VERKSAMHET

Utveckla din verksamhet med Techtank!
En viktig framgångsfaktor för är ett stort medlemsengagemang. Tillsammans arbetar vi aktivt med våra för att utveckla klustret och skapa aktiviteter och insatser av värde för företagen.

Techtanks verksamhet genomförs under perioden 2015-09-01 till 2018-08-31 inom ramen för projektet Techtank Bas som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Blekinge, Olofströms kommun samt deltagande företag.

Klicka på någon av rutorna nedan för att läsa mer om hur Techtank kan hjälpa dig att utveckla din verksamhet.


Kompetensutveckling & -försörjning

Tillgång till rätt kompetens är avgörande för företagens framtid!
Vi arbetar därför på olika sätt för att säkerställa att våra medlemsföretag har tillgång till den kompetens de behöver. Detta sker genom:

Kompetensutvecklingsinsatser
Dessa bygger på de behov företagen har.
bokning.techtank.se kan du se vilka insatser som är på gång men även anmäla intresse för ännu inte inplanerade insatser. För att få en samlad bild av behoven gör vi dessutom kontinuerliga kompetenskartläggningar

Nätverk
Vi startar upp och driver nätverk inom områden där behov finns. Exempel på dessa är Lean, Kompetens, Underhållschefer, Mångfald m.m. De flesta nätverk träffas 3-4 ggr/år och har som mål att öka kompetensen hos deltagarna på olika sätt.
bokning.techtank.se hittar du information om vilka möten som arrangeras i de olika nätverken.

Rekryteringsinsatser
Genom samlade insatser, såsom exempelvis mässor, gentemot högskola/universitet ser vi stora möjligheter att kunna rekrytera kompetens till regionens företag.

w

Lobbying
Vi lobbar aktivt för ett ökat intresse för teknikutbildningar och för att säkerställa att det i utbildningssystemet erbjuds relevanta utbildningar, på olika nivåer från gymnasiet till YH och högskola/universitet. Där vi ser att särskilda insatser behövs agerar vi aktivt.

Matchning
Med ett samlat grepp arbetar Techtank också med att förenkla för företagen i matchningsprocessen av kompetens in i företagen. Detta gäller både nyanlända och övriga.

Kontakt
Är du intresserad av att veta mer, kontakta projektledare Ingela Håkansson: ingela.hakansson@techtank.se, 076-861 27 43.

Teknikutveckling & innovation

Genom Techtanks verksamhetsområde Teknik & innovation får våra medlemsföretag möjlighet att hålla sig uppdaterade om nya material och tekniker. Genom aktiviteter som frukostseminarier, workshops och specifika nätverk har man som medlem möjligheten att ta till sig senaste rön inom teknikbranschen. Techtanks mål är inte bara att informera utan även skapa möjligheter för medlemmarna att kunna omvandla teori till praktik. Många företag har bristande resurser eller kunskaper när det kommer till forskning och utveckling – här har Techtank möjlighet att göra steget in i FoU-världen lite lättare.

Seminarier
Techtank arrangerar varje år ett antal seminarier framför allt inom området teknikutveckling och innovation som är öppna för alla intresserade. På bokning.techtank.se kan du hålla koll på samtliga aktiviteter som arrangeras av Techtank.

3D-Printing

3D3D-printing är en metod som är på stark frammarsch i Sverige, inte bara hos konsumenten utan även inom industrin. De flesta känner till begreppet 3D-printing eller additiv tillverkning men få har kunskapen om vad tekniken faktiskt innebär, möjligheterna med tekniken eller vilka aktörer det finns på marknaden.

Nedan sammanställer vi information om aktörer inom 3D-printingbranschen i regionen, vilken typ av 3D-printing de bedriver samt vad just de kan bistå med hos det enskilda företaget. Listan fylls på kontinuerligt. Det går även bra att kontakta projektledare Sebastian Lodge för mer information om detta, se kontaktuppgifter nedan.

BTH – BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA

BLEKINGE UPPFINNAREVERKSTAD

Kontakt
Har du frågor eller idéer kring samverkan vad gäller teknikutveckling och innovation? Välkommen att kontakta projektledare Sebastian Lodge, sebastian.lodge@techtank.se, 076-861 27 45.

