Den 26-27 november 2015 drog Techtank Conference igång – en årlig konferens och mötesplats för industri- och teknikföretag som vill ta del av aktuella händelser inom industriell forskning, utveckling och tillämpning. Detta år stod områdena Lättare och starkare samt Industri 4.0 i fokus.

Årets konferens blev välbesökt och lockade drygt 110 deltagare från ett 40-tal företag och 15 andra organisationer från Lund i söder till Luleå i norr! Konferensen bjöd på en mängd intressanta föreläsningar av såväl företagsledare som forskare från Sverige, Nederländerna och Schweiz. Våra talare kom från Volvo Cars, Swerea, VA Automotive, AutoForm, Blekinge Tekniska Högskola, Novelis, Lunds Tekniska Högskola, Blue Institute, Teknikföretagen, Lidhs Verktyg/Swepart Verktyg samt PLM Group Sweden. Kopplat till området Lättare och starkare gavs det även möjlighet till studiebesök på två av Techtanks medlemsföretag, Volvo och Safeman, vilka blev mycket uppskattade. Deltagarna kunde även passa på att nätverka med andra företag och organisationer i samband med konferensmiddagen den 26 november.

Ett stort tack till alla föreläsare, deltagare och andra medverkande som bidrog till att göra Techtank Conference 2015 till en både intressant och utvecklande konferens! Skriv gärna upp er på vårt nyhetsbrev för att hålla er uppdaterade på vad som händer i Techtank och få information inför nästa års Techtank Conference och mycket mer.

PRESENTATIONER FÖR NEDLADDNING

Dag 1 torsdag 26 november Lättare & starkare:
Volvo Cars utvecklingsresa inom teknikområde Stamping – Torbjörn Appelros >>
LIGHTer – en nationell branschöverskridande lättviktsarena – Cecilia Ramberg >>
LIGHTer-projekt: Rullformning redo för mixmaterialprodukter – Elisabeth Sagström >>
Kompositer – nya material och tillverkningsmetoder lämpliga för strukturella fordonskomponenter – Anders Sjögren >>
Aluminium innovations to replace steel in Automotive industry – Jean-François Despois >>
Effective Solutions for the Virtual Set-Up of Press Hardening Processes – Michael Düring >>
Hardmesh – skräddarsydda komponentegenskaper genom selektiv laserbehandling – Nader Asnafi >>
Trender och lösningar för fogning av multimaterial i lättviktskonstruktioner – Joakim Hedegård >>

Dag 2 fredag 27 november Industri 4.0 – utmaningar och möjligheter:
Inledning – Harriet Lidh >>
Future Smart Industry – möjligheter och utmaningar med digitaliseringen av industrin – Örjan Larsson >>
Rapporten Future Smart Industry >>
Produktion 2030 – strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige – Elisabeth Sagström >>
Ökad konkurrenskraft genom energieffektivisering – Ulf Hansson >>
Presentation av forskningsprojekt inom Produktion 2030 – Magnus Åkerman & Sandra Mattsson >>
3D Printers: Product Creator and Tool & DieMaker Perspectives – Nader Asnafi >>
Designing for Metal AM – Olaf Diegel >>
Direct Metal Printing and Stereolithography (SLA) – Tawfiq Shams >>
Business cases in Tool & Die Manufacture – Conventional Process compared to 3D Printing (Additive Manufacturing) – Nader Asnafi & Tawfiq Shams >>
Innovationsförmåga via produktutveckling för industri 4.0 – Tobias Larsson >>

PRAKTISK INFORMATION

TID: 6-27 november 2015 (se tider i programmet nedan)

PLATS: Volvo Övre Fabrik, Olofström (lokal Transfer) Karta >>

KOSTNAD: Konferensdeltagande är kostnadsfritt. Anmälan obligatorisk.

OBS! Avanmälan efter 23/11 debiteras med 695 kr, detsamma gäller om man uteblir från konferensen utan att avanmäla sig.

KONFERENSMIDDAG: Middagen hålls på Hotel Fritzatorpet, Olofström, och kostar 365 kr vilket betalas på plats direkt till restaurangen.

Meddela i samband med din konferensanmälan om du önskar delta på middagen. Karta >>

ANMÄLAN: Välkommen med din anmälan senast onsdagen den 18 november 2015 per e-post till: .

