Studentprojekt tillsammans med BTH

Studentprojekt tillsammans med BTH

Studentprojekt tillsammans med BTH

Blekinge Tekniska Högskola erbjuder nu Techtanks medlemsföretag att medverka i ett studentprojekt, där studenterna kan genomföra ett utvecklingsprojekt för produkt, process och/eller tjänster hos företagen. Studenterna har en bakgrund i industriell ekonomi och maskinteknik.

Information från Marco Bertoni, ansvarig på BTH:
Företag som har intresse kan kontakta mig direkt via mail eller telefon. Detaljer (målet och begränsningar av projektet) ska diskuteras och förklaras med projektansvarig vid företaget. Under projektets gång, kommer jag att be en student att vara kontaktpunkt och ta direktkontakt företaget. Samspelet med företaget planeras så här:

  • Studenter besöker företaget och träffar projektansvarig under vecka 37. Målet är att ge en ”första hand” och tydlig bild av produkten/tjänsten/processen som ska analyseras. Efter mötet, kan företaget välja att engagera sig lite (dvs, gruppen arbetar självständigt med endast sporadiska kontakter via e-post), eller flera besök kan organiseras.
  • Det är alltid bra att planera ett kort avstämningsmöte halvvägs i projektet (t. ex. vecka 40) för att dubbelkolla framsteget och sätta upp tydliga mål om vad som behöver levereras som resultat.
  • Dessutom är det obligatoriskt för eleverna att presentera resultatet till sin kontaktpunkt under vecka 43/44.

Projektet passar bra för de företag som vill undersöka nya produkter/tjänster och som vill utforska nya möjligheter för att expandera sitt utbud. Annars kan studenter hjälpa företaget att analysera och tänka på nya sätt att organisera sina interna processer (t.ex. tillverkning, logistik, osv.). Bra att veta:

  • projektet löper under 7 veckor (vecka 37-43),
  • grupper består av 3-4 studenter
  • varje student tilldelas cirka 120 arbetstimmar för projektet
  • Projektet består av 4 huvuduppgifter: marknad- och kundbehov-analys / brainstorming och generering av lösningar / värdeanalys / prototyp.

Vi planerar köra totalt 7-8 projekt i år. Fler projekt från samma företag är möjligt (t. ex. förra året körde vi 2 parallella projekt med KHK).


Kontaktuppgifter för mer information:

Marco Bertoni
Docent, Blekinge Institute of Technology
Tel: +46 (0)73 422 3670
E-mail: [hide_email email=””]


Bild från BTH:s sida om Industriell ekonomi (http://edu.bth.se/utbildning/utb_program.asp?PtKod=IEACI15h&lang=sv)

Dela via

Relaterade nyheter
Bild på planta som växer

Aktuellt från partner

Sök företagsstöd och affärsutvecklingscheckar via Region Blekinge

Som företagare har du möjlighet att söka olika former av stöd för din verksamhet. Syftet med stöden är att stimulera…

20 september, 2022 — Lästid 3 min

Innovation

Aktuellt från partner

Sök Innovationscheck 2022

Driver du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och befinner dig i en tidig innovationsfas? Då kan du få stöd…

29 augusti, 2022 — Lästid 2 min

Energikartläggning

Aktuellt från partner

Energikartläggningscheckar för små och medelstora företag

Vill du och ditt företag få koll på er energianvändning? Region Blekinge har, med anledning av den rådande energisituationen, tagit…

27 oktober, 2022 — Lästid 1 min

Rapport från IUC om Robotlyftet

Aktuellt från partner

För en hållbar industri i Sverige

IUC Sverige har nu tagit fram den fjärde rapporten som ger inblick i hur 1300 små och medelstora industriföretag ser…

13 juni, 2022 — Lästid 2 min