Celsa Nordic Recycling bidrar till att skrot får nytt liv i Europas mest klimatsmarta armeringsstål

Sedan mars i år är Celsa Nordic Recycling i Olofström ny medlem i Techtank. Företaget, som tidigare hette Holje Trading, bytte företagsnamn i början av året då verksamheten köptes upp av den nordiska armeringsstålproducenten Celsa Nordic.
– Genom verksamheten i Olofström ingår vi nu en unik värdekedja som producerar armeringsstål helt av spårbart nordiskt skrot, berättar Andreas Rigoll, VD för Celsa Nordic Recycling.  

Techtank träffar företagets VD Andreas Rigoll och Susanne M. Nævermo-Sand, Celsa Nordics hållbarhets- och kommunikationschef, för att höra mer om denna värdekedja, företagets hållbarhetsarbete och vikten av att vara del av ett sammanhang.

Anläggningen i Olofström – en strategiskt viktig verksamhet

Celsa Nordic, som är en del av den spanska koncernen Celsa Group, är Nordens ledande tillverkare av armering. Armeringsstålet är förnybart och tillverkas med hjälp av vattenkraft vid stål- och valsverket i Mo i Rana, Norge. Stålet förädlas sedan av Celsa Steel Service, med verksamhet runtom i Norden. Totalt har Celsa Nordic-koncernen runt 1 000 medarbetare.

Susanne M. Nævermo-Sand

Susanne M. Nævermo-Sand

– Vi producerar stål baserat på skrot. Vi brukar säga att skrot är vårt guld. Vi ville bygga på vår värdekedja med en egen anläggning för skrot, så uppköpet av Holje Trading var i allra högsta grad ett strategiskt beslut. Med Celsa Nordic Recycling är vi ett steg närmare till att sluta cirkeln och kan garantera 100 % återvinning och spårbarhetsgaranti för våra kunder, berättar Susanne M. Nævermo-Sand.

Innan Andreas Rigoll började på Celsa Nordic hade han tidigare arbetat på just Holje Trading och det fanns väl upparbetade kontakter. Det föll det sig därför naturligt att utöka erbjudandet genom skrotverksamheten i Olofström. Samtliga 8 anställda har följt med över i det nya bolaget och utöver produktionen i Olofström har man verksamhet i form av utleverans i Sölvesborg och Oxelösund.

Andreas Rigoll

Andreas Rigoll

– Mycket är sig likt, men den stora skillnaden är att vi nu har ett helt annat huvuduppdrag då vi förser våra egna stålverk med material och blir

en viktig pusselbit i den cirkulära ekonomin för Celsa Nordic. När man levererar till oss vet man alltid var stålet hamnar i nästa steg, det känns bra, berättar Andreas Rigoll, som menar att intresset att veta var ens skrot tar vägen ändrats avsevärt under de senaste tio åren.

– Förr var det i princip bara priset som diskuterades. Nu finns ett mycket större intresse från våra kunder att veta mer om värdekedjan och få en garanti på var skrotet hamnar. Visst styr priset fortfarande en del, men miljö och -hållbarhetsperspektivet har kommit mycket högre upp på agendan.

Hållbarhetsstrategi som inkluderar en ny vätgasanläggning

All verksamhet inom Celsa Nordic-koncernen sker på nordisk mark – från att hämta skrot, smälta stål, producera armering till att sälja färdiga produkter. Kunderna som köper armeringsprodukterna finns främst inom byggindustrin, exempelvis Skanska.

– Vi lägger mycket fokus på cirkulär ekonomi, att material och produkter kan återvinnas. Den armering vi producerar kan vi smälta om och göra nya produkter av, 100% återvinningsbart. Utöver det använder vi grön energi via vattenkraft och genom korta transportvägar minskar vi vårt Co2-avtryck, berättar Susanne M. Nævermo-Sand, och fortsätter:

– 2018 la vi fram en hållbarhetsstrategi för allt arbete i Norden. Man kan säga att det var vårt svar på Parisavtalet som hjälper oss att vara hållbara nu, men även i framtiden. Det pågår en stor omställning i Europa och vi måste vara på tårna. Även om vi ingår i en stor global koncern så går vi i Norden först. Vi ser att resten av koncernen lär av oss, till exempel vad gäller spårbarhet och andra miljökrav.

