Möjligheternas Värld vidgar vyerna för högstadieelever

Möjligheternas Värld vidgar vyerna för högstadieelever

Möjligheternas Värld genomförs den 12-16 november på Kreativum i Karlshamn. Konceptet innebär att ca 800 elever från årskurs 8-9 får prova på teknikstationer under ledning av elever från Teknikcollege.

En av flera utmaningar som Teknikcollege har är att få fler ungdomar att välja teknikinriktade utbildningar. Nuläget visar att utbildningsplatserna inte fylls och det finns ett stort behov att rekrytera personal. Därför genomförs flera aktiviteter i regionen där Möjligheternas värld är den största. Under Möjligheternas värld har eleverna i högstadiet chansen att vidga sina vyer och se hur det kan se ut i ett kommande arbetsliv. Teknikcollege och Kreativum bjuder in såväl elever, dess lärare samt studievägledare till en spännande dag på Kreativum Science Center.

Fokus under veckan är teknik och några av de yrken som finns inom området, oavsett om man vill studera vidare eller inte. Eleverna från högstadiet kommer att prova på olika aktiviteter, allt från programmering till att löda samt arbeta med Lean. Instruktörer under besöket är elever från Teknikcollege-utbildningarna vid våra gymnasieskolor. Aktiviteten genomförs i nära samverkan med Calmon Stegmotorteknik AB, Volvo Cars, Uniper, IF Metall, Södra Cell Mörrum, Elias, Karlshamns Energi samt Region Blekinge.

Håkan Ljungbeck, Director Quality & Plant Launch, Volvo Cars Body Components, och regional styrgruppsordförande Teknikcollege Sydost:
– Vi har sett ett ökat intresse för Teknikcollegeutbildningarna de senaste åren där Möjligheternas värld är en av en rad aktiviteter som genomförs via Teknikcollege. Att väcka och öka intresset för teknik är viktigt för att stimulera eleverna till att välja en teknikinriktad utbildning. För Volvo Cars är det naturligt att samverka och vi konstaterar att vi inte klarar av att hantera utmaningen med kompetensförsörjningen på egen hand. Därför blir samverkan mellan utbildningsanordnare och företag inom ramen för Teknikcollege otroligt viktig.

Fredrik Gummesson, Regional Processledare, Teknikcollege Sydost
– Möjligheternas värld genomförs i år för fjärde året och är en mycket uppskattad aktivitet från regionens högstadieelever, pedagoger samt studie- och yrkesvägledare. Det är väldigt glädjande att gensvaret från skolorna är så stort. Genom strategiskt och långsiktigt arbete är målsättningen att öka söktrycket till våra utbildningar inom Teknikcollege. Intresset för utbildningarna ökar vilket är positivt men vi är långt ifrån nöjda då behovet från teknik- och industribranscherna är mycket stora.

Ingegerd Åberg, Kreativum Science Center
– Bland teknikyrken finns framtidsjobben. I en nära framtid behövs fler tekniker och därför är det viktigt att vi hjälps åt att visa alla elever variationen av de yrken som man kan välja när man läst en teknisk utbildning. Att skapa ett intresse hos tjejer att söka sig till tekniska yrken är en utmaning som vi gärna vill hjälpa till med. Våra unga behöver möta och testa teknik så fler får upp ögonen för hur roligt det är med problemlösning och teknikutveckling. Möjligheternas Värld vill ge eleverna grunden för att kunna göra medvetna val till gymnasiet. Det är just det som hela Kreativums verksamhet syftar till. Möjligheternas Värld är en viktig del i det som vi gör tillsammans med våra samverkanspartners under året.


 

Om Teknikcollege
Teknikcollege år Industrirådets verktyg för att säkra kompetensförsörjningen för företag inom teknik- och industribranscherna. För att öka intresset för teknikinriktade utbildningar efterfrågar dels näringslivet men även grundskolan aktiviteter som medvetandegör barn och ungdomars teknikintresse. Att skapa möten mellan skolan och näringsliv och få företagen engagerade i detta medvetandegörande är helt avgörande för att lyckas. Lärare, Studie- och yrkesvägledare samt skolledning efterfrågar aktiviteter där eleverna får praktiskt kunskap om vad olika typer av arbeten innebär. Inom ramen för Teknikcollege är det en viktigt att långsiktigt arbeta med att öka teknikintresset för att sin tur öka söktrycket till de tekniska inriktade utbildningarna. Industrin står inför en stor utmaning med stora pensionsavgångar och för att kunna fylla på med ny kompetens måste fler söka sig till teknikspåret då verkligheten visar att utbildningsplatser har vakanser.

Kontaktinformation:
Fredrik Gummesson, Regional processledare, Teknikcollege Sydost, , +46 766-48 94 50
Ingegerd Åberg, Ansvarig för pedagogisk verksamhet, Kreativum, , +47 728-84 98 35

Dela via

Relaterade nyheter
Innovation

Aktuellt från partner

Sök Innovationscheck 2022

Driver du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och befinner dig i en tidig innovationsfas? Då kan du få stöd…

29 augusti, 2022 — Lästid 2 min

Bild på planta som växer

Aktuellt från partner

Sök företagsstöd och affärsutvecklingscheckar via Region Blekinge

Som företagare har du möjlighet att söka olika former av stöd för din verksamhet. Syftet med stöden är att stimulera…

20 september, 2022 — Lästid 3 min

Rapport från IUC om Robotlyftet

Aktuellt från partner

För en hållbar industri i Sverige

IUC Sverige har nu tagit fram den fjärde rapporten som ger inblick i hur 1300 små och medelstora industriföretag ser…

13 juni, 2022 — Lästid 2 min

Energikartläggning

Aktuellt från partner

Energikartläggningscheckar för små och medelstora företag

Vill du och ditt företag få koll på er energianvändning? Region Blekinge har, med anledning av den rådande energisituationen, tagit…

27 oktober, 2022 — Lästid 1 min