Techtank ett av 22 utvalda kluster till tillväxtverkets klusterutvecklingsprogram

Techtank ett av 22 utvalda kluster till tillväxtverkets klusterutvecklingsprogram

Tillväxtverket har efter en utlysning valt ut 22 kluster till utvecklingsprogrammet S3-piloten. S3-piloten ska ytterligare stärka klusters kompetens och genom detta stötta företagens utveckling. Alla utvalda kluster är prioriterade enligt regionernas smarta specialiseringsstrategier, och som enda kluster från Blekinge finns Techtank med bland de utvalda.

– Det känns väldigt bra att vi i konkurrens med ett 40-tal kvalificerade ansökningar från hela landet blev utvalda att delta i detta utvecklingsprogram. Det visar inte minst på Techtanks potential och betydelse för regionen. Genom programmet blir vi en del av ett spännande nätverk av kluster för erfarenhetsutbyte och kontakter och kommer att få del av kunskap till gagn för såväl regionen som våra medlemsföretag, säger Jörgen Adolfsson, klusterledare för Techtank.

Smart specialisering inom materialbearbetning

För att kunna ansöka om deltagande i utvecklingsprogrammet behövdes en rekommendation från sin region samt att vara prioriterad i regionens smarta specialiseringsstrategi, i detta fall Region Blekinge. Smart specialisering handlar om att regioner satsar på det de kan bli bäst på genom att kraftsamla kring innovation och tillväxt inom de områden där det finns störst potential.

I Blekinge är materialbearbetning ett högt prioriterat område för smart specialisering. Denna prioritering kommer bland annat av att regionen har en lång industriell historia och aktuell styrka inom området samt av att företagen inom materialbearbetning står för en mycket stor andel av sysselsättningen i de viktiga så kallade intäktsbasföretagen, företag som säljer sina varor och tjänster utanför regionen.

– Trots att Techtank bildades för bara några år sedan är det ett moget kluster för teknik- och industriföretag och är en viktig aktör för regionens utveckling och konkurrenskraft. Inom materialbearbetning, sammansättning av olika material och nya material har klustret potential till att bli internationellt erkänt. Det är viktigt både ur ett konkurrensperspektiv, men också ur ett hållbarhetsperspektiv, där bearbetning av lätta material möjliggör att vi kan spara energi. Techtank hade en stark ansökan och det är riktigt glädjande att i stor konkurrens ha blivit utvald, säger Elisabeth Landén, innovationsstrateg, Region Blekinge.

Stärker konkurrenskraften

Med start i augusti kommer nu Techtank att kunna ta del av utbildningar, nätverksträffar, internationella kontakter samt möjlighet att söka finansiellt stöd för företagsutveckling genom utvecklingsprogrammet S3-piloten.

– Detta bidrar definitivt till att Techtank som kluster ytterligare ökar sin förmåga att stärka industriföretagens konkurrenskraft i regionen, säger Jörgen Adolfsson.

Mer information

Jörgen Adolfsson
Klusterledare Techtank
0709-91 80 03

Mer information om S3-piloten finns på Tillväxtverkets hemsida: https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/smart-specialisering/klusterprogram.html


OM TECHTANK
Techtank är ett teknikkluster som samlar och finns till för att stärka konkurrenskraften hos avancerade teknik- och industriföretag, med särskilt fokus på materialbearbetning, i Blekinge, södra Småland och östra Skåne. Tillsammans arbetar Techtank med partners från samhälle och akademi för att nå nya marknader, driva teknikutveckling samt attrahera och utveckla kompetens.

Dela via

Relaterade nyheter
SPOK-mingel

Aktuellt från Techtank

Välbesökt SPOK-mingel på Sculptur

Den 12 maj arrangerades ett välbesökt SPOK-mingel på Sculptur i Karlshamn. På plats fanns formgivare, tillverkare och representanter från företagsfrämjande…

15 maj, 2023 — Lästid 2 min

Diploma

Aktuellt från Techtank

Diploma – över 450 utbildningar på distans

Utbilda dig var du vill, när du vill! Genom Techtank har du möjlighet att teckna prisvärda licenser för utbildningar hos…

21 maj, 2023 — Lästid 2 min

Leankonferens Blekinge

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Premiär för Leankonferens Blekinge

Den 10 mars är det premiär för den första Leankonferens Blekinge som Techtank arrangerar tillsammans med Produktionslyftet och Lean Forum…

19 januari, 2023 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Via Omställningslyftet tar ITE Fabriks nästa steg i hållbarhetsarbetet

I början av året deltog ITE Fabriks AB från Olofström i Kickstart Hållbarhet, en av IUC Sveriges insatser inom projektet…

19 maj, 2023 — Lästid 4 min