Sök affärsutvecklingscheckar för digitalisering, internationalisering och grön omställning

Du har väl inte missat att det finns möjlighet att via Region Blekinge söka affärsutvecklingscheckar för små och medelstora företag som vill ta in extern kompetens inom områdena digitalisering, internationalisering och grön omställning? Företag kan beviljas stöd mellan 25 000 och 200 000 kr. Stödet uppgår till 75% av godkända kostnader. Sista dag för ansökan i denna ansökningsomgång är den 31 augusti 2022.

Checkarna är en av EU:s satsningar för att möta effekterna av coronapandemin. Stödet syftar till att stärka förutsättningarna för utveckling, konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Insatserna ska vara framåtblickande och möjliggöra företagens förmåga att ställa om och komma starkare ur pandemin.

Vem riktar sig checkarna till?

Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till livskraftiga företag som har:

 • 1-249 anställda (heltidstjänst med marknadsmässig lön)
 • en omsättning på minst 500 000 kr, genererat av kundintäkter (senaste årsbokslut)

Vad kan man söka stöd för?

Stöd kan sökas för kostnader för att ta in extern expertkompetens i form av:

 • köp av konsulttjänst
 • projektanställning

Företag kan beviljas stöd mellan 25 000 och 200 000 kr. Stödet uppgår till 75% av godkända kostnader. Företaget har ett år på sig att genomföra investeringen.

Exempel på tjänster som man kan söka stöd för:

Digitalisering

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering kan användas för att ta in extern kompetens för att utveckla och förändra en pågående affärs­verksamhet genom att använda digital teknik. Digitalisering ger möjlighet att utveckla nya affärer, effektivisera verk­samheter och öka kvalitet.

Exempel på projekt som checken kan användas till:

 • Ta fram en digitaliseringsstrategi
 • Identifiera nya affärsmodeller
 • Digitalisera företagets verksamhet och processer
 • Automatisera interna processer (tex fakturering och orderhantering)
 • Automatisera mjuk- och hårdvara i produktionsprocessen (ex robotisering och produktionsuppföljning)
 • ta fram nya processer och tjänster genom att använda existerande datamängder
 • utveckling av kundrelationer

Stödet kan inte användas till:

 • Löpande affärsutveckling
 • Materialinköp
 • Löpande applikation- och webbutveckling
 • Licenskostnader
 • Produktion av innehåll – till exempel text, bilder och film – till webbplatser
 • Utbildningar
 • Marknadsföring mot kund t ex ny hemsida
 • Generell produktutveckling.
Internationalisering

Med dessa checkar har företag möjlighet att ta in extern kompetens för att förbereda en internationalisering.

Exempel på projekt som checken kan användas till:

 • skriva en strategi för internationalisering
 • göra marknadsundersökningar
 • utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning
 • utreda patent och IPR
 • utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet
 • utreda frågor kopplade till Brexit.

Stödet kan inte användas till:

 • Löpande affärsutveckling
 • Materialinköp
 • Patentansökningar
 • Certifieringskostnader
 • Etableringskostnader
 • Delegationsresor
 • Försäljningsinsatser
 • Marknadsföring mot slutkund
 • Utbildningar
Grön omställning

Affärsutvecklingscheckar för grön omställning kan användas för insatser som möjliggör företagets omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi genom digital utveckling, nya affärsmöjligheter, utvecklade affärsmodeller och innovationer.

Exempel på projekt som checken kan användas till:

 • Kartlägga potentialen för en cirkulär affärsmodell
 • Ta fram en strategi för cirkulära flöden/affärsmodell
 • Utveckla en produkt eller tjänst inom cirkulär affärsmodell
 • Utveckla hållbara och resurseffektiva produkter och tekniklösningar
 • Klimatanpassning för att analysera hur till exempel tillgången till råvaror, insatsvaror och energiförsörjning förändras.
 • Energieffektivisera för att anpassa och utveckla verksamhet och produkter för att uppnå högre energieffektivisering

Hur ansöker man?

Sista dag för ansökan i denna ansökningsomgång är den 31 augusti 2022. Ansökan görs digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se

Obligatoriska bilagor:

 • Offerter. Av offerten ska följande framgå: antal timmar, timkostnad och vad tjänsten består av.
 • Vid projektanställning: CV, lön, omfattning i tid och vad tjänsten består av.
 • Senaste årsbokslut.

Mer information

Anna Althini
Rådgivare företagsstöd, Region Blekinge
0455-737105

 

Ulrica Svensson
Rådgivare företagsstöd
0455-737104

Dela via

Relaterade nyheter
Logga Klimatklivet

Aktuellt övrigt

Klimatklivet – sök stöd till klimatinvesteringar

Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då är du välkommen att söka stöd…

29 augusti, 2022 — Lästid 1 min

VR-glasögon

Aktuellt från Techtank

Kickstart 2: Innovation, grön omställning och partnerskap

Den 1 september startade det nya projektet Kickstart 2 som ska arbeta både med att utveckla Blekinges system av testbäddar som…

8 september, 2023 — Lästid 1 min

Svetsning på Svets o Montage

Aktuellt från Techtank

Techtank välkomnar Svets & Montage som ny medlem

Svets & Montage Industripartner AB i Mjällby har maskinpark, personal, erfarenhet och kompetens som är anpassad för specialtillverkning, enstaka produkter…

5 september, 2023 — Lästid 1 min

400 intervjuer

Aktuellt från Techtank

400 omställningsintervjuer med industriella SMF

Intervjuer med 400 små och medelstora industriföretag över hela landet ger inblick i industrins utmaningar och möjligheter. Nätverket IUC Sverige…

15 augusti, 2023 — Lästid 1 min