Lättviktsprojekt från hela landet samlades i Olofström

Lättviktsprojekt från hela landet samlades i Olofström

Vinnova-projektet LIGHTest, eller ”Testbäddar för framtidens produktion av lätta produkter med smarta materiallösningar” som det egentligen heter, höll den 8-9 oktober ett möte i Olofström med ett 20-tal deltagare från hela landet på plats.

– Nu ser vi vad testbäddens aktörer har bidragit till inom lättvikt och materialanvändning, inte minst för småföretag, säger Boel Wadman på RISE, projektledare för LIGHTest.

Lägre vikt, längre livslängd och bättre materialutnyttjande viktiga faktorer

LIGHTest startade den 1 juni 2017 och pågår till den 31 december 2020. Projektet ska resultera i en test- och demonstrationsanläggning för framtidens produktion av lättare produkter, där avancerade material, tillverkning och cirkularitet ingår. Bakgrunden till denna testbädd är de allt större krav som ställs på dagens och morgondagens produkter. Lägre vikt, längre livslängd och bättre materialutnyttjande krävs för en hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft.

Test- och demonstrationsanläggningen som håller på att utvecklas består av två huvuddelar:

  • RISE anläggning i Olofström, som erbjuder formning av metall och multimateriallösningar som fogas till en sammansatt struktur. Här finns kompetens inom plåtformning, multimaterial, mätmetoder, verktygsfrågor, fogning och simulering.
  • Kompositutvecklingsmiljön vid RISE anläggning i Piteå, för tillverkning av fiberkomposit och multimateriallösningar i höga takter. Här finns kompetens inom kompositmaterial, simulering, verktygsteknik, automation, tillverkningsmetoder och testmetoder.

Resultat och lärdomar från projekten utbyttes

15 pilotprojekt och småföretagsprojekt ingår i LIGHTest, och på mötet i Olofström i oktober presenterades 9 av dem för varandra, hur långt de kommit samt resultat och lärdomar hittills. Deltagarna kom från Luleå i norr till Lund i söder och representerade både akademi, forskningsinstitut och företag i olika storlekar. Exempel på områden som dessa projekt behandlar är:

  • Friktionstester
  • Temperaturmätning av presshärdningsplåtar
  • Tillverkning av hybridhuv
  • Termoplast patchar
  • Lindning/vätning av fibrer
  • Industrialisering av Evacformning
  • Varmformningsstudier av flyglegeringar

Även ett par projekt kopplade till SMF (små och medelstora företag) presenterades under dagarna. Styrgruppen för LIGHTest passade också på att ha möte och beslutade bland annat att starta ytterligare två SMF-projekt inom testbädden – ett som handlar om Syntaktisk epoxi samt ett som handlar om Effektiv direktvärmning av kolfiber.

– Övriga projektaktörer var överens om att dessa projekt passade in i testbäddsprojektets tema, då de handlar om tillverkning med nya material eller innovativ tillverkning, säger Boel Wadman. Viktigt var också att det finns en slutkund identifierad, och att det är tydligt att framtida leverans gynnas av att testbädden kan fungera som det mindre företagets utvecklingspartner under projektet.

Fortsatt viktig satsning även framöver

Andra frågor som stod på agendan under mötet var bland annat lärdomar från arbetet: vad ska vi fokusera på under sista projektåret 2020, samt vilket behov som finns av testbäddar efter 2020.

Många menade att det generellt sett behöver bli mer känt vilka testmöjligheter som finns runt om i Sverige vad gäller det område som LIGHTest verkar i, vilken utrustning finns, vilka aktörer finns, vilka projekt, testbäddar etc.

Man var också överens om att behovet av den här typen av testbäddar behövs även fortsättningsvis, då det många gånger fyller ett gap och möjliggör för små och medelstora företag att relativt snabbt komma vidare med tester och att det ger dem tillgång till utrusning och testmiljöer på ett helt annat sätt.

Man kommer därför att lobba för fortsatt stöd.

– De strategiska Innovationsprogram som står bakom projektet har i sina inspel till FoI-propositionen betonat vikten av testbäddar för Sveriges konkurrenskraft, och RISE AB spelar in ett liknande budskap säger Boel Wadman, projektledare för LIGHTest.

Dagarna avslutades med uppskattade studiebesök på RISE IVFs testbäddsnod samt på Safeman AB i Olofström, ett av de deltagande företagen i LIGHTest.

Dela via

Relaterade nyheter
Energikartläggning

Aktuellt från partner

Energikartläggningscheckar för små och medelstora företag

Vill du och ditt företag få koll på er energianvändning? Region Blekinge har, med anledning av den rådande energisituationen, tagit…

27 oktober, 2022 — Lästid 1 min

Bild på planta som växer

Aktuellt från partner

Sök företagsstöd och affärsutvecklingscheckar via Region Blekinge

Som företagare har du möjlighet att söka olika former av stöd för din verksamhet. Syftet med stöden är att stimulera…

20 september, 2022 — Lästid 3 min

Innovation

Aktuellt från partner

Sök Innovationscheck 2022

Driver du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och befinner dig i en tidig innovationsfas? Då kan du få stöd…

29 augusti, 2022 — Lästid 2 min

Rapport från IUC om Robotlyftet

Aktuellt från partner

För en hållbar industri i Sverige

IUC Sverige har nu tagit fram den fjärde rapporten som ger inblick i hur 1300 små och medelstora industriföretag ser…

13 juni, 2022 — Lästid 2 min