Utbildningar som stärker konkurrenskraften inom automation och robotik

Utbildningar som stärker konkurrenskraften inom automation och robotik

Automatisering och robotisering är en förutsättning för industrins fortsatta konkurrenskraft. Under hela våren 2021 erbjuds via IUC utbildningar särskilt anpassade efter industrins behov och erbjudandet riktar sig till tillverkande bolag runt om i hela Sverige.

Automationslösningar stärker företagens produktionsförmåga och ökar konkurrenskraften men det finns utmaningar. De tillverkande små och medelstora företagen har ofta mindre resurser och inte alltid kännedom om hur automation och robotisering kan stärka deras utveckling och hur de ska gå tillväga för att genomföra den utveckling som är nödvändig. För att tillgodose industriföretagens behov erbjuder IUC Sverige utbildningar inom ramen för projektet Automation & Robotik.

Utbildningar för industrin i hela Sverige

Dels finns en endagsutbildning i beställarkompetens för organisationens beslutsfattare, dels finns en tvådagarsutbildning i omställning för medarbetare i produktion. Utbildningarna genomförs digitalt och erbjuds den tillverkande industrin runt om i hela Sverige via IUC-nätverket. Den första utbildningen syftar till att öka beställarkompetensen hos deltagarna för att förenkla att ta ett nästa steg. Tvådagarsutbildningen är till för medarbetare i företagen.

— Vi ser en stor efterfrågan och intresse av möjligheterna med automationslösningar i industriföretagen. Genom att kombinera dessa två utbildningar når deltagande företag en breddad kompetens inom automation och robotik för både ledare och medarbetare, vilket ger en bra grund för fortsatt arbete, säger Thomas Nilsson, VD för IUC Sverige.

Beställarkompetens ger rätt krav på automation

Utbildningen i beställarkompetens ökar förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör har gällande automationslösningar. Det underlättar när beställare och leverantör har en samsyn och kan tala samma språk. Utbildningen klargör frågor som: Vad är rätt automation? Vilka krav behöver vi ställa? Vilka är kompetenskraven för framtida operatörer och underhållspersonal?

DATUM:

 • Onsdagen den 7 april (för företag med >250 anställda, kostnadsbelagd)
 • Tisdagen den 13 april
 • Tisdagen den 11 maj
 • Tisdagen den 8 juni

Till mer information om utbildningen i Beställarkompetens >>

Omställning för medarbetare i produktion

Tvådagarsutbildningen i omställning för medarbetare i produktion ger kunskaper inom omställning till automationslösningar. Kursen har som mål att;

 • Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).
 • Stärka deltagarnas kompetens och öka deras förmåga att känna sig trygga i en omställning och veta hur de kan bidra till en omställning.
 • Ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för att vara en attraktiv medarbetare i hantering av en framtida automationsutrustning.
 • Kursdeltagarna erhåller en tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.

DATUM:

 • Tisdag/onsdag 20-21 april
 • Tisdag/onsdag 28-29 april (för företag med >250 anställda, kostnadsbelagd)
 • Tisdag/onsdag 18-19 maj
 • Tisdag/onsdag 15-16 juni

Till mer information om utbildningen i Omställning för medarbetare i produktion >>

Dela via

Relaterade nyheter
Innovation

Aktuellt från partner

Sök Innovationscheck 2022

Driver du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och befinner dig i en tidig innovationsfas? Då kan du få stöd…

29 augusti, 2022 — Lästid 2 min

Rapport från IUC om Robotlyftet

Aktuellt från partner

För en hållbar industri i Sverige

IUC Sverige har nu tagit fram den fjärde rapporten som ger inblick i hur 1300 små och medelstora industriföretag ser…

13 juni, 2022 — Lästid 2 min

Energikartläggning

Aktuellt från partner

Energikartläggningscheckar för små och medelstora företag

Vill du och ditt företag få koll på er energianvändning? Region Blekinge har, med anledning av den rådande energisituationen, tagit…

27 oktober, 2022 — Lästid 1 min

Bild på planta som växer

Aktuellt från partner

Sök företagsstöd och affärsutvecklingscheckar via Region Blekinge

Som företagare har du möjlighet att söka olika former av stöd för din verksamhet. Syftet med stöden är att stimulera…

20 september, 2022 — Lästid 3 min