Vänligen uppge följande i din anmälan:

 1. Om du önskar delta båda dagarna, enbart 26/11 eller enbart 27/11
 2. Om du önskar delta på konferensmiddagen 26/11
 3. Om du önskar delta i ett av studiebesöken 26/11och i så fall vilket; Volvo eller Safeman (obs! begränsat antal platser – först till kvarn gäller! Om möjligt, medtag egna skyddsskor.)
 4. Om du har särskilda behov vad gäller kost eller annat

ÖVRIGT: Några av presentationerna genomförs på engelska (anges i programmet)

PROGRAM
Ladda ner programmet som pdf >>

DAG 1 TORSDAG 26 NOVEMBER: LÄTTARE OCH STARKARE
Moderator: Torbjörn Appelros, Volvo Cars

Då kraven blir allt hårdare på att minska påfrestningarna på miljön, ökar också kraven på att produkter ska bli lättare och samtidigt starkare. Dessa utmaningar driver på nya innovationer, både i tillverkningsprocesserna och i själva produkterna. Denna dag bjuder på såväl information om stöd för företag, olika exempel på lättare och starkare material och hur processer för att hantera materialen påverkas.
08.30-09.00
Kaffe & registrering
09.00-09.30
Volvo Cars utvecklingsresa inom teknikområde Stamping
Torbjörn Appelros, Senior Manager, Volvo Cars

09.35-10.15
LIGHTer – en nationell branschöverskridande lättviktsarena
Cecilia Ramberg, Vice Director LIGHTer & Vice Director Lightweight Innovation Programme

10.15-10.40
Paus

10.40-11.20
LIGHTer-projekt: Rullformning redo för mixmaterialprodukter
Elisabeth Sagström, Avdelningschef Tillverkning, Swerea IVF

11.25-12.05
Kompositer – nya material och tillverkningsmetoder lämpliga för strukturella fordonskomponenter
Anders Sjögren, Docent, Lunds Tekniska Högskola

12.05-12.45
Lunch

12.45-13.25
Aluminium innovations to replace steel in Automotive industry (genomförs på engelska)
Jean-François Despois, Automotive Development Europe, Novelis Automotive and Specialities

13.30-14.10
Effective Solutions for the Virtual Set-Up of Press Hardening Processes (genomförs på engelska)
Michael Düring, Product Manager, AutoForm Engineering

14.10-14.30
Paus

14.30-15.10
Hardmesh – skräddarsydda komponentegenskaper genom selektiv laserbehandling
Nader Asnafi, Vice President & R&D Manager, VA Automotive
15.15-15.55
Trender och lösningar för fogning av multimaterial i lättviktskonstruktioner
Joakim Hedegård, Research Manager, Manufacturing Processes & Materials, Swerea KIMAB

Ca. 16.00
Studiebesök på Volvo eller Safeman (om detta anmälts, se mer nedan)

19.00
Konferensmiddag på Fritzatorpet (om detta anmälts)

Studiebesök – väljs i samband med anmälan (obs! begränsat antal deltagare):

 1. Volvo: visning av Volvos presshärdningslinje (obs! medtag egna skyddsskor om möjligt). OBS! Studiebesöket till Volvo är nu fullbokat!
 2. Safeman: visning av Safemans flyktingshusprojekt och hur det triggat dem till att utveckla lättare material
1: Volvos presshärdningslinje © Kalle Anjou/Citat. 2: Flyktinghus Safeman © Better Shelter.

DAG 2 FREDAG 27 NOVEMBER: INDUSTRI 4.0 – UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER
Moderator: Tobias Larsson, Blekinge Tekniska Högskola

Industri 4.0 är ett sammanfattande namn på alla processer i en tillverkande verksamhet som också finns digitalt. Fysiska processer, flöden, maskinoperationer, kommunikation, beslutsstöd, etc finns både fysiskt och digitalt. Dagen kommer bjuda på information om vad Industri 4.0 innebär, vilka stöd för företag som finns att tillgå och exempel på olika projekt som pågår m m.

08.30-09.00
Kaffe & registrering

09.05-09.10
Inledning
Harriet Lidh, VD Lidhs Verktyg & Swepart Verktyg

09.10-09.50
Future Smart Industry – möjligheter och utmaningar med digitaliseringen av industrin
Örjan Larsson, Programchef & Senior rådgivare, Blue institute

09.55-10.35
Produktion 2030 – strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige
Elisabeth Sagström, Avdelningschef Tillverkning, Swerea IVF

10.35-11.05
Paus

11.05-11.45
Presentation av forskningsprojekt inom Produktion 2030
Magnus Åkerman, Doktorand Produktionssystem/Produkt- och produktionsutveckling, Chalmers
Sandra Mattsson, Doktorand Produktionssystem/Produkt- och produktionsutveckling, Chalmers

11.50-12.50
3D-printning i verktygsframtagning – innovativ ledtids- och kostnadsreduktion (genomförs på svenska & engelska)
Nader Asnafi, Vice President & R&D Manager, VA Automotive
Olaf Diegel, Professor Product Development, Lunds Tekniska Högskola
Tawfiq Shams, Business Development Manager, PLM Group Sweden

12.55-13.15
Innovationsförmåga via produktutveckling för industri 4.0
Tobias Larsson, Professor Maskinteknik, Blekinge Tekniska Högskola

13.15
Lunch & avslut

TALARE DAG 1 TORSDAG 26 NOVEMBER: LÄTTARE OCH STARKARE

Volvo Cars utvecklingsresa inom teknikområde Stamping
En snabb tillbakablick, nuläge och framförallt hur Volvo Cars vill utvecklas framöver och de utmaningar företaget står inför.

