Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

VERKSAMHET

Utveckla din verksamhet med Techtank!
En viktig framgångsfaktor för Techtank är ett stort medlemsengagemang. Tillsammans arbetar vi aktivt med våra medlemsföretag för att utveckla klustret och skapa aktiviteter och insatser av värde för företagen i syfte att stärka såväl företagens som regionens konkurrenskraft. Detta görs genom tre utpekade verksamhetsområden – Kompetensutveckling & -försörjning, Teknikutveckling & innovation samt Affärsutveckling & tillväxt. Dessa verksamhetsområden stöttas av ett fjärde område, Klusterutveckling & marknadsföring. Du kan läsa mer om samtliga områden på denna sida.

Klicka på någon av rutorna nedan för att läsa mer om hur Techtank kan hjälpa dig och ditt företag att utveckla din verksamhet.

Kompetensutveckling & -försörjning

Tillgång till rätt kompetens är avgörande för företagens framtid!
En av de mest avgörande faktorerna för företagens möjligheter och förmåga att växa är tillgång till rätt kompetens. Techtank verkar därför för att trygga, stärka och utveckla företagens kompetensbas. Detta sker bland annat genom följande insatser och aktiviteter:

Kompetensutvecklingsinsatser
Techtank samordnar kompetensutvecklingsinsatser, grundat på medlemmarnas behov i nutid och framtid. Genom att möjliggöra insatserna för fler företag, via Techtank Competence, kan dessa insatser göras mer kostnadseffektivt, i närmiljön och med bra kvalitet. På bokning.techtank.se kan du se vilka utbildningar som är på gång men även anmäla intresse för ännu inte inplanerade insatser. För att få en samlad bild av behoven gör vi dessutom kontinuerliga kompetenskartläggningar.

Webbaserade utbildningar
Utbilda dig när och var du vill!
Genom Techtank har du som medlemsföretag möjlighet att teckna prisvärda licenser för utbildningar hos Diploma. Det finns runt 300 olika utbildningar att välja bland inom många kategorier – från Miljö- och hållbarhetsarbete till Affärsutveckling, från Ledarskap till Ekonomi. Du kommer att hitta rätt utbildning för dig!
Till mer information här.

Rekrytering & Talangattraktion
Genom samlade insatser, exempelvis arbetsmarknadsdagar på högskola/universitet och andra rekryteringsmässor, stöttar Techtank företagen i deras arbete med att attrahera talanger och rekrytera kompetens till regionens företag. Med ett samlat grepp arbetar Techtank för att förenkla för företagen i matchningsprocessen av kompetens in i företagen.

Samverkan högskola & universitet
Techtank samverkar på olika sätt med högskola/universitet, till exempel gällande studiebesök, exjobb och projektarbeten mellan studenter och företag samt olika innovations- och utvecklingsprojekt mellan industri och akademi.

Nätverk
Vi startar upp och driver nätverk inom områden där behov finns. Exempel på dessa är Kompetens, Lean, Kvalitet & Miljö, CSR/Mångfald. De flesta nätverk träffas 3-4 ggr/år och har som mål att öka kompetensen hos deltagarna på olika sätt. Läs mer om våra olika nätverk här.

w

Lobbying
Techtank lobbar aktivt för ett ökat intresse för teknikutbildningar och för att säkerställa att det i utbildningssystemet erbjuds relevanta utbildningar, på olika nivåer från gymnasiet till Yrkeshögskola och högskola/universitet. Där vi ser att särskilda insatser behövs agerar Techtank aktivt.

Kontakt
Har du frågor eller tankar kring området kompetensutveckling & -försörjning är du varmt välkommen att kontakta ansvarig projektledare Ingela Håkansson: ingela.hakansson@techtank.se, 076-861 27 43.

Teknikutveckling & innovation

Teknik- och innovationsprojekt blir allt viktigare för att kunna konkurrera på en tuffare marknad!
Samtidigt är produktutveckling och innovationsprojekt väldigt krävande för det enskilda företaget. Genom Techtanks verksamhetsområde Teknikutveckling & innovation får våra medlemsföretag möjlighet att hålla sig uppdaterade om det senaste inom områden som material och tekniker. Aktiviteter som bedrivs är bland annat föreläsningar, workshops, seminarier, studieresor och nätverk.

Insatser via IUC Sverige
Techtank är en del av det nationella IUC-nätverket och får på så sätt tillgång till en rad värdefulla verktyg i arbetet med att stärka industrins konkurrenskraft i regionen. Exempel på insatser som företag kan delta i via Techtank och IUC är Produktionslyftets Startprogram, Kickstart Digitalisering samt Robotlyftet. För mer information om dessa insatser går det bra att kontakta projektledare Martin Johansson, martin.johansson@techtank.se.

Forskning och Utveckling
Genom att samarbeta med aktörer som exempelvis Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och RISE IVF har Techtanks medlemsföretag stora möjligheter att kunna tillämpa den senaste teorin i praktiken. Med täta kontakter kan man minimera ledtider från idé till resultat.

