Nu får fler företag möjlighet att kickstarta sitt företags hållbarhetsarbete

Under våren genomförde IUC Sverige en första nationell pilotomgång av Kickstart Hållbarhet med ett 10-tal deltagande företag. Resultatet blev lyckat och redan nu i höst har fler företag chansen att få en riktig kickstart i sitt hållbarhetsarbete.

Bild på Jenny Bramell

Jenny Bramell, IUC Sverige

— Vi är väldigt glada att Vinnova fortsätter att finansiera projektet Kickstart Hållbarhet. Det ligger helt rätt i tiden att kunna erbjuda företag verktyg för att framtidssäkra sina verksamheter och att identifiera viktiga drivkrafter för hållbarhetsarbetet, säger Jenny Bramell, ordförande IUC Sverige, och ansvarig för Kickstart Hållbarhet.

Kickstart Hållbarhet – en process med fokus på konkret hållbarhet

Kickstart Hållbarhet är en process med fokus på konkret hållbarhet riktad till industrin. I en omgång deltar ett tiotal företag med två eller fler deltagare per företag. Formatet är digitalt vilket ger möjlighet för fler att delta, är tidseffektivt och dessutom hållbart då man spar på resorna.

Processen sträcker sig över tre tillfällen där träff 1 och 3 är i grupp med föreläsningar, workshops och diskussioner. Träff 2 är individuell för respektive företag med fokus på företagets egna frågeställningar. Hemuppgifter mellan träffarna ger stöd i framdriften.

Kunskap, vägledning och verktyg

I Kickstart hållbarhet möter företagen såväl hållbarhetsexperter som erfarna affärsutvecklare och processledare. Ett deltagande ger inte bara inspiration och kunskap kring hållbarhet utan även ökad förståelse för hur hållbar affärsutveckling ger konkurrensfördelar och ökad lönsamhet.

Bild på Sten Selander

Sten Selander, inspiratör, Kickstart Hållbarhet

Sten Selander, inspiratör, och Mats Larsson, affärsutvecklare, berättar om vårens omgång av Kickstart Hållbarhet och vad de upplevde att företagen fick ut av sitt deltagande.

— Den stora behållningen är nog att det är flera företag i samma eller liknade situation som är med. Det ger möjlighet att spegla sig i varandras tankar och processer och få tips och tankeställare från vad de andra gör, menar Sten Selander, och fortsätter:

— Sedan skulle jag säga att diskussionen blir avsmalnad och på allvar. Det är full fart framåt och det ställer krav på företagen att tänka, agera och leverera till processen.

Mats Larsson fyller på:
— Den största behållningen var nog att företagen fick hjälp inom de områden de hade behov och många fick också nya idéer till hållbarhetsförbättringar som de inte tidigare tänkt på själva.

Lärdomar för framtiden

Anledningen till att företagen valde att gå Kickstart Hållbarhet är att få igång ett arbete kring hållbarhet och i vissa fall ta nästa steg för att ligga i framkant vad gäller hållbarhetsarbete.

Vilken är då den viktigaste lärdomen för framtiden som företagen tar med sig efter Kickstart Hållbarhet? Vi kollar av läget med två av företagen.

Bild på Sofie Nykvist

Sofie Nykvist, YTAB

— Att inte vara ”rädd” för att visa vad vi är bra på och hur vi arbetar oss framåt. Men även att ta tillfälle och uppvisa det som gick mindre bra för oss i vårt arbete, transparens tar vi med oss in i framtida planer, säger Sofie Nykvist, ekonomichef på YTAB i Näsum.

Foto på Dimitris_Emmanouilidis

Dimitris Emmanouilidis, Axess Logistics

— Lärdomarna var flera men om man ska välja en specifik skulle jag säga att insikten om hur vi engagerar alla våra medarbetare i hållbarhetsarbete var nyttigast. Det finns en stor risk att företag skapar policys, planer, sätter målsättning på management-nivå men glömmer utbilda/engagera sina medarbetare. Hållbarhetsfrågan är bland de tuffaste utmaningarna som de flesta företag står inför där samverkan krävs för att lyckas, berättar Dimitris Emmanouilidis, produktionschef på Axess Logistics i Malmö.

