Värdefullt erfarenhetsutbyte i Techtanks Leannätverk

Värdefullt erfarenhetsutbyte i Techtanks Leannätverk

En viktig roll för Techtank är den som mötesplats. Genom klustret kan medlemsföretagen knyta kontakt med varandra och utvecklas tillsammans, inte minst genom de många nätverk som Techtank driver och koordinerar inom olika områden. Ett av dessa är Leannätverket för de personer på företagen som arbetar med lean och som vill ha inspiration och stöd av andra inom området.

Techtanks olika nätverk har kommit till vid olika tidpunkter, men gemensamt för dem alla är att de startat via behov och önskemål från företagen själva. Så är också fallet med Leannätverket. Ingela Håkansson, projektledare för området Kompetensutveckling och -försörjning på Techtank, berättar:

– Ursprunget till just detta nätverk kommer från kompetensprojektet START 11 som drevs av Olofströms kommun under åren 2012-2014. Flera av företagen gick då samman kring en gemensam leanlokal på Nordenbergsskolan i Olofström. Det blev startskottet för ett nätverk med fokus på lean som vi sedan har vidareutvecklat i Techtanks regi under de senaste åren.

Lean ur ett ledarskapsperspektiv i fokus på årets första träff

Leannätverket har med andra ord funnits i flera år, men deltagarna från de olika företagen har varierat. När vi besöker årets första nätverksträff den 5 februari 2018 träffar vi ett tiotal deltagare från Techtanks medlemsföretag, några är där för första gången, andra har varit med sedan starten. Träffen leds av nätverkets nyligen utsedda champion Predrag Citulski, som jobbar med utbildning och coachning med fokus på ledarskap och lean på Volvo Cars i Olofström, där träffen också hålls denna gång. Det är med van hand som Predrag leder deltagarna igenom denna träff.

– Jag vill verkligen lyfta vikten av ledarskapets roll i lean, mer än de olika verktygen som finns. Ledarskap är kulturbärare och vägvisare för att kunna jobba med ständiga förbättringar. Hur kan man med ledarskapet ge extra kraft i företagets leanarbete? Hur kan vi leva och leda lean framöver?

Det är några av de frågor Predrag lyfter i det inledande teoripasset om lean sett ur ett ledarskapsperspektiv, innan ett antal olika grupparbeten mellan deltagarna tar fart med stort engagemang. Frågor som ventileras handlar bland annat om vad vi kan göra för att stödja ledarskapet, och vad man som ledare kan göra för att stötta och uppmuntra övriga medarbetare på företagets leanresa.

Lära av andras erfarenheter står högt på agendan

Efter redovisningar från grupperna kring hur man kan leva och leda Lean framöver, avslutas denna nätverksträff med en diskussion om fokus för nätverket framöver. Hur kan nätverket hjälpa företagen på sina respektive leanresor?

– För min del är det jättebra att få ta del av andras erfarenheter. Hur har de gjort och tänkt i olika frågor? Vilka fallgropar har de råkat ut för? Att verkligen lära av varandra. Bara det att vi varvat våra träffar på olika värdföretag har varit väldigt lärorikt. Eftersom vi då ofta fokuserat på något område inom lean som varit viktigt för värdföretaget har vi kunnat diskutera frågorna inte bara i teorin utan i praktiken kring alltifrån Gemba till leantavlor, berättar Ankin Liljegren, VD på El-yta, och en av de deltagare i nätverket som varit med sedan starten.

Övriga deltagare instämmer och trycker på just erfarenhetsutbyten med de andra företagen som den kanske största vinsten med att delta i nätverket, och det gäller inte bara de mindre företagen i nätverket.

– Även vi som stort företag kan absolut lära av de mindre företagen, menar Predrag Citulski, Volvo Cars, och lyfter fram att även om företagen är olika så finns det många frågor som berör dem alla och som de kan ha ett värdefullt utbyte och lärande kring framöver.OM TECHTANKS NÄTVERK

  • Nätverk drivs just nu inom Automation, CSR/Mångfald, Energi, Försäljning/marknad, HR/Kompetens, Kvalitet/Miljö samt Underhåll.
  • De flesta nätverk träffas 3-4 gånger/år.
  • Nätverken har som mål att öka kompetensen hos deltagarna på olika sätt, t ex genom erfarenhetsutbyte, inspirationsföreläsningar, anlitande av extern expertis.
  • Agendan för nätverken styrs av de behov, utmaningar och önskemål som deltagande företag har.
  • Oftast träffas nätverken på företagen och värdskapet cirkulerar. På detta sätt lär företagen känna varandras verksamheter vilket kan bidra till ökat utbyte, samarbete och gemensamma satsningar inom t ex kompetensutveckling, affärsutveckling samt teknikutveckling.
  • Många av Techtanks insatser och aktiviteter initieras och genomförs genom nätverken.
  • Information om aktuella nätverksträffar samt möjlighet till intresseanmälan finns på Techtanks aktivitets- och bokningssida på techtank.seunder Nätverk.

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank

Tips på relevanta YH-utbildningar, korta kurser, för medarbetare i Blekinges industri

Myndigheten för yrkeshögskolan har i maj 2024 beviljat över 400 stycken korta YH-kurser, upp till 99 poäng (99 dagar) för…

17 juni, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Industriverken medlem i Techtanks industrikluster

Industriverken AB i Ronneby, med runt 55 anställda, är en fullservicepartner inom plåtpressning med en bred kunskap av att välja…

16 maj, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Nu söker Techtank en projektledare

Vill du jobba med industrins gröna omställning? Då kanske du är vår nya kollega på Techtank! Vi söker nu en…

14 juni, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Fler ska välja Blekinge – nu lanseras ett nytt platsvarumärke

Den 21 maj lanserades Blekinges nya platsvarumärke, en satsning som involverat över 600 personer. Syftet är att stärka Blekinges marknadsposition…

22 maj, 2024 — Lästid 3 min