 

Seminarier/workshops
Genom att arrangera seminarier och workshops ser Techtank till att deltagarna får möjligheten att hålla sig á jour inom aktuella områden. Ofta erbjuder vi företagsbesök i samband med våra frukostseminarier. Exempel på seminarier kan vara 3D-printing, materiallära, robotteknik m.m. Varje år arrangerar vi även en större konferens – Techtank Conference – inom området Stamping. På bokning.techtank.se kan du hålla koll på samtliga aktiviteter som arrangeras av Techtank.

Kontakt
Har du frågor eller tankar kring området teknikutveckling och innovation är du varmt välkommen att kontakta projektledare Martin Johansson: martin.johansson@techtank.se, 0733-82 22 32.

Affärsutveckling & tillväxt

Globalisering leder till ökad konkurrens och att företag behöver stärka sin konkurrenskraft för att överleva, utvecklas och växa!
Via exportsatsningar och exponering för nya produktmarknader kan företagens kapacitet och erbjudanden stärkas och fler affärer göras, samtidigt som man gör sig mindre sårbar genom att bredda sin kundbas. Techtank utgör en plattform för fördjupat affärssamarbete mellan medlemsföretagen. Kan företagen utveckla sitt samarbete och sina affärsrelationer sinsemellan skapas förutsättningar för nya affärer såväl mellan företagen som gentemot nya kunder. De insatser och aktiviteter som görs bygger på medlemsföretagens behov och önskemål.

Affärsnätverk
Techtank driver ett nätverk inom Försäljning & Marknadsföring för de som arbetar med sälj/export/affärsutveckling på våra medlemsföretag,och som vill utbyta erfarenheter och samarbeta kring olika sälj- och marknadsaktiviteter mot olika branscher. Läs mer om våra olika nätverk här.

Sälj- & marknadsaktiviteter
Techtank kan när behov finns samordna gemensamma sälj- och marknadsaktiviteter för medlemsföretagen, t ex samlingsmonterar på mässor och studiebesök inom intressanta branscher.

Seminarier/workshops
Techtank arrangerar seminarier och workshops om nya export- och produktmarknader, och kopplar ihop företagen med aktörer som kan hjälpa till att identifiera nya marknader av intresse. På bokning.techtank.se kan du hålla koll på samtliga aktiviteter som arrangeras av Techtank.

Kontakt
Har du frågor eller tankar kring området affärsutveckling & tillväxt är du varmt välkommen att kontakta projektledare Karin Andersson: karin.andersson@techtank.se, 0454-57 27 44.

Klusterutveckling & marknadsföring

KLUSTERUTVECKLING
Gemensamt har vi goda möjligheter att nå målet om att stärka företagens konkurrenskraft. För att lyckas med detta är en av de viktigaste aspekterna att alla medlemmar och samarbetspartners känner sig som en del av Techtank och upplever aktiviteterna som genomförs som värdeskapande. Därför arbetar vi med att utveckla klustret på olika sätt och fångar upp idéer kontinuerligt, bland annat genom den årliga Techtank Member Day som vi arrangerar för våra medlemmar, partners och finansiärer.

Kontakt
Har du tankar eller idéer kring utvecklingen av Techtank? Ta då kontakt med klusterledare Ingela Håkansson, ingela.hakansson@techtank.se, 0454-57 27 43.

MARKNADSFÖRING
Som ett led i klusterutvecklingen genomförs även insatser inom marknadsföring och kommunikation. Att synliggöra Techtank på olika strategiska arenor bidrar till att attrahera affärer, investeringar, etableringar och rekryteringar till företagen. Har du något viktigt att berätta? Techtank har flera bra kanaler som kan nyttjas av våra medlemsföretag och samarbetspartners för att nå ut till omvärlden:

Webb
Techtank har en välbesökt webbplats där medlemsföretagen har en egen sida med text, logotyp och länk till egen hemsida. Nyheter från medlemmarna lyfts också fram på startsidan.

Nyhetsbrev
Techtank News är ett månatligt nyhetsbrev med flera hundra prenumeranter som går ut till medlemsföretag, olika nyhetsmedier samt andra intressenter. Här presenteras aktuella aktiviteter, nyheter från klustret samt även nyheter från medlemsföretagen.

Pressutskick
Vi arbetar aktivt gentemot medier, såväl dags- som branschpress. Har du som medlemsföretag någon nyhet som kan vara av intresse för omvärlden? Välkommen att tipsa oss om det har hänt något i din verksamhet som du vill förmedla!

Event
Våra medlemmar exponeras i samband med olika event, både egna, se mer på bokning.techtank.se, och externa såsom mässor och konferenser som vi deltar i.

Sociala medier
Vi använder också sociala medier som Facebook och LinkedIn för att nå ut med nyhetsuppdateringar. Gå gärna in och följ dessa sidor!

Techtanks varumärke
Som medlem i Techtank har man rätt till att använda Techtanks varumärke och logotype och på så sätt marknadsföra sig som ett av Techtanks medlemsföretag. Ju fler som gör detta, desto starkare blir varumärket vilket gynnar alla medlemsföretag då synligheten ökar.

Kontakt
Vill du ha hjälp med att sprida dina nyheter eller annat som rör kommunikation och marknadsföring? Eller har du tips på var Techtank borde synas? Ta då kontakt med kommunikationsansvarig Karin Andersson, karin.andersson@techtank.se, 076-861 27 44.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share This