Torbjörn Appelros

Senior Manager, Volvo Cars

LIGHTer – en nationell branschöverskridande lättviktsarena

LIGHTer är en nationell och branschöverskridande lättviktsarena där organisationer – företag, forskningsinstitut, akademi, branschföreningar, kommuner, regioner och myndigheter – samarbetar för att utveckla teknologier, testmiljöer och människor. LIGHTer syftar till att på ett effektivt sätt skapa konkurrenskraft åt svensk industri. Tillsammans bygger vi en struktur för effektivisering av teknikutvecklingen och utveckling av människor med unik, multidisciplinär förmåga att skapa produkter med låg vikt. LIGHTer utvecklar också en internationell toppnivå (excellence) inom valda områden, vilket ger industrin förutsättningar för hög konkurrenskraft. Lättviktsarenan koordinerar dessutom det som sker inom forskning, utveckling, teknik och kompetensutveckling i Sverige. LIGHTer är navet inom svensk lättviktsteknik.

Cecilia Ramberg

Vice Director LIGHTer & Vice Director Lightweight Innovation Programme

LIGHTer-projekt: Rullformning redo för mixmaterialprodukter

Rullformning kombinerar en låg produktionskostnad med en utmärkt formbarhet för annars svårformade lättviktsmaterial som ultrahöghållfast stål och aluminiumlegeringar. En utmaning är dock att effektivt skapa bra fogytor på vissa rullformade profiler. I LIGHTer-projektet kommer vi att identifiera och utreda metoder med potential för effektiv ändformning av fogytor, och därmed ge fler företag möjlighet att utnyttja rullformning för lättviktskomponenter i metall.

Elisabeth Sagström

Avdelningschef Tillverkning, Swerea IVF

Trender och lösningar för fogning av multimaterial i lättviktskonstruktioner

Joakim Hedegård har lång erfarenhet av fogning av metaller och metalliska mixade material. Han ger en presentation av nuläget inom fogning av multimaterial och vad som händer inom FoU. Målet är att presentera vad som är på gång och beskriva nyligen implementerade tekniker. Behov av nyutveckling kan även diskuteras gemensamt.

Joakim Hedegård

Research Manager, Manufacturing Processes & Materials, Swerea KIMAB

Hardmesh – skräddarsydda komponentegenskaper genom selektiv laserbehandling

Plåtmaterials form- och klippbarhet samt plåtkomponentens egenskaper och beteende vid användning kan skräddarsys. Presentationen visar hur gruppen bestående av Nader Asnafi, VA Automotive, Roger Andersson, Duroc Special Steel, Martin Persson, Duroc Laser Coating, Magnus Liljengren, Industrielt UtvecklingsCentrum i Olofström, & Jan Kvist, Blekinge LaserTool:

 • åstadkommit detta genom laserbehandling och via flera olika produktionsmetoder.
 • förenklat produktionsprocessen för kostnadseffektiv och flexibel framtagning av lätta/viktseffektiva och starka plåtkomponenter.

Nader Asnafi

Vice President & R&D Manager, VA Automotive

Effective Solutions for the Virtual Set-Up of Press Hardening Processes

Michael Düring is with AutoForm Engineering B.V. since October 2014. He is Product Manager for the AutoForm-ThermoSolverplus. In addition, he is responsible for the software modules AutoForm-Solverplus, AutoForm-HemPlannerplus, AutoForm-Trimplus and AutoForm-DieAdviserplus. He has a profound knowledge in the area of sheet metal forming technologies and a sound experience in finite-element based manufacturing process planning. Amongst others, his working tasks cover the representation of AutoForm at conferences and seminars, the publication of scientific articles as well as the contribution to the dedicated AutoForm blog.

Michael Düring

Product Manager, AutoForm Engineering

Kompositer – nya material och tillverkningsmetoder lämpliga för strukturella fordonskomponenter

Intresset för polymera fiberkompositer har under lång tid varit stort inom fordonsindustrin. Anledningen till detta är att denna typ av material erbjuder låg vikt, hög styvhet och hållfasthet, samt stor designfrihet. Användningen av polymera fiberkompositer har dock hållits tillbaka på grund av höga materialpriser och långa tillverkningstider. Detta är nu på väg att ändras beroende på stora förbättringar gällande härdtider, förformning, automatiserad tillverkning, mm. Presentationen kommer beskriva ett antal nyutvecklade materialsystem och tillverkningsmetoder som erbjuder snabb och kostnadseffektiv tillverkning av strukturella fordonskomponenter.

