Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Projekt som bidrar till stärkt konkurrenskraft

Techtank arbetar med värdeskapande insatser för våra medlemsföretag inom områdena Teknikutveckling & Innovation, Kompetensutveckling & -försörjning samt Affärsutveckling & Tillväxt. Detta gör vi ofta genom att medverka i eller själva driva olika typer av projekt. Här kan du läsa mer om de projekt som pågår just nu samt även de som vi har drivit de senaste åren.

PÅGÅENDE PROJEKT

Innovationsinitiativet
2019-04-01 till 2021-12-31
Projektet är en del av Regional utvecklingsstrategi för Blekinge, Attraktiva Blekinge, inom insatsområde Arbetsliv, och är en del i att genomföra de olika delarna Ökad intäktsbas, God kompetensförsörjning, Digitalisering och teknisk utveckling samt Ökad innovationsförmåga. Projektet finansieras av Region Blekinge och Olofströms kommun.
Till projektsidan för mer information >>

CoSkill
2020-06-01 till 2022-12-31
Projektet CoSkill erbjuder företagsledning och medarbetare i små och medelstora företag i Blekinge och Skåne kostnadsfria utbildningar för en digital omställning. CoSkill leds av Region Skåne och genomförs i samverkan med Region Blekinge, IUC Syd, Blekinge Business Incubator, Techtank, Media Evolution, Netport Science Park, Mobile Heights och Blue Science Park. CoSkill finansieras av Europeiska socialfonden.
Till CoSkills projektwebb för mer information >>

CoDev
2020-08-17 till 2023-03-31
Projektet är en koordinerande kraft för alla insatser som riktar sig mot små och medelstora företag i Blekinge som på något sätt drabbats av coronapandemin. Tjänster och stöd erbjuds inom två insatsområden: insatser för att förhindra nedläggning av företag samt insatser för att öka företagens förnyelse- och omställningsförmåga. Region Blekinge är projektägare och samverkanspartners är Blue Science Park, Net Port Science Park, Techtank, Almi i Blekinge, Blekinge Business Incubator och Visit Blekinge. CoDev finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Till mer information på Almi Blekinges webb >>

AVSLUTADE PROJEKT

Smart Industri i Blekinge 2.0
2019-01-01 till 2021-03-31
Syftet med detta projekt är att stärka förutsättningarna för Blekinges små och medelstora industri- och industrinära tjänsteföretags omställnings- och förnyelseförmåga inom områdena digitalisering, hållbarhet, kompetens och innovationskraft. Projektet finansieras av Tillväxtverket, Region Blekinge och Olofströms kommun.
Till projektsidan för mer information >>

Techtank S3 – affärsutveckling för marknadsbreddning
2019-01-01 till 2021-03-31
Syftet med detta projekt är att stärka företagens förmågor och processer kopplat till affärsutveckling mot nya produktmarknader. Projektet finansieras av Tillväxtverket och Olofströms kommun.
Till projektsidan för mer information >>

Framtidskompetens i Blekinge
2019-03-01 till 2021-02-28
Projektet syftar till att stödja och utveckla små och medelstora företags förmåga och processer för att bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.
Till projektsidan för mer information >>

Center of Excellence – Stamping (förstudie)
2018-09-03 till 2019-05-31
Förstudiens mål har varit att utveckla en komplett verksamhetsplan för hur ett Center of Excellence (CoE) inom området/aktiviteten stamping ska utformas och etableras i Olofström/Blekinge. Syftet är att förstudien ska utgöra en avgörande pusselbit i etableringen av ett internationellt erkänt CoE inom stamping.
Till projektsidan för mer information >>

Techtank Bas
2015-09-01 till 2018-12-31
Det övergripande målet med detta projekt var att stärka teknikföretagens konkurrenskraft på regionala, nationella och internationella marknader för att i förlängningen skapa fler arbetstillfällen och bidra till en hållbar regional tillväxt i Skåne-Blekinge.
Till projektsidan för mer information >>

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share This