Supply Chain Management ett fokusområde för DevPort Syd som är ny medlem i Techtank

Supply Chain Management ett fokusområde för DevPort Syd som är ny medlem i Techtank

Börsnoterade DevPort har en stark bas inom produktutveckling och digitala lösningar inom framförallt fordons- och försvarsindustrin. För att svara upp mot en ökad efterfrågan inom supply chain management etablerar nu DevPort dotterbolaget DevPort Syd i Sydsverige.

– DevPort har tillväxtplaner i södra Sverige med fokus på Halland, Skåne och Blekinge. Medlemskapet i Techtank kommer hjälpa oss i etableringen och förkorta startsträckan. Vi har ramavtal med några av Sveriges största industriföretag vilket hjälper oss i vår expansion men vi behöver också ett bredare nätverk i regionen, säger Magnus Ericsson, som tillsammans med Sashe Lord och Martin Lagesson står bakom DevPort Syd.

Alla tre har mångårig erfarenhet inom ledarskap, men med olika bakgrund och kompetenser. Magnus Ericsson har erfarenhet som verksamhetsansvarig, konsult och anställd inom supply chain management i stora och medelstora bolag. Sashe Lord har en gedigen erfarenhet av att leda förändrings- och förbättringsprocesser i produktionsmiljö inom livsmedels- och läkemedelsindustri främst. Och Martin Lagesson är specialist på inköp- och produktionsplanering med flera ledande roller i stora internationella organisationer och där ett specialistområde är affärssystem med fokus på SAP.

Magnus Ericsson tror att DevPort har mycket att erbjuda andra medlemsföretag i Techtank kring bl.a. utbildningar och tjänster inom affärsområdet Produktionsutveckling och Supply Chain Management.

– I DevPorts portfölj finns även affärsområdena Digitala lösningar och Produktutveckling. Med tanke på DevPorts storlek finns möjlighet att nyttja kompetenser och tjänster inom hela koncernen.

Potentiella kunder är tillverkande företag och företag med stora varuflöden som ska hanteras i lager och där finns e-handelsbolag representerade. Effektiviseringar av produktion och varuflöden är kärnområdet. Devport Syd arbetar med en uttalad metodik för att genomföra förändringar. I centrum står medarbetare och företagskulturen. Syftet med processen är att utveckla organisationer med fokus på systematiska förbättringar som är hållbara över tid, till exempel minskad kapitalbindning i råvaru- och komponentlager, reduktion av ledtider till kund eller av ledtider från leverantör och färre sjukskrivningar och minskade övertidstimmar.

Läs mer på DevPorts hemsida >>


På bilden ovan ses från vänster till höger: Sashe Lord, Magnus Ericsson och Martin Lagesson.
Foto: Marcus Petersson

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från medlem | Aktuellt från partner | Aktuellt från Techtank

Goda framtidsutsikter för de som går den nya yrkesutbildningen inom processteknik smart industri

Nyligen kom beskedet att en ny yrkeshögskoleutbildning inom processteknik kommer att starta på Yrkeshögskolan Syd i Olofström till hösten 2021…

16 februari, 2021 — Lästid 4 min

Celsa Recyclings logotyp

Aktuellt från medlem

Celsa Nordic Recycling bidrar till att skrot får nytt liv i Europas mest klimatsmarta armeringsstål

Sedan mars i år är Celsa Nordic Recycling i Olofström ny medlem i Techtank. Företaget, som tidigare hette Holje Trading…

20 maj, 2021 — Lästid 6 min

Aktuellt från medlem | Aktuellt från partner

Tjejer får vara ingenjör för en dag på RISE och Södra Cell

På IGEday den 26 mars får tusentals tjejer i landet testa på att vara ingenjör för en dag. IGEday står…

15 februari, 2021 — Lästid 4 min

Aktuellt från medlem

Stororder bäddar för nyrekryteringar på DOT

Ytbehandlingsföretaget DOT i Sölvesborg har nyligen landat den största enskilda ordern i företagets historia. Slutkunden är en aktör inom grön…

15 februari, 2021 — Lästid 4 min