Energieffektiviseringshjälp till företag

Energieffektiviseringshjälp till företag

Energieffektiviseringshjälp till företag

Nu startar Energikontor Sydost ett arbete för att hjälpa små och medelstora företag med energieffektivisering. Genom coachning och utbildning inom nätverk införs hållbara energieffektiva metoder. Avsikten är även att underlätta införandet av energiledningssystem på det enskilda företaget. I slutänden ska satsningen ge konkurrenskraftiga företag som tryggar sysselsättningen.

Företag med över 2 GWh energianvändning kan delta i nätverken. Energimyndigheten finansierar satsningen som ett led i Sveriges omställningsarbete mot de nationella energieffektiviseringsmålen.

Techtank för just nu en dialog med Energikontor Sydost om hur Techtanks medlemsföretag på bästa sätt kan delta i och dra nytta av detta stöd.


Har du frågor kontakta Anders Borgehed på Techtank, [hide_email email=””] eller 0454-57 27 42. Alternativt ta kontakt direkt med Energikontor Sydost, se www.energikontorsydost.se.

Dela via

Relaterade nyheter
Energikartläggning

Aktuellt från partner

Energikartläggningscheckar för små och medelstora företag

Vill du och ditt företag få koll på er energianvändning? Region Blekinge har, med anledning av den rådande energisituationen, tagit…

27 oktober, 2022 — Lästid 1 min

Bild på planta som växer

Aktuellt från partner

Sök företagsstöd och affärsutvecklingscheckar via Region Blekinge

Som företagare har du möjlighet att söka olika former av stöd för din verksamhet. Syftet med stöden är att stimulera…

20 september, 2022 — Lästid 3 min

Innovation

Aktuellt från partner

Sök Innovationscheck 2022

Driver du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och befinner dig i en tidig innovationsfas? Då kan du få stöd…

29 augusti, 2022 — Lästid 2 min

Rapport från IUC om Robotlyftet

Aktuellt från partner

För en hållbar industri i Sverige

IUC Sverige har nu tagit fram den fjärde rapporten som ger inblick i hur 1300 små och medelstora industriföretag ser…

13 juni, 2022 — Lästid 2 min