Automation & produktionskompetens - två checkar att söka senast 30 september

Tillväxtverket erbjuder nu små och medelstora företag att söka stöd till sin utveckling inom två olika områden: Automation respektive produktionskompetens. Erbjudandet syftar till att stärka ert företags långsiktiga konkurrenskraft genom ökad automation respektive kompetens att ständigt förbättra produktionen.

Check för att komma i gång med automations- och robotlösningar

Automationschecken ger dig som företagare en unik möjlighet att stärka din konkurrenskraft genom att förbättra din kompetens inom automationslösningar och utveckla innovativa strategier för framgång. Genom att ta del av automationschecken kan du dra nytta av extern expertis för att:

 • Förbereda för automation: Få det stöd du behöver för att rusta ditt företag inför framtida investeringar i automationsteknik.
 • Stärka din beställarkompetens: Automationschecken hjälper dig att bli skickligare på att välja automationslösningar som är långsiktigt hållbara och effektiva.
 • Minska riskerna inför investeringar: Du kan minska både de tekniska och ekonomiska riskerna innan du tar beslut om att investera i modern automationsteknik.
 • Öka förståelsen för automationens potential: Genom automationschecken får du en fördjupad insikt i hur automation och robotisering kan gynna din företagsutveckling.
 • Utbilda din personal: Använd automationschecken för att ge din personal relevanta utbildningar inom automation, såsom robotprogrammering, för att höja deras kompetensnivå.

Notera att automationschecken inte får användas för direkta investeringar i robotar. Istället är den avsedd att underlätta och minska risken inför framtida investeringar inom automation. Utbildningar som krävs för normal drift kommer inte att godkännas, men kompetenshöjande utbildningar inom automation är fullt godkända.

Tillväxtverkets maximala stöd kan beroende på sökande företags storlek omfatta 50 eller 75 procent av projektets kostnad eller maximalt 150 000 kronor. Resten av kostnaden ska ert företag eller eventuell medfinansiär (utan inslag av annat offentligt stöd) stå för.

På Tillväxtverkets webbplats kan du läsa alla detaljer och villkor för checkarna.

Läs mer och ansök senast 30 september


Check för stärkt produktionskompetens i ditt företag

Om ditt företag är litet eller medelstort och strävar efter att utveckla er produktion, kan du dra nytta av ekonomiskt stöd genom checken för produktionskompetens. Denna check syftar till att stärka din konkurrenskraft genom att hjälpa dig att förbättra din personalutbildning, effektivisera din produktion och stärka din position på marknaden.

Checken för produktionskompetensutveckling fokuserar på att höja din personals kunskaper och kompetenser inom modern produktion. Med hjälp av extern kompetens kan du:

 • Vidareutbilda din personal: Ge din personal möjlighet att genomföra relevanta utbildningar för att stärka deras kompetens inom produktion.
 • Genomföra en produktionsanalys: Genomföra en noggrann analys av din nuvarande produktionsprocess för att identifiera förbättringsområden och effektivisera arbetet.
 • Förbättra produktionskapaciteten: Investera i förbättringar och uppgraderingar av din produktionsutrustning för att öka kapaciteten och effektiviteten.
 • Få stöd i ditt arbete: Ta hjälp av extern kompetens för vägledning och stöd i arbetet med att implementera förändringar och förbättringar i din produktion.

Notera att checken inte får användas för direkta investeringar eller för att ta in konsulter för att genomföra förändringar i produktionen. Istället är den avsedd att stödja din företags utveckling och kompetenshöjning inom produktion genom utbildning och analytiskt arbete.

Maximal andel stöd är 75 procent av projektets kostnad eller maximalt 150 000 kronor. Resten av kostnaden ska ert företag eller eventuell medfinansiär stå för (utan inslag av annat offentligt stöd).

På Tillväxtverkets webbplats kan du läsa alla detaljer och villkor för checkarna.

Läs mer och ansök senast 30 september


Det här gäller i båda fallen

 • Ett företag kan bara beviljas en check i år, det vill säga antingen en för automation eller en för produktion.
 • Ett företag kan beviljas maximalt två automationscheckar
 • Ett företag kan bara beviljas en check för produktionskompetens
 • Företagets SNI-kod måste börja med siffrorna 10, 11 eller 13-33 med undantag av 10.2

 

Dela via

Relaterade nyheter
Logga Klimatklivet

Aktuellt övrigt

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar – ny ansökningsperiod i juni

Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då är du välkommen att söka stöd…

8 maj, 2024 — Lästid 3 min

Aktuellt från Techtank | Aktuellt övrigt

500 intervjuer - utvecklingsbehoven är stora och ökar

Utvecklingsbehoven hos små- och medelstora industriföretag är stora och ökar. Det visar Omställningslyftets intervjusvar från 500 små- och medelstora industriföretag…

10 november, 2023 — Lästid 1 min

Logga Klimatklivet

Aktuellt övrigt

Ny utlysning via Klimatklivet på gång i höst

Intresset för Klimatklivet är stort bland Techtanks medlemsföretag, något som märktes vid ett informationsmöte som Techtank arrangerade den 19 juni…

19 juni, 2023 — Lästid 2 min

Tillväxt

Aktuellt övrigt

Sök innovationscheckar - pengar som kan stärka er förnyelse

Ska ni förverkliga nya affärsplaner, starta Produktionslyftet, utveckla eller lansera nya produkter eller på andra sätt växa och utvecklas som…

20 december, 2023 — Lästid 1 min