Dags för en ny omgång av Kickstart Hållbarhet

Under hösten 2021 ges fler företag möjlighet att delta i Kickstart Hållbarhet.

Bild på Mats Larsson

Mats Larsson, affärsutvecklare, Kickstart Hållbarhet

Mats Larsson, affärsutvecklare i projektet, menar att alla företag måste påbörja sin resa mot hållbarhet och de som redan har börjat behöver ta nya steg. Små och medelstora företag har många gånger svårt att avsätta medel och tid för allt arbete som krävs och Kickstart Hållbarhet ger tillgång till stor erfarenhet och kunskap förpackat i ett hanterbart paket:

— Att delta i Kickstart Hållbarhet ger stöd i att hitta nya områden för hållbarhetsinsatser och företag får hjälp med att hitta rätt åtgärder och samarbetspartners för att ta vidare steg.

Sten Selander, inspiratör i projektet, trycker på vikten av att man ska vilja förändring om man ska delta:
— Man måste förstå att man har ett jobb att göra som är nödvändigt för företagets och ens egna barn och barnbarns överlevnad. Delar av den insikten bör finnas på plats. Och man bör vara beredd på att skrida till handling. Om man inte är det ska man inte gå Kickstart.

Några av företagen som vi pratat med från vårens omgång tycker att fler företag borde delta i insatser såsom Kickstart Hållbarhet.

— Vi på YTAB anser att Kickstart Hållbarhet kan vara en bra start på större idéer, ett hjälpmedel att förstå hur kugghjulen i en hållbar utveckling för företagen hänger samman, och att man i den processen kan hjälpa varandra inom olika segment för att skapa mervärde för kunder och företaget själva, menar Sofie Nykvist, ekonomichef på YTAB i Näsum.

Dimitris Emmanouilidis, produktionschef på Axess Logistics i Malmö, är inne på samma spår:
— Dessa kickstarter fungerar som inspirationskällor för att driva viktiga frågeställningar såsom hållbarhet. Jag måste också nämna vikten av de individuella träffarna där coachernas kompetens fanns tillgänglig, en buffé av mångsidig erfarenhet på hög nivå som både inspirerar och coachar.

Dimitris berättar också att Kickstart Hållbarhet gav ett väldigt konkret resultat för Axess Logistics:
— Vi är glada att injektionen vi fick resulterade i en solcellsanläggning på 450 000 KWH och 45 laddstolpar för ”grön” laddning av elektriska fordon på Axess som ska stå klart i slutet av september 2021!

Kickstart Hållbarhet är kostnadsfritt för deltagande företag.
Projektet drivs av IUC Sverige och finansieras av Vinnova.

Bild på logotyp Vinnova

Dela via

Relaterade nyheter
Energikartläggning

Aktuellt från partner

Energikartläggningscheckar för små och medelstora företag

Vill du och ditt företag få koll på er energianvändning? Region Blekinge har, med anledning av den rådande energisituationen, tagit…

27 oktober, 2022 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Blekinges kommuner genomför en pilot på Flygdagen för att locka fler invånare

Den 24 augusti väntas ett stort antal besökare på Försvarsmaktens flygdag i Ronneby. Bland imponerande flyguppvisningar och stora markutställningar samlas Blekinges…

28 juni, 2024 — Lästid 2 min

Aktuellt från Techtank

Omställningscoachning för en hållbar industri i Blekinge

Till hösten får små och medelstora industri- och teknikföretag i Blekinge ytterligare möjligheter att via Techtank få stöd i omställningen…

26 juni, 2024 — Lästid 3 min

Aktuellt övrigt

Dags att energieffektivisera företag i Blekinge

Med start i sommar och under de kommande tre åren kommer Energikontor Syd att energicoacha företag i Blekinge. Arbetet i…

25 juni, 2024 — Lästid 1 min