Utbildning

Utbildning: FMEA baserad på AIAG VDA standard

Blekinge

1-2 juni 2023

Anmäl här
Utbildning: FMEA baserad på AIAG VDA standard
Blekinge
1-2 juni 2023

En 2-dagarsutbildning som baseras på IATF 16949:2016 med fokus på gällande FMEA enligt gällande AIAG VDA standard. Förkunskaper som behövs är kännedom om IATF 16949:2016 samt dess kvalitetsverktyg Core tools. Denna utbildning kommer att ske på svenska.

Målgrupp

För dig som arbetar med både produkt- och processkvalitet inom antingen produktionen eller produktutveckling, som kvalitetstekniker, kvalitetsingenjör, produktionstekniker, konstruktör, kvalitetschef eller liknande. Personer som ska delta aktivt i FMEA-arbete och som förväntas kunna/ som ska genomföra FMEA eller granska projektarbete där FMEA ingår.
Deltagarna bör ha kunskap om FMEA från tidigare utbildningar eller motsvarande
praktiska arbetsuppgifter.

Innehåll

Denna 2-dagarsutbildning är framtagen av VDA QMC i Tyskland och avser att ge en
grundläggande kunskap om den nya metoden, väsentliga skillnader och nyheter samt vad som
är av stor betydelse för att lyckas med det praktiska FMEA-arbetet.
Utbildningen varvas mellan föreläsning, diskussioner och mycket praktiska övningar där en
modellbil står i centrum.

Dag 1

 • START: Introduktion av Kursledare
 • Övningsuppgift
 • Steg 1 – Planering
 • Konstruktions FMEA – Process FMEA – FMEA MSR
 • 5V (5T)
 • Övningsuppgift
 • KAFFE
 • Steg 2: Strukturanalys
 • Strukturträd
 • Blockdiagram
 • Övningsuppgifter
 • 12.00 c:a LUNCH
 • Steg 3: Funktionsanalys
 • Strukturträd och Funktionsnätverk
 • Bra och dåligt ordval i FMEA
 • Parameterdiagram
 • Övningsuppgift
 • Steg 4: Felsättsanalys
 • Strukturträd – funktionsnät
 • Potentiella felsätt
 • Övningsuppgift
 • Steg 5 – Riskanalys
  • Allvarlighet (S)
  • Felorsaker: Förebyggande (O)
  • Upptäckande (D) .
 • Förebyggande och upptäckande åtgärder
 • Övningsuppgift
 • KAFFE
 • AP och S O D
 • Fastställa Action Priorities (AP)
 • Övningsuppgift
 • Steg 6 – Optimering
 • FMEA Kunskapskontroll – 10 frågor
 • Summering och avslutning av dagen
 • 17:00 AVSLUTNING DAG 1

Dag 2

 • Repetition
 • Presentation: ”Från förberedelse till riskanalys: Nyckelfrågor i FMEA”
 • Steg 6 – Optimering (forts Dag 1)
 • Två alternativ: Åtgärder eller anledningar
 • Viktning av S O D
 • Ledningens ansvar
 • PDCA – Plan Do Check Act
 • S-M-A-R-T
 • Steg 7 – Dokumentation
 • Innehåll i Dokumentation
 • Story: Slutsatser
 • Överföring till special egenskaper
 • Fastställande av speciella egenskaper
 • Utvärdering/Lösning
 • Kommunikationspyramid; Standarder och föreskrifter
 • Överföring till MSR: ESP
 • SFM listor för MSR.
 • Prioritering av åtgärder
 • LUNCH
 • Komplettera FMEA (forts)
 • Presentationer.
 • Kunskapsprov (Certifiering)
 • Överföring: Fortsatt tillämpning?
 • Slutlig återkoppling
 • 16:45 KURSAVSLUTNING/FORTSATT ARBETE

Kursen genomförs under två heldagar.

Notera att kursen kommer att genomföras i Blekinge, men vilken ort beror på var majoriteten av deltagarna kommer ifrån.

Läs mer om innehåll, kostnad och annan praktisk information på Techtanks bokningssida

Vill du veta mer?

Projektledare/Administratör Kompetensutveckling & -försörjning

076-861 27 45

Therese Olsson

Projektledare/Administratör Kompetensutveckling & -försörjning

Kontaktuppgifter

 • 076-861 27 45

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Unionen
Tillväxtverket
Vinnova