Omställningscoachning för en hållbar industri i Blekinge

Till hösten får små och medelstora industri- och teknikföretag i Blekinge ytterligare möjligheter att via Techtank få stöd i omställningen mot ökad hållbarhet och cirkularitet. Detta genom Techtanks nya projekt ”Omställningscoachning för en hållbar industri i Blekinge” vars ansökan Region Blekinge nyligen beviljat.

– Genom projektet kan vi stötta företagen till ökad kompetens så att de själva initierar aktiviteter som driver det interna och externa arbetet för grön omställning framåt, en nödvändighet i en omvärld med allt större krav, säger Ingela Håkansson, VD och klusterledare på Techtank.

Analyser, kickstarter och expertstöd

Aktiviteter som kommer att bedrivas inom projektet inkluderar bl a:

  • Behovsanalys
  • Omvärldsanalys
  • Kickstart hållbarhet/cirkulär ekonomi
  • Expertstöd kring fördjupad coachning, hållbarhetsrapporter, EPD, LCA, organisationsutveckling m m
  • Matchning mot andra projekt/insatser som bedrivs på regional och nationell nivå

Konkret kan det för ett företag exempelvis handla om att få stöd i arbetet med att standardisera och stärka en intern process eller att skapa en mall för hur företagets hållbarhetsrapport ska se ut. Det kan även handla om att initiera framtagandet av miljövarudeklarationer (EPD:er) för företagets produkter.

Bra komplement till pågående projekt

Ingela Håkansson berättar att det nya projektet Omställningscoachning kompletterar Techtanks pågående initiativ och projekt på ett mycket bra sätt.

– Det är både bra och viktigt då det kommer att komplettera och förstärka de initiativ som redan pågår. I våra andra projekt inom grön omställning har vi fokus på medarbetarnivå och systemnivå. Genom Omställningscoachning får vi nu möjlighet att lägga fokus på företagsledningen och dess ökade förmåga att arbeta strategiskt mot omställning.

Projektet ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin och förväntas på lång sikt generera effekter både hos målgruppen, och i samhället som helhet. Detta bidrar bland annat till en mer konkurrenskraftig, hållbar och resilient industri i Blekinge och främjar dess tillväxt och utveckling på lång sikt.

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank

Fler ska välja Blekinge – nu lanseras ett nytt platsvarumärke

Den 21 maj lanserades Blekinges nya platsvarumärke, en satsning som involverat över 600 personer. Syftet är att stärka Blekinges marknadsposition…

22 maj, 2024 — Lästid 3 min

Aktuellt från Techtank

Blekinges kommuner genomför en pilot på Flygdagen för att locka fler invånare

Den 24 augusti väntas ett stort antal besökare på Försvarsmaktens flygdag i Ronneby. Bland imponerande flyguppvisningar och stora markutställningar samlas Blekinges…

28 juni, 2024 — Lästid 2 min

Aktuellt övrigt

Dags att energieffektivisera företag i Blekinge

Med start i sommar och under de kommande tre åren kommer Energikontor Syd att energicoacha företag i Blekinge. Arbetet i…

25 juni, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Tips på relevanta YH-utbildningar, korta kurser, för medarbetare i Blekinges industri

Myndigheten för yrkeshögskolan har i maj 2024 beviljat över 400 stycken korta YH-kurser, upp till 99 poäng (99 dagar) för…

17 juni, 2024 — Lästid 1 min