Via Omställningslyftet tar ITE Fabriks nästa steg i hållbarhetsarbetet

EU-logo

I början av året deltog ITE Fabriks AB från Olofström i Kickstart Hållbarhet, en av IUC Sveriges insatser inom projektet Omställningslyftet. Efter att ha identifierat ett antal hållbarhetsmål får företaget nu stöd av en industricoach från Techtank för att genomföra ett antal utpekade aktiviteter, bland annat en utbildning om hållbarhet för alla anställda.

– Vi märker redan att vi har nytta av det hållbarhetsarbete vi nu genomför, bland annat i den dialog vi har med våra kunder, berättar Andrée Engrup, HMS-ansvarig på ITE Fabriks och också ansvarig för företagets miljögrupp.

Han får medhåll av Maria Engrup från produktionen, som tillsammans med två andra medarbetare (Johan Johansson och Ola Malmqvist) också ingår i företagets miljögrupp:

– Vi kan verkligen rekommendera Kickstart Hållbarhet till fler, det är ett mycket bra sätt att komma igång med hållbarhetsinsatser och man får många idéer och tankar i diskussion med andra företag.

Maria Engrup och Andrée Engrup från ITE Fabriks miljögrupp tillsammans med Bengt Gebert, Techtank, under ett coachningstillfälle via Omställningslyftet.

Bengt Gebert från Techtank, som är en del av IUC-nätverket i Sverige, är på plats för uppföljande coachning när vi besöker ITE Fabriks i Olofström i mitten av maj. Bengt var också sammanhållande för den grupp företag som tillsammans deltog i Kickstart Hållbarhet i början av året.

– Företagen som deltog ville alla börja jobba mer med hållbarhet. Genom deltagandet i Kickstart Hållbarhet arbetade ITE Fabriks fram tre huvudområden med målsättning att genomföra insatser inom 6 månader. Via Omställningslyftet kunde vi därefter erbjuda ITE Fabriks fortsatt stöd i form av coachning och framtagande av en genomförandeplan, berättar Bengt.

Utbildning för att involvera personalen i hållbarhetsfrågor

Miljögruppen på ITE Fabriks har sedan den första coachningsträffen med Bengt i mars arbetat med att koppla förslag på aktiviteter till de 17 globala målen. Detta har man bland annat gjort genom att diskutera frågorna i gruppen samt lyssna av med företagsledningen och personalen vad de har för idéer och även tänka in vilka krav kunder har framåt.

En av huvudaktiviteterna som ska genomföras under två dagar i juni är en utbildning om hållbarhet för samtliga anställda på företaget. Tillsammans med Bengt kollar man igenom utbildningsmaterialet och planerar vad som lämpar sig bäst för de anställda, vilken nivå man ska lägga utbildningen på, vad ITE Fabriks menar med hållbarhet, vad kunderna är intresserade av etc.

– Det handlar mycket om att få med oss personalen på alla plan, att få dem engagerade i hållbarhetsfrågor så att vi framöver kan hjälpas åt att arbeta fram fler aktiviteter inom området, berättar Andrée och Maria.

Fler insatser på gång inom logistik och avfallshantering

Utöver utbildning av personal har ITE Fabriks miljögrupp identifierat ytterligare två områden där aktiviteter antingen redan pågår eller planeras. Det ena området rör logistik, bland annat frågor kring samfrakter och optimering. Det andra området rör avfallshantering, där man till exempel kollar på hur man kan återanvända spillvärmen från pressar i värmesystemet.

– Pågående insatser är allt från det lilla som källsortering av matavfall till stora insatser som byte av värmesystem från oljepanna till fjärrvärme. Vi håller även på att ersätta dieseltruckar med eldrivna truckar, byta till LED-belysning i alla lokaler, samköra in- och utkommande leveranser för att minska antalet transporter och mycket mer, avslutar Andrée.


Vill ni också ta nästa steg i ert omställningsarbete med hjälp av coachinsatser och en genomförandeplan?

Är ni ett litet eller medelstort företag finns det fortfarande möjlighet att via Omställningslyftet få stöttning i det arbetet. Under en överenskommen period bistår en industricoach med råd och kunskaper. Tiden planeras tillsammans med er som företag och träffarna kan ske fysiskt och digitalt. Beroende på utvecklingsbehov finns det möjlighet att koppla in ytterligare kompetens från RISE, Energikontoren och IVL i detta arbete.

För mer information, kontakta Bengt Gebert så snart som möjligt på eller 070-686 32 25.

Vill du veta mer?

Projektledare Teknik & Innovation

070-686 32 25

Bengt Gebert

Projektledare Teknik & Innovation

Kontaktuppgifter

  • 070-686 32 25

Dela via

Relaterade nyheter
Bild på mentor och adept

Aktuellt från Techtank

Dags att anmäla sig till Techtanks Mentorprogram 2024/2025

Efter två mycket uppskattade omgångar av Techtanks mentorprogram kör vi en ny omgång 2024-2025 med start i augusti. Ta chansen…

8 mars, 2024 — Lästid 3 min

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Välkommen till Techtank Day 2024!

Den 25 april är det åter dags för Techtank Day. Detta år genomför vi vår årliga konferens och mötesplats för…

2 april, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Konferens inom kompetensförsörjning

Utvecklas och väx med rätt kompetens, en konferens den 21 mars med inspirerande talare från bland annat Myndigheten för yrkeshögskolan…

27 mars, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Robotresa gav mersmak för nya automationssatsningar

Den 28 februari åkte en fullsatt buss med representanter från runt 25 företag från södra Sverige på en studieresa till…

8 mars, 2024 — Lästid 6 min