Sök stöd för omställning till ett klimatsmart samhälle

Sök stöd för omställning till ett klimatsmart samhälle

Har ni en idé till en åtgärd för att minska er klimatpåverkan? Då kan ni från företag och organisationer söka stöd för omställning till ett klimatsmart samhälle via Klimatklivet.

Länsstyrelsen har i uppdrag att hantera Klimatklivet i samverkan med centrala myndigheter. Klimatklivet är ett investeringsstöd som ska stärka det lokala klimatarbetet.

Exempel på åtgärder

Det går till exempel att söka stöd för att:

 • fasa ut fossil energi
 • ta tillvara restvärme
 • bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller HVO
 • uppföra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas
 • minska utsläppen av metan eller lustgas
 • installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål

Konkret för ett företag skulle man kunna få stöd för en investering att byta ut en oljepanna för att koppla in fjärrvärme eller till exempel att byta oljeeldning mot pellets/flis.

Möjlighet för många att söka

Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser. Bidragsandelen är ca 40 procent men varierar lite beroende på vad man vill göra och hur stort företaget är.

Tider för ansökan under 2018

Formuläret är öppet mellan klockan 9.00 första dagen och klockan 17 sista ansökningsdagen.

 • 17 april – 17 maj
  Beslut planeras till september.
 • 27 augusti – 27 september
  Beslut planeras till december.

Sök klimatinvesteringsstöd

Stödet söks genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen via en digital ansökningstjänst. E-tjänsten finns tillgänglig i anslutning till ansökningsperioderna.

Till mer information: www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Pages/stod-for-lokala-klimatinvesteringar.aspx

Dela via

Relaterade nyheter
Automation

Aktuellt övrigt

Ansök om automationscheck

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? D…

24 januari, 2023 — Lästid 1 min

Produktionslyftet

Aktuellt övrigt

Nytt stöd för deltagande i Produktionslyftets utvecklingsprogram

Nu erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram, för ett begränsat antal företag med upp…

24 januari, 2023 — Lästid 1 min

Logga Klimatklivet

Aktuellt övrigt

Klimatklivet – sök stöd till klimatinvesteringar

Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då är du välkommen att söka stöd…

29 augusti, 2022 — Lästid 1 min

Logga Klimatklivet

Aktuellt övrigt

Ny utlysning via Klimatklivet på gång i höst

Intresset för Klimatklivet är stort bland Techtanks medlemsföretag, något som märktes vid ett informationsmöte som Techtank arrangerade den 19 juni…

19 juni, 2023 — Lästid 2 min