Anders Sjögren

Docent, Lunds Tekniska Högskola

Aluminium innovations to replace steel in Automotive industry

The presentation will first show some general market trends for the use of aluminium in the automotive industry. It will then will then provide some examples of new products developed to replace steel in hangs on and also structural and crash applications.

Jean-François Despois

Automotive Development Europe, Novelis Automotive and Specialities

TALARE DAG 2 FREDAG 27 NOVEMBER: INDUSTRI 4.0 – UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Inledning

Harriet Lidh

VD, Lidhs Verktyg & Swepart Verktyg

Future Smart Industry. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen av industrin.

Örjan Larsson arbetar med industri- och energirelaterade frågor inom Blue Institute och har tidigare även en industriell bakgrund med seniora befattningar inom bland annat ABB.
Big Data, Internet of Things och Moln är begrepp på väg att erövra även fabriksgolven. Därmed förändras sättet att se på industriproduktionen. Information blir en strategisk resurs och digitalisering är mycket mer än en teknisk fråga. Effektiviteten liksom kunskapen om kunderna ökar och behovet av offshoring av produktion förutses minska. Samtidigt ställs högre krav på processer och affärsmodeller. Det är affärsmodellerna som avgör hur väl teknik omsätts till kundvärden och lönsamhet. Det är också en utveckling baserad på teknik lika tillgänglig överallt i världen. För Sverige är det en stor möjlighet – men också en utmaning. För svenska IT- och automationsleverantörer en möjlighet därför att det kommer att skapa stora marknader när världens industri digitaliseras på allvar. Och ett hot om vi inte kraftsamlar tillräckligt och drar nytta av de förmågor vi har…

Örjan Larsson

Programchef och Senior rådgivare, Blue institute

Produktion 2030 – strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige

Visionen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 är att år 2030 är Sverige ett av världens främsta länder för hållbar produktion. Sverige är också förstahandsvalet för utveckling och produktion av avancerade varor och tjänster.

För att nå visionen bedriver Produktion2030 verksamhet inom sex svenska styrkeområden:

 • Hållbar och resurseffektiv produktion
 • Flexibla tillverkningsprocesser
 • Virtuell produktionsutveckling och simulering
 • Människan i produktionssystemet
 • Produkt och produktionstjänster
 • Integrerad produkt- och produktionsutveckling

Produktion2030 har regelbundna utlysningar där universitet, forskningsinstitut och företag samarbetar kring en utmaning. Utmaningarna ska leda fram till lösningar som går att implementera i företagen. Därtill erbjuder Produktion en rad utbildningar, som genomförs i samverkan med universitet och högskolor i hela landet. Företag och andra organisationer kan även delta i arbetet att ta fram prioriterade utmaningar för tillverkningsindustrin, genom att medverka i någon av de sex expertgrupperna.

Elisabeth Sagström

Avdelningschef Tillverkning, Swerea IVF

Presentation av forskningsprojekt inom Produktion 2030 Presentation av forskargruppen och de olika forskningsprojekt inom Produktion 2030 som Chalmers är involverade i. Fördjupad information om ett par exempel på projekt tillsammans med företag där man tittar närmare på kopplingen människor och automation och de informationssystemen som ligger bakom.

Magnus Åkerman och Sandra Mattsson

Doktorand Produktionssystem/Produkt- och produktionsutveckling vid Chalmers

Innovationsförmåga via produktutveckling för industri 4.0

När produktionssystem går mot cyber-fysiska virtuella miljöer med Industri 4.0 så innebär det också en förändrad bild på hur produktutveckling ska ske. Hur utvecklar du produkter (eller tjänsteintegrerade lösningar) för framtidens cirkulära ekonomi? Att röra sig från kostnadseffektivitet till värdeskapande och radikal innovation är utmaningen!

Tobias Larsson

Professor Maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högskola

3D-printning i verktygsframtagning – innovativ ledtids- och kostnadsreduktion

Gruppen har arbetat med inkludering av 3D-printning i ordinarie design- och produktionsverksamhet, bl a vid design och tillverkning av pressverktyg.

Presentationen fokuserar på ledtids- och kostnadsreduktion genom användning av 3D-printning vid verktygsframtagning.

Nader Asnafi, Vice President & R&D Manager, VA Automotive
Olaf Diegel, Professor Product Development vid Lunds Tekniska Högskola
Tawfiq Shams, Business Development Manager, PLM Group Sweden