Tre tydliga trender som påverkar industrin – omvärldsbevakning juni 2022

Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? I denna trendspaning kan du läsa om: Kolavskiljning blir billigare och bättre – Inflation driver upp lönerna – Långsiktig strategi för halvledare

Välkommen till IUC:s omvärldsbevakning

Med hjälp av Kairos Future plockar vi ut trender som påverkar svensk industri och ger dig exempel inom varje trend.  med synpunkter kring vilka områden för industriella framtidsspaningar som du vill läsa mer om.

TREND 1: Kolavskiljning innebär att filtrera ut koldioxid ur avgaser eller direkt ur luften för att motverka klimatkrisen. Tekniken blir alltmer tillgänglig och kan på sikt bli ett krav. Detta innebär möjligheter för företag som kan bli underleverantörer till en växande bransch, men också utmaningar för de företag som behöver se över sina egna koldioxidutsläpp.

TREND 2: Inflationen förändrar landskapet för alla branscher, och påverkar industrin som redan har svårt att locka talang och där kompetent och kunnig personal utgör en stor kostnad. Det kan bli aktuellt med nya prioriteringar, en ny situation för lönesättning, fackliga frågor och förändrade ekonomiska beslut.

TREND 3: Sensorer, chip, datorer och RFID-taggar är avgörande för att kunna leverera och producera produkter. Efter halvledarkrisen under covid-19 börjar många företag lägga större vikt vid inköp av halvledare. Nu ser man över sina värdekedjor och har större fokus på strategiska inköp snarare än inköp som styrs av kostnad i det korta perspektivet.


Trend 1: Kolavskiljning blir billigare och bättre

Symbol CO2 from clouds on blue sky

I norska Østfold byggs just nu världens första fullskaliga koldioxidfångstverk för avfallsförbränning. På Island invigdes nyligen en geotermisk anläggning för att filtrera koldioxid direkt ur luften – ett koncept som testas i liten skala för att sedan skalas upp. I Montreal testar man att låsa in koldioxid direkt i betong, vilket gör att man kan använda infångad koldioxid som ett substitut för rent vatten.

Exempel:

Pilotprojekt ska sätta standard

Världens första fullskaliga koldioxidfångstverk för avfallsförbränning kommer att byggas vid norska Østfold Energis avfallsförbränningsanläggning. Läs artikel här >>

Koldioxid filtreras direkt ur luften

På Island byggs en geotermisk anläggning för att filtrera koldioxid direkt ur luften. Anläggningen beräknas filtrera bort 4000 ton koldioxid per år, med målet 1 miljon ton per år. Läs artikel här >>

Infångad koldioxid i betong

Det kanadensiska företaget Carbicrete låser in koldioxid direkt i betong. Cementindustrin kan skära ner på vattenanvändningen. Läs artikel här >>


Trend 2: Inflation driver upp lönerna

Increasing inflation as 3D concept, 3D illustration.

Tyska metallfacket IG Metall går ut med krav på över 8% löneökning inom stålindustrin. Svenska industrifack oroar sig för en reallönesänkning på omkring fyra procent under 2022 på grund av hotande inflation. Bilbranschen i USA färgas av stigande priser och svår tillgång till komponenter.

Exempel:

Tyska IG Metall kräver löneökningar

Stigande priser på mat och god tillväxt i företagen i stålindustrin ligger bakom krav på löneökningar från tyska metallfacket. Läs artikel här >>

Inflation kan ge reallönesänkningar

Inflationen höjer lönekraven. Befarade reallönesänkningar gör att Marie Nilsson, IF Metall, pratar om ett osäkert läge. Läs artikel här >>

Bilar i USA fortsatt dyrare

Svår tillgång till komponenter, klimatkrav och behov av innovation ger fortsatt stigande priser inom bilindustrin. Läs artikel här >>


Trend 3: Långsiktig strategi för halvledare

Chip Shortage or semiconductor automotive crisis concept with computer keyboard and motherboard circuits

Egna designlösningar har hjälpt Tesla att hantera halvledarkrisen. Forskning på LTH i Lund kan göra EU mer konkurrenskraftigt gentemot asiatiska tillverkare. Amerikanska Intel gör storinvesteringar i europeiska halvledarfabriker för att säkra inhemsk tillgång på sikt.

Exempel:

Tesla kringgår halvledarkrisen

Tesla har kunnat ersätta svåråtkomliga komponenter med substitut eller genom att kringgå dem med designlösningar in-house. Läs artikel här >>

Forskning stärker europeisk halvledarkapacitet

Forskning kring nanoteknik och halvledarteknologi på LTH i Lund stärker den svenska kapaciteten och kan göra EU konkurrenskraftigt gentemot asiatiska tillverkare. Läs artikel här >>

Halvledarkrisen en ögonöppnare för USA

Långsiktig investering i europeiska halvledarfabriker tyder på att halvledarkrisen blivit en ögonöppnare för hur viktigt det är att säkra inhemsk tillgång på sikt. Läs artikel här >>


 

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43

Dela via

Relaterade nyheter
Person med kikare som spanar

Omvärldsbevakning från IUC

Tre tydliga trender som påverkar industrin – omvärldsbevakning januari 2023

Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? I denna trendspaning kan du läsa om…

17 januari, 2023 — Lästid 5 min

Aktuellt från Techtank

DigIT Hubs Missionsprogram - vad är det och vem kan ansöka?

DigIT Hub verkar för att öka digitaliseringen av små- och medelstora företag samt offentlig sektor i södra Sverige. Ett av…

27 februari, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Har du rätt kompetenser för ditt företag i den gröna omställningen?

En resurseffektiv produktion & hållbara affärsmodeller. Inom kort är det en förutsättning för alla tillverkande företag, oavsett bransch eller produkt…

27 februari, 2024 — Lästid 1 min

Bild på mentor och adept

Aktuellt från Techtank

Dags att anmäla sig till Techtanks Mentorprogram 2024/2025

Efter två mycket uppskattade omgångar av Techtanks mentorprogram kör vi en ny omgång 2024-2025 med start i augusti. Ta chansen…

12 februari, 2024 — Lästid 3 min