Sök affärsutvecklingscheckar för digitalisering, internationalisering och grön omställning

Nu finns det möjlighet att via Region Blekinge söka affärsutvecklingscheckar för små och medelstora företag som vill ta in extern kompetens inom områdena digitalisering, internationalisering och grön omställning. Företag kan beviljas stöd mellan 25 000 och 200 000 kr. Stödet uppgår till 75% av godkända kostnader. Sista dag för ansökan i denna ansökningsomgång är den 15 maj 2022.

Checkarna är en av EU:s satsningar för att möta effekterna av coronapandemin. Stödet syftar till att stärka förutsättningarna för utveckling, konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Insatserna ska vara framåtblickande och möjliggöra företagens förmåga att ställa om och komma starkare ur pandemin.

Vem riktar sig checkarna till?

Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till livskraftiga företag som har:

 • 1-249 anställda (heltidstjänst med marknadsmässig lön)
 • en omsättning på minst 500 000 kr, genererat av kundintäkter (senaste årsbokslut)

Vad kan man söka stöd för?

Stöd kan sökas för kostnader för att ta in extern expertkompetens i form av:

 • köp av konsulttjänst
 • projektanställning

Företag kan beviljas stöd mellan 25 000 och 200 000 kr. Stödet uppgår till 75% av godkända kostnader. Företaget har ett år på sig att genomföra investeringen.

Exempel på tjänster som man kan söka stöd för:

Digitalisering

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering kan användas för att ta in extern kompetens för att utveckla och förändra en pågående affärs­verksamhet genom att använda digital teknik. Digitalisering ger möjlighet att utveckla nya affärer, effektivisera verk­samheter och öka kvalitet.

Exempel på projekt som checken kan användas till:

 • Ta fram en digitaliseringsstrategi
 • Identifiera nya affärsmodeller
 • Digitalisera företagets verksamhet och processer
 • Automatisera interna processer (tex fakturering och orderhantering)
 • Automatisera mjuk- och hårdvara i produktionsprocessen (ex robotisering och produktionsuppföljning)
 • ta fram nya processer och tjänster genom att använda existerande datamängder
 • utveckling av kundrelationer

Stödet kan inte användas till:

 • Löpande affärsutveckling
 • Materialinköp
 • Löpande applikation- och webbutveckling
 • Licenskostnader
 • Produktion av innehåll – till exempel text, bilder och film – till webbplatser
 • Utbildningar
 • Marknadsföring mot kund t ex ny hemsida
 • Generell produktutveckling.
Internationalisering

Med dessa checkar har företag möjlighet att ta in extern kompetens för att förbereda en internationalisering.

Exempel på projekt som checken kan användas till:

 • skriva en strategi för internationalisering
 • göra marknadsundersökningar
 • utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning
 • utreda patent och IPR
 • utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet
 • utreda frågor kopplade till Brexit.

Stödet kan inte användas till:

 • Löpande affärsutveckling
 • Materialinköp
 • Patentansökningar
 • Certifieringskostnader
 • Etableringskostnader
 • Delegationsresor
 • Försäljningsinsatser
 • Marknadsföring mot slutkund
 • Utbildningar
Grön omställning

Affärsutvecklingscheckar för grön omställning kan användas för insatser som möjliggör företagets omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi genom digital utveckling, nya affärsmöjligheter, utvecklade affärsmodeller och innovationer.

Exempel på projekt som checken kan användas till:

 • Kartlägga potentialen för en cirkulär affärsmodell
 • Ta fram en strategi för cirkulära flöden/affärsmodell
 • Utveckla en produkt eller tjänst inom cirkulär affärsmodell
 • Utveckla hållbara och resurseffektiva produkter och tekniklösningar
 • Klimatanpassning för att analysera hur till exempel tillgången till råvaror, insatsvaror och energiförsörjning förändras.
 • Energieffektivisera för att anpassa och utveckla verksamhet och produkter för att uppnå högre energieffektivisering

Hur ansöker man?

Sista dag för ansökan i denna ansökningsomgång är den 15 maj 2022. Ansökan görs digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se

Obligatoriska bilagor:

 • Offerter. Av offerten ska följande framgå: antal timmar, timkostnad och vad tjänsten består av.
 • Senaste årsbokslut.

Mer information

Dela via

Relaterade nyheter
Produktionslyftet

Aktuellt övrigt

Nytt stöd för deltagande i Produktionslyftets utvecklingsprogram

Nu erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram, för ett begränsat antal företag med upp…

24 januari, 2023 — Lästid 1 min

Automation

Aktuellt övrigt

Ansök om automationscheck

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? D…

24 januari, 2023 — Lästid 1 min

Logga Klimatklivet

Aktuellt övrigt

Ny utlysning via Klimatklivet på gång i höst

Intresset för Klimatklivet är stort bland Techtanks medlemsföretag, något som märktes vid ett informationsmöte som Techtank arrangerade den 19 juni…

19 juni, 2023 — Lästid 2 min

Aktuellt från Techtank | Aktuellt övrigt

500 intervjuer - utvecklingsbehoven är stora och ökar

Utvecklingsbehoven hos små- och medelstora industriföretag är stora och ökar. Det visar Omställningslyftets intervjusvar från 500 små- och medelstora industriföretag…

10 november, 2023 — Lästid 1 min