Tre tydliga trender som påverkar industrin – omvärldsbevakning januari 2023

Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? I denna trendspaning kan du läsa om: Kärnkraft, Metaverse och Cybersäkerhet.

Välkommen till IUC:s omvärldsbevakning

Med hjälp av Kairos Future plockar vi ut trender som påverkar svensk industri och ger dig exempel inom varje trend.  med synpunkter kring vilka områden för industriella framtidsspaningar som du vill läsa mer om.

  • TREND 1: Kan små modulära reaktorer bana väg för framtidens kärnkraft?
  • TREND 2: Metaverse för industrin blir alltmer aktuellt
  • TREND 3: Ökat fokus på cybersäkerheten

Trend 1: Kan små modulära reaktorer bana väg för framtidens kärnkraft?

I skuggan av en befintlig elkris och försök att inte göra sig beroende av rysk gas sker en attitydförändring gällande kärnkraftens varande och ickevarande. Vad som bara för några år sedan låg sorterat under högen ”avveckla” på flera länders to-do-listor ser nu i stället ut att få en renässans, och så även i Sverige.

Länder som Frankrike, Finland och Nederländerna planerar för byggandet av ny kärnkraft och i den utvecklingen väntas små, avancerade, modulära reaktorer få en betydande roll under 2020-talet.

Små modulära reaktorer, SMR, bygger på en ny typ av kärnteknik i form av små modulära reaktorer som understiger 300MWe. Dessa är mindre i storlek, billigare att utveckla och lättare att underhålla och säkerhetsgarantera.

Exempel:

Ny kärnkraft i Sverige och Finland?

Fortum undersöker möjligheterna med att bygga ny kärnkraft i Sverige och Finland med fokus på små modulära reaktorer. Läs artikel här >>

Estland tar sikte på små modulära reaktorer

Det estniska kärnkraftsbolaget Fermi Energia vill bygga en ny generation små modulära reaktorer i Estland. Landet har det högsta koldioxidutsläppet per producerad kWh i Europa. Läs artikel här >>

Emmanuel Macron stöttar utvecklingen av SMR

2021 annonserade Frankrikes president Emmanuel Macron att hans regering ska bistå det statskontrollerade energiföretaget Électricité de France, EdF, med att utveckla små modulära reaktorer till 2030. Läs artikel här >>


Trend 2: Metaverse för industrin blir alltmer aktuellt

2021 bytte Facebook namn till Meta för att demonstrera sin framtidstro på Metaverse – en förlängning av internet där virtuella världar suddar ut gränserna mellan att vara offline och online. Metaverse är dock inte synonymt med Facebook men de vill gärna använda samma logik genom att bli ”gatekeepers” för innehåll producerat av användare i virtuella världar.

Hur dessa kan komma att se ut i framtiden återstår att se men tydligt är att aktörerna som är intresserade av utvecklingen är många, även bortom underhållnings- och retailindustrierna.

Numera talas det till exempel också om industrial metaverse som belyser möjligheterna för olika sektorer inom exempelvis infrastruktur och transport. Dessa kan vara att ta fram innovationer i olika miljöer, laborera, spåra värdeflöden och göra värdekedjor mer transparenta med hjälp av NFTs (non-fungible tokens=unika digitala värden), ett unikt digitalt objekt som inte kan kopieras.

Exempel:

Sweco öppnar upp för medborgardialog i Metaverse

I ett samarbete med ”Around the corner” testar Sweco ett metaversum för medborgardialog där medborgare, kommunrepresentanter och projektörer kan mötas virtuellt och där medborgare kan tycka till om sin stad. Lösningen möjliggörs via en BIM-modell med GIS-data. Läs artikel här >>

Siemens och Nvidia i samarbete kring digitala tvillingar

Siemens och NVIDIA utökar sitt partnerskap för att göra tillverkningsindustrin mer immersiv (omslutande). Målsättningen är att möjliggöra ett snabbare beslutsfattande för företag och en accelerering i användningen av digitala tvillingar som kan optimera produktionen och processförbättringar. Läs artikel här >>

Boeing vill bygga sitt nästa flygplan i Metaverse

Med hjälp av digitala tvillingar, robotar och mixed reality vill Boeing bygga sitt nästa flygplan i Metaverse. Syftet att stärka ingenjörskonsten genom simuleringar i realtid och datadrivna industrisystem. Läs artikel här >>


Trend 3: Ökat fokus på cybersäkerheten

Digitaliseringen genomsyrar i stort sett alla områden i samhället och den digitala omställningen pågår för fullt. I och med det ökar sårbarheten för att utsättas för cyberattacker som också har blivit alltmer avancerade. Cybersäkerhet har seglat upp som en av de viktigaste frågorna att lösa för många myndigheter, företag och organisationer.

Under de senaste åren har cyberattacker kostat nordiska företag hundratals miljoner dollar och industrier är särskilt utsatta då kopplingarna mellan IT-och OT-system ofta är avgörande för styrning av funktioner inom en anläggning. 89% av alla företag inom el- och kraftnät, olja och gas, och tillverkningsindustrin har utsatts för cyberattacker under det senaste året.

Exempel:

Cyberattack mot Europas största kopparproducent

I slutet på 2022 blev gruvföretaget Aurubis drabbad av en cyberattack. Företaget tvingades stänga ner och koppla ner sina system som en säkerhetsåtgärd. Idag är produktionen igång i normaltakt. Attacken och de ekonomiska skadorna utreds. Läs artikel här >>

5000 vindkraftsverk utslagna i en cyberattack

Under 2022 har flera attacker skett mot kritisk infrastruktur, där flera energibolag och vindkraftverksbolag har drabbats. I början av året drabbades företaget Nordex vilket ledde till att fjärrstyrningen av 5000 vindkraftverk slogs ut. Läs artikel här >>

Nya standarder ska stärka industrins motståndskraft mot cyberattacker

SSG tar fram förslag på två nya standarder för industriernas cybersäkerhet. Dessa ska dels höja medvetandegraden om cyberattacker och var sårbarheter kan finnas, dels vara ett stöd vid upphandling av nya IT-system. Läs artikel här >>


 

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43

Dela via

Relaterade nyheter
Person med kikare som spanar

Omvärldsbevakning från IUC

Tre tydliga trender som påverkar industrin – omvärldsbevakning juni 2022

Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? I denna trendspaning kan du läsa om…

9 juni, 2022 — Lästid 4 min

Aktuellt från Techtank

Tips på relevanta YH-utbildningar, korta kurser, för medarbetare i Blekinges industri

Myndigheten för yrkeshögskolan har i maj 2024 beviljat över 400 stycken korta YH-kurser, upp till 99 poäng (99 dagar) för…

17 juni, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Nu söker Techtank en projektledare

Vill du jobba med industrins gröna omställning? Då kanske du är vår nya kollega på Techtank! Vi söker nu en…

14 juni, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Fler ska välja Blekinge – nu lanseras ett nytt platsvarumärke

Den 21 maj lanserades Blekinges nya platsvarumärke, en satsning som involverat över 600 personer. Syftet är att stärka Blekinges marknadsposition…

22 maj, 2024 — Lästid 3 min