Produktion2030 – Teknikworkshops (via IUC Sverige)

Teknikworkshops underlättar kunskapsöverföringen till SMF samtidigt som de gör företagens erfarenheter och utmaningar tillgängliga för forskarna. De erbjuds inom en rad spännande områden som exempelvis smart underhåll, additiv tillverkning och Internet of Things.

Upplägget av teknikworkshops kring det valda forskningsresultat brukar se ut som följer:

 • 6 till 8 små och medelstora företag, totalt cirka 20 företagsdeltagare (minst 2 från varje företag)
 • Teori från projekt med gruppdiskussioner och workshops med dialog för gruppdynamik
 • Total tid cirka 6 timmar inklusive lunch, i normalfallet mellan 09:00 till 15:00.

Teknikworkshops

 • Forskningsresultat når SMF
 • Aktivt möte företag – forskare = nya kontaktytor
 • Urval av SMF som deltar
 • Kunskapsöverföring i verkligheten
 • Regional kännedom om SMF krävs
 • Måste besöka företagen för att få deras uppmärksamhet = sälja in!
 • Workshoppen leder till att företagen ”gör egen verkstad”
 • ”Rätt” valt FoU-område skapar engagemang och affärsutveckling – möter företagens behov
 • Årsplanering med teknikworkshoppar
 • Värdefullt om uppföljning med möjlighet till projekt finns

I eventkalendern hittar du de teknikworkshops som är tillgängliga via Techtank att boka plats på just nu, kalendern och bokningsbara datum uppdateras löpande.

Kommunikationsansvarig & Projektledare

076-861 27 44

Karin Andersson

Kommunikationsansvarig & Projektledare

Kontaktuppgifter

 • 076-861 27 44