industriella SMF

Intervjuer med 400 små och medelstora industriföretag över hela landet ger inblick i industrins utmaningar och möjligheter. Nätverket IUC Sverige…

15 augusti, 2023 — Lästid 1 min

VR-glasögon

Aktuellt från Techtank

Kickstart 2: Innovation, grön omställning och partnerskap

Den 1 september startade det nya projektet Kickstart 2 som ska arbeta både med att utveckla Blekinges system av testbäddar som…

8 september, 2023 — Lästid 1 min

Svetsning på Svets o Montage

Aktuellt från Techtank

Techtank välkomnar Svets & Montage som ny medlem

Svets & Montage Industripartner AB i Mjällby har maskinpark, personal, erfarenhet och kompetens som är anpassad för specialtillverkning, enstaka produkter…

5 september, 2023 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Ansök nu till DigIT Hubs missionsprogram för ditt digitaliseringsprojekt

Just nu kan du som har ett litet till medelstort företag ansöka till DigIT Hubs Missionsprogram med experthjälp till ett…

7 juli, 2023 — Lästid 2 min