Tre tydliga trender som påverkar industrin – omvärldsbevakning september 2022

Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? I denna trendspaning kan du läsa om: Geotermisk energi – Digitala tvillingar – Batteriers betydelse

Välkommen till IUC:s omvärldsbevakning

Med hjälp av Kairos Future plockar vi ut trender som påverkar svensk industri och ger dig exempel inom varje trend.  med synpunkter kring vilka områden för industriella framtidsspaningar som du vill läsa mer om.

TREND 1: Kan geotermisk energi, det vill säga att använda värme från vulkanisk aktivitet, bli en del av vår framtida och klimatsmarta energiproduktion? Det ska den amerikanska regeringen att undersöka. Teknologin har hitintills varit dyr och ineffektiv i stor skala. Men kan innovationer och teknologiöverföring från näraliggande produktion av gas, skiffergas och olja skynda på utvecklingen? Projekt i Malmö, Göteborg, Helsingfors, Århus och Toscana visar på möjligheterna, men också svårigheterna.

TREND 2: En av flera stora fördelar med att arbeta med digitala tvillingar är att kunna testa, analysera och utvärdera olika förändringar innan förändringarna sker i skarpt läge. Detta genom att bygga upp digitala och identiska tvillingar av fysiska objekt, exempelvis produktionsanläggningar eller infrastruktur. Med hjälp av digitala tvillingar går det att göra simuleringar som kan visa värdefulla data, såsom obalanser, flaskhalsar och uppenbara svagheter i exempelvis ett produktionsflöde. De breda möjligheterna för tillämpningsområden gör att tekniken blir allt viktigare att hålla ett öga på.

TREND 3: Stigande gaspriser, energimixens innehåll och energimarknadens funktionssätt är alla delar som påverkar prisutvecklingen på el just nu. I denna utveckling kommer batteriernas betydelse att öka världen över. Förmågan att lagra energi till tillfällen då solen inte lyser och vinden inte blåser skapar möjligheter till en jämnare energiförsörjning. Utvecklingen kommer att öka konkurrensen om de avgörande jordartsmetallerna, vilket också kan påverka industrin och geopolitiken i framtiden.


Trend 1: Geotermisk energi – framtida bidrag till energimixen?

Geotermisk värmeNyligen annonserade USA:s regering en satsning på att utforska framtida användningsområden för geotermisk energi, det vill säga att utvinna energi från jordens innandöme genom att dra värme från vulkanisk aktivitet. Historiskt har energiformen varit dyr. Teknologin har fungerat väl i områden där värmen från berggrunden har varit enkel att komma åt. Men den har varit dyr och svår att använda i länder och miljöer med en mer otillgänglig berggrund. Men nu är frågan om teknologiöverföring från exempelvis gas,-olja,- och frackningindustrin skyndar på utvecklingen? Detta skulle kunna öppna helt andra dörrar för energiformen att bli en kostnadseffektiv och stabil del av energimixen. Tekniken skulle i så fall kunna bli aktuell i länder med en mer otillgänglig berggrund som exempelvis Sverige har. För industrin skapar detta potentiellt goda möjligheter att utforska området vad gäller såväl underhåll som maskintillverkning.

Exempel:

I Malmö, Göteborg och Helsingfors finns möjligheter att använda geotermisk energi I Malmö och Göteborg undersöker man nu möjligheterna att använda geotermisk energi. Ett liknande projekt är på gång i Helsingfors.  Läs artikel här >>

Storsatsning på geotermiskt värmeverk i danska Århus

I Århus ska ett 110MW geotermiskt värmeverk vara färdigt 2029. Verket kommer att täcka 20 procent av värmebehovet i länet och spås minska utsläppen med 165 000 ton koldioxid årligen. Läs artikel här >>

Projekt i Toscana kommer att kapa utsläpp och försörja 32 000 familjer med el

Ett geotermiskt kraftverk har nyligen fått grönt ljus i Italien. Kraftverket ska använda så kallad binär cyklisk teknologi och beräknas försörja 32 000 familjer med el. Läs artikel här >>


