Techtank välkomnar Tech Weld som ny medlem

Tech Weld i Blekinge AB (under namnändring till ”TechWeld Sweden AB”) är ett verkstadsföretag från Karlshamn. Företaget är expansivt och ligger i framkant inom svetsning både vad gäller metoder, material & utrustningar.  Svetskompetensen är grundbulten i allt de gör. Sedan början av året är Tech Weld, med 40-talet anställda, nytt medlemsföretag i Techtanks industrikluster.

Klas Bjerede

Klas Bjerede

– Techtanks kluster blir väldigt intressant för oss att delta i då det består av tekniktunga företag, stora/små företag, företag som gjort en expansions/internationaliseringsresa. Sedan lockar även de samarbeten som finns med forskningsinstitut och lokala företag med spjutspetskompetens för att kunna få hjälp med komplicerade utmaningar. Då vi är ganska nya, som företag, så har samarbeten med andra företag/kunder utvecklat oss till vad vi är idag, säger Klas Bjerede, VD på Tech Weld, och fortsätter:

– Inom vissa områden har vi utfört svetsning och laborationer kring dessa lösningar i världsklass och det har vi tänkt att fortsätta att utveckla. Vi kan nog bidra med en del kunskap inom detta område och även en del råd och annat vad gäller att växa som företag och framför att ta emot råd.

Kundanpassade lösningar inom följande affärsområden

  • 360 – Rör Weld Overlay – Påsvetsade rör för interndelar i Sop- och biomassförbränningspannor
  • Tillverkning & Installation
  • Rörsystem
  • Orbitalsvetsning
  • Avancerad Svetsning
  • Utveckling Svetsmetoder
  • Konstruktion

– Uppdrag börjar ofta i till exempel ”Utveckling svetsmetoder” och fortsätter in i ett annat eller att vi paketerar olika teknologier till ett specifikt projekt för att hjälpa våra kunder.

Vårt arbetsfält har utvecklats till att bli inom Europa därav namnbytet till TechWeld Sweden AB.

Svetsning

Tech Weld erbjuder kundanpassade lösningar i nära samarbete med kunderna, för att möta deras krav på utveckling, resultat och tillgänglighet. Uppdragen utförs ofta i projektform och man arbetar i hela värdekedjan från analys/förstudie, konstruktion, tillverkning, installation och dokumentation. Beroende på kundens behov erbjuder Tech Weld också konsulttjänster och enskilda uppdrag.

– Just nu reparerar vi komponenter i en radioaktiv kylkedja. Det började med förstudie vilken ledde till en utvecklingsprocess som tog ca 2 månader och efter detta så etablerade vi på site och utförde reparationen. Nu återgår vi till vårt ordinarie projekt att bygga kylkedjan. Allt utförs med orbitalsvetsning.

Allt detta ovan är baserat på spetskompetens, men Tech Welds volym ligger inom rörsystem inom processindustri, Petrokemi etc samt komponenter, stålkonstruktioner, specialmaskiner till olje- och energisektorn.

– Från att ha verkat i ett fåtal branscher för några år sedan har nu vår kundstock utvecklats kraftigt och vi verkar inom branscher såsom: Energi, Försvarsindustri, Kärnkraft, Petrokemi, Olja & Gas, läkemedel, processindustri.

Personal Tech Weld2022 blev ännu ett rekordår för Tech Weld

Under 2022 gjorde Tech Weld ett rekordår med en omsättning på 67 miljoner kronor vilket innebar en ökning med ca 90% jämfört med föregående år. Som tack för medarbetarnas insats har företaget valt att dela ut 600.000 kronor i bonus till personalen.

– Det som är kul är att vi tillsammans har gjort detta. Därför känns det extra roligt att alla får ta del av det. Vinstdelning skapar en samhörighet och visar att alla är viktiga och bidrar till företagets framgång, avslutar VD Klas Bjerede.

Läs mer om Tech Weld på företagets webb

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43

Dela via

Relaterade nyheter
Mind the Gap

Aktuellt från Techtank

Mind the Gap – Utvecklas och väx med rätt kompetens

Ska ni utveckla företaget och har svårt att hitta rätt kompetens? Nu kan ni som driver företag i Blekinge söka…

10 oktober, 2023 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan

Just nu genomförs inom ramen för projektet Kickstart 2 en kartläggning av industrins omställningsbehov inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. Att…

13 november, 2023 — Lästid 2 min

Aktuellt från Techtank | Aktuellt övrigt

500 intervjuer - utvecklingsbehoven är stora och ökar

Utvecklingsbehoven hos små- och medelstora industriföretag är stora och ökar. Det visar Omställningslyftets intervjusvar från 500 små- och medelstora industriföretag…

10 november, 2023 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Ny kartläggning av industrins kompetens- och rekryteringsbehov påvisar ett stort behov av fler och nya utbildnings- och rekryteringsinsatser i regionen

Techtank och Teknikcollege Sydost presenterar nu en helt färsk kartläggning som visar vilka behov som döljer sig bakom siffrorna hos…

11 oktober, 2023 — Lästid 8 min