Affärsutveckling & tillväxt

Techtank utgör en plattform för fördjupat affärssamarbete mellan medlemsföretagen. Genom ett utvecklat samarbete skapas förutsättningar för nya affärer såväl mellan medlemmarna som gentemot nya kunder. Genom Techtank görs riktade insatser för att nå marknader både nationellt och internationellt. Vi genomför även aktiviteter för att stötta medlemsföretagen att nå nya produktmarknader. De insatser och aktiviteter som görs bygger på medlemsföretagens behov och önskemål.

Exempel på insatser och aktiviteter:

Affärsnätverk
Vi driver affärsnätverket Techtank Automotive, med särskilt fokus på export gentemot Storbritannien.

Mässor
Vi syns tillsammans på mässor och andra event, t ex Elmia Subcontractor.

Seminarier
Vi arrangerar seminarier om nya export- och produktmarknader. På bokning.techtank.se hittar du information om kommande seminarier!

Kontakt
Har du frågor kring eller vill delta i några av de aktiviteter som genomförs? Eller har du idéer kring andra satsningar vad gäller exempelvis export, nya marknader, mässor, nya affärsnätverk med fokus på en viss marknad? Tveka då inte att höra av dig till kommunikationsansvarig Karin Andersson, karin.andersson@techtank.se, 076-861 27 44.

Klusterutveckling & marknadsföring

KLUSTERUTVECKLING
Gemensamt har vi goda möjligheter att nå målet om att stärka företagens konkurrenskraft. För att lyckas med detta är en av de viktigaste aspekterna att alla medlemmar och samarbetspartners känner sig som en del av Techtank och upplever aktiviteterna som genomförs som värdeskapande. Därför arbetar vi med att utveckla klustret på olika sätt och fångar upp idéer kontinuerligt, bland annat genom den årliga Techtank Member Day som vi arrangerar för våra medlemmar, partners och finansiärer.

Kontakt
Har du tankar eller idéer kring utvecklingen av Techtank? Ta då kontakt med klusterledare Anders Borgehed, anders.borgehed@techtank.se, 076-861 27 42.

MARKNADSFÖRING
Har du något viktigt att berätta? Techtank har flera bra kanaler som kan nyttjas av våra medlemsföretag för att nå ut till omvärlden:

Webb
Techtank har en välbesökt webbplats där medlemsföretagen har en egen sida med text, logotyp och länk till egen hemsida. från medlemmarna lyfts också fram på startsidan.

Nyhetsbrev
Techtank News är ett månatligt nyhetsbrev med flera hundra prenumeranter som går ut till medlemsföretag, olika nyhetsmedier samt andra intressenter. Här presenteras aktuella aktiviteter, nyheter från klustret samt även nyheter från medlemsföretagen.

Pressutskick
Vi arbetar aktivt gentemot medier, såväl dags- som branschpress. Techtank kan vara en kanal till att få era företagsnyheter publicerade. Alla typer av nyheter som kan vara av intresse för omvärlden är välkomna. Tipsa oss därför om det har hänt något i din verksamhet som du vill berätta om.

Event
Våra medlemmar exponeras i samband med olika event, både egna såsom Techtank Conference och externa såsom mässor som vi deltar i, till exempel Elmia Subcontractor.

Sociala medier
Vi använder också sociala medier som Facebook och LinkedIn för att nå ut med nyhetsuppdateringar. Gå gärna in och följ dessa sidor!

Techtanks varumärke
Som medlem i Techtank har man rätt till att använda Techtanks varumärke och logotype och på så sätt marknadsföra sig som ett av Techtanks medlemsföretag. Ju fler som gör detta, desto starkare blir varumärket vilket gynnar alla medlemsföretag då synligheten ökar.

Kontakt
Vill du ha hjälp med att sprida dina nyheter eller annat som rör kommunikation och marknadsföring? Eller har du tips på var Techtank borde synas? Ta då kontakt med kommunikationsansvarig Karin Andersson, karin.andersson@techtank.se, 076-861 27 44.

© Techtank 2015 – 2017
Techtank Bas har fått stöd av:
EU
Olofström
Blekinge
© Techtank 2015 – 2017
Techtank Bas har fått stöd av:
EU
Blekinge
Olofström
Share This