Via Omställningslyftet tar ITE Fabriks nästa steg i hållbarhetsarbetet

I början av året deltog ITE Fabriks AB från Olofström i Kickstart Hållbarhet, en av IUC Sveriges insatser inom projektet Omställningslyftet. Efter att ha identifierat ett antal hållbarhetsmål får företaget nu stöd av en industricoach från Techtank för att genomföra ett antal utpekade aktiviteter, bland annat en utbildning om hållbarhet för alla anställda.

– Vi märker redan att vi har nytta av det hållbarhetsarbete vi nu genomför, bland annat i den dialog vi har med våra kunder, berättar Andrée Engrup, HMS-ansvarig på ITE Fabriks och också ansvarig för företagets miljögrupp.

Han får medhåll av Maria Engrup från produktionen, som tillsammans med två andra medarbetare (Johan Johansson och Ola Malmqvist) också ingår i företagets miljögrupp:

– Vi kan verkligen rekommendera Kickstart Hållbarhet till fler, det är ett mycket bra sätt att komma igång med hållbarhetsinsatser och man får många idéer och tankar i diskussion med andra företag.

Maria Engrup och Andrée Engrup från ITE Fabriks miljögrupp tillsammans med Bengt Gebert, Techtank, under ett coachningstillfälle via Omställningslyftet.

Bengt Gebert från Techtank, som är en del av IUC-nätverket i Sverige, är på plats för uppföljande coachning när vi besöker ITE Fabriks i Olofström i mitten av maj. Bengt var också sammanhållande för den grupp företag som tillsammans deltog i Kickstart Hållbarhet i början av året.

– Företagen som deltog ville alla börja jobba mer med hållbarhet. Genom deltagandet i Kickstart Hållbarhet arbetade ITE Fabriks fram tre huvudområden med målsättning att genomföra insatser inom 6 månader. Via Omställningslyftet kunde vi därefter erbjuda ITE Fabriks fortsatt stöd i form av coachning och framtagande av en genomförandeplan, berättar Bengt.

Utbildning för att involvera personalen i hållbarhetsfrågor

Miljögruppen på ITE Fabriks har sedan den första coachningsträffen med Bengt i mars arbetat med att koppla förslag på aktiviteter till de 17 globala målen. Detta har man bland annat gjort genom att diskutera frågorna i gruppen samt lyssna av med företagsledningen och personalen vad de har för idéer och även tänka in vilka krav kunder har framåt.

En av huvudaktiviteterna som ska genomföras under två dagar i juni är en utbildning om hållbarhet för samtliga anställda på företaget. Tillsammans med Bengt kollar man igenom utbildningsmaterialet och planerar vad som lämpar sig bäst för de anställda, vilken nivå man ska lägga utbildningen på, vad ITE Fabriks menar med hållbarhet, vad kunderna är intresserade av etc.

– Det handlar mycket om att få med oss personalen på alla plan, att få dem engagerade i hållbarhetsfrågor så att vi framöver kan hjälpas åt att arbeta fram fler aktiviteter inom området, berättar Andrée och Maria.

Fler insatser på gång inom logistik och avfallshantering

Utöver utbildning av personal har ITE Fabriks miljögrupp identifierat ytterligare två områden där aktiviteter antingen redan pågår eller planeras. Det ena området rör logistik, bland annat frågor kring samfrakter och optimering. Det andra området rör avfallshantering, där man till exempel kollar på hur man kan återanvända spillvärmen från pressar i värmesystemet.

– Pågående insatser är allt från det lilla som källsortering av matavfall till stora insatser som byte av värmesystem från oljepanna till fjärrvärme. Vi håller även på att ersätta dieseltruckar med eldrivna truckar, byta till LED-belysning i alla lokaler, samköra in- och utkommande leveranser för att minska antalet transporter och mycket mer, avslutar Andrée.


Vill ni också ta nästa steg i ert omställningsarbete med hjälp av coachinsatser och en genomförandeplan?

Är ni ett litet eller medelstort företag finns det fortfarande möjlighet att via Omställningslyftet få stöttning i det arbetet. Under en överenskommen period bistår en industricoach med råd och kunskaper. Tiden planeras tillsammans med er som företag och träffarna kan ske fysiskt och digitalt. Beroende på utvecklingsbehov finns det möjlighet att koppla in ytterligare kompetens från RISE, Energikontoren och IVL i detta arbete.

För mer information, kontakta Bengt Gebert så snart som möjligt på eller 070-686 32 25.

Vill du veta mer?

Projektledare Teknik & Innovation / Omställningslyftet

070-686 32 25

Bengt Gebert

Projektledare Teknik & Innovation / Omställningslyftet

Kontaktuppgifter

  • 070-686 32 25

Dela via

Relaterade nyheter
Exportprogram

Aktuellt från Techtank

Exportprogram för Techtanks medlemsföretag

Delta i exklusivt exportprogram för Techtanks medlemsföretag! Regional Exportsamverkan Blekinge erbjuder Techtanks medlemsföretag (små och medelstora företag, max 249 anställda…

19 maj, 2023 — Lästid 1 min

Diploma

Aktuellt från Techtank

Diploma – över 450 utbildningar på distans

Utbilda dig var du vill, när du vill! Genom Techtank har du möjlighet att teckna prisvärda licenser för utbildningar hos…

21 maj, 2023 — Lästid 2 min

SPOK-mingel

Aktuellt från Techtank

Välbesökt SPOK-mingel på Sculptur

Den 12 maj arrangerades ett välbesökt SPOK-mingel på Sculptur i Karlshamn. På plats fanns formgivare, tillverkare och representanter från företagsfrämjande…

15 maj, 2023 — Lästid 2 min

Kvalitetsnätverket på Södra

Aktuellt från Techtank

Inspirerande kvalitetsnätverksmöte

Marcus Ivarsson, utvecklingschef, och hans kolleger Martin Emanuelsson och Tomasz Stryczek, båda kvalitetsssamordnare, var värdar för Techtanks kvalitetsnätverksmöte på Södra Cell Mörrum den 9…

11 maj, 2023 — Lästid 1 min