Målet är en helt koldioxidfri produktion. Smältugnen i Mo i Rana drivs idag med el från vattenkraft. Nästa steg är att driva valsugnen med egentillverkad vätgas, även den producerad med hjälp av vattenkraft, som kommer att minska koncernens Co2-avtryck med 60%. Anläggningen beräknas vara i gång i slutet av 2024.

Värdefullt att finnas i ett sammanhang

För Celsa Nordic Recycling är det en stor fördel att ingå i en stor nordisk koncern, vilket ger företaget mer muskler för utveckling inom exempelvis den digitala omställningen. Ett annat sammanhang som företaget ingår i sedan mars i år är industriklustret Techtank.

– Det är väldigt positivt med en aktör som Techtank som kan fungera som en sammanhållande länk för industrin i vår region, och för oss som företag är det värdefullt att finnas i ett sammanhang, menar Andreas Rigoll.

Företaget har ärvt de industriavtal som Holje Trading hade och ser framemot att fortsätta arbeta med gamla kunder, men man ser också framemot möjligheten att finnas i ett regionalt nätverk av företag för att knyta nya kontakter.

– Vi hoppas att vi på olika sätt kan väcka intresse och bidra med vårt hållbarhetsperspektiv och tänk inom cirkulär ekonomi i olika projekt och samarbeten framöver.


Fakta

Celsa Nordic Recycling

Celsa Nordic Recyclings produktionsanläggning bearbetar ca 30.000 ton järn- och metallskrot. Företaget har södra Sverige som arbetsområde och samlar in förbrukat järn- och metallskrot från industrier, lantbruk, rivningar och andra skrothandlare. Celsa Nordic Recycling startade som ”Holje Trading AB” 1999 i Olofström. Till företagets webbsida >>

Celsa Nordic

Celsa Nordic är Nordens ledande tillverkare av armeringsstål, med eget stål- och valsverk i Mo i Rana, Norge. I företagets stål-och valsverk återvinnner man närmare 700 000 ton stålskrot per år, vilket motsvarar två Eiffeltorn per vecka. Celsas armeringslösningar är en naturlig del av ett hållbart samhälle. Till företagets webbsida >>

Celsa Steel Service

Genom Celsa Nordics dotterbolag Celsa Steel Service erbjuds armeringslösningar som effektiviserar byggprojekt och förbättrar miljöprestandan i byggnader och infrastruktur runt om i Norden. Till företagets webbsida >>

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från medlem

Stororder bäddar för nyrekryteringar på DOT

Ytbehandlingsföretaget DOT i Sölvesborg har nyligen landat den största enskilda ordern i företagets historia. Slutkunden är en aktör inom grön…

15 februari, 2021 — Lästid 4 min

Aktuellt från medlem

Supply Chain Management ett fokusområde för DevPort Syd som är ny medlem i Techtank

Börsnoterade DevPort har en stark bas inom produktutveckling och digitala lösningar inom framförallt fordons- och försvarsindustrin. För att svara upp mot en…

12 mars, 2021 — Lästid 2 min

Aktuellt från medlem | Aktuellt från partner

Tjejer får vara ingenjör för en dag på RISE och Södra Cell

På IGEday den 26 mars får tusentals tjejer i landet testa på att vara ingenjör för en dag. IGEday står…

15 februari, 2021 — Lästid 4 min

Aktuellt från medlem | Aktuellt från partner | Aktuellt från Techtank

Goda framtidsutsikter för de som går den nya yrkesutbildningen inom processteknik smart industri

Nyligen kom beskedet att en ny yrkeshögskoleutbildning inom processteknik kommer att starta på Yrkeshögskolan Syd i Olofström till hösten 2021…

16 februari, 2021 — Lästid 4 min