Trend 2: Ljus framtid för digitala tvillingar

Digitala tvillingar

Teknikutvecklingen, snabbare uppkopplingar och möjligheter att samla in och analysera stora mängder data skapar nya möjligheter att arbeta med digitala tvillingar. Användningsområdena och tekniken flyttar nu in i allt fler objekt, maskiner, infrastrukturer och tillverkningsprocesser. Till och med hälsan i världshaven kan analyseras tack vare tekniken. En av flera stora fördelar med att arbeta med digitala tvillingar är att kunna testa, analysera och utvärdera olika förändringar innan förändringarna sker i skarpt läge. Detta genom att bygga upp digitala och identiska tvillingar av fysiska objekt, exempelvis produktionsanläggningar eller infrastruktur. Användningsområdena blir fler och fler vilket gör det än viktigare att ha ett öga på tekniken.

Exempel:

Rockwell Automation storsatsar på digitala tvillingar med svenska Tech Tribe

Rockwell Automation och Tech Tribe ska tillsammans skapa lösningar med digitala tvillingar. De kommer att användas för driftsättning, provkörning och utbildning av operatörer. Läs artikel här >>

Tour de France kopplar upp

I årets upplaga av Tour de France byggdes en karta som med hjälp av NFCsensorer och RFID kunde spåra deltagarnas cyklar. Tack vare maskininlärning kunde arrangörerna exempelvis placera ut toaletter på ett optimalt sätt. Läs artikel här >>

Digitala tvillingar bidrar till ökad kunskap om havens hälsa

I EU-projektet ”European Digital Twin of the Ocean” skapar forskarna en digital kopia av världshaven. Data hämtas från satellitnätverk, simuleringsmodeller och sensorer. Målsättningen är att ta reda på hur haven mår. Läs artikel här >>


Trend 3: Batteriernas betydelse för energiproduktionen ökar

Northvolts stora batterisatsning i Skellefteå är väl omskriven. Men investeringen är bara ett exempel på hur batterier världen över ökar i betydelse. Batterier blir allt viktigare för att kunna jämna ut energitillgången. Detta innebär ett uppsving för batteriproduktion och investeringar i batterier världen över. En ökad batteriproduktion innebär ökad konkurrens om jordartsmetaller, vilka också kan komma att forma så väl industri som geopolitik i framtiden. För att kunna producera alla de batterier som kommer att behövas är gruvindustrin särskilt viktig.

Exempel:

Volvo investerar i en batterifabrik i Mariestad

Fyra mil från motorfabriken i Skövde, närmare bestämt i Mariestad, investerar Volvo i en ny batterifabrik. Fabriken kommer att innebära betydligt större kapacitet för elbilstillverkning i Sverige. Läs artikel här >>

Fortum satsar på återvunna batterier

Återvunna batterier minskar svinnet samtidigt som de dyra jordartsmetallerna får en längre livscykel. I Harjavalta, Finland, bygger Fortum just nu en anläggning för att återvinna batterier. Läs artikel här >>

Batterier byggs in i kraftverken

Form Energy i USA vill bygga in stora elektrokemiska batterier i kraftverken. På så sätt kan vatten,- vind,- och solkraften fortsätta att försörja elnätet, även när vädret inte är perfekt. Läs artikel här >>


 

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43

Dela via

Relaterade nyheter
Person med kikare som spanar

Omvärldsbevakning från IUC

Tre tydliga trender som påverkar industrin – omvärldsbevakning juni 2022

Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? I denna trendspaning kan du läsa om…

9 juni, 2022 — Lästid 4 min

Aktuellt från Techtank

Fler ska välja Blekinge – nu lanseras ett nytt platsvarumärke

Den 21 maj lanserades Blekinges nya platsvarumärke, en satsning som involverat över 600 personer. Syftet är att stärka Blekinges marknadsposition…

22 maj, 2024 — Lästid 3 min

Aktuellt från Techtank

Industriverken medlem i Techtanks industrikluster

Industriverken AB i Ronneby, med runt 55 anställda, är en fullservicepartner inom plåtpressning med en bred kunskap av att välja…

16 maj, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt övrigt

Automation & produktionskompetens - två checkar att söka senast 30 september

Tillväxtverket erbjuder nu små och medelstora företag att söka stöd till sin utveckling inom två olika områden: Automation respektive produktionskompetens…

8 maj, 2024 — Lästid 4 min