El-yta medverkar i exjobb kring kollaborativa robotar

El-yta medverkar i exjobb kring kollaborativa robotar

Testbädden Digi-Load fokuserar på stärkt konkurrenskraft inom svensk ytbehandlingsindustri genom automatisering och digitalisering. Ett av företagen som medverkar i testbädden är El-yta i Olofström. Nyligen fick de besök av Chalmersstudenter som del av ett exjobb med fokus på automatiserad påhängning med hjälp av kollaborativa robotar.

– Målet med vårt exjobb är att ta fram ett koncept kring hur ytbehandlande företag på ett effektivt sätt kan använda sig av en kollaborativ robot för påhängning. Vi kommer även att bygga en demonstrator i mobil form som förhoppningsvis kan inspirera företag i denna bransch, berättar Kevin Wedin, som tillsammans med Alexander Svensson läser till ingenjör i maskinteknik, inriktning produktion, på Chalmers.

För El-ytas del ser man väldigt positivt på att medverka i Digi-Load och att vara en del av exjobbet som nu genomförs.

– Vi har länge tänkt på detta med automatisering och kollaborativa robotar, men som litet företag är det svårt att komma med i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Här skiljer sig Digi-Load då det helt inriktar sig på ytbehandlingsbranschen som består av många små företag som El-yta. Vårt företag är rätt så representativt för branschen och på det sättet lämpligt att besöka för den fortsatta studien, säger Ankin Liljegren, VD och även ägare till företaget tillsammans med systern Anneli Wessman.

Enkelhet och flexibilitet viktigt

Digi-Load drivs av RISE IVF (tidigare Swerea IVF) och finansieras av Vinnova via SIO Produktion 2030. Testbädden är uppdelad i olika arbetspaket. Förutom kollaborativa robotar pågår arbete inom bland annat vision- och sensorteknik, simulering, optimering och utveckling av virtuell tvilling.

– I arbetet med kollaborativa robotar fokuserar vi inte minst på hur företagen så enkelt, flexibelt och kostnadseffektivt som möjligt kan använda dessa i sin verksamhet. Vi ville gärna ta in studenter i arbetet och genom en exjobbsmässa på Chalmers fick vi bra respons från studenterna och kunde ge uppdraget till Kevin och Alexander, berättar Björn Backman på RISE IVF som forskar kring just kollaborativa robotar.

– Vi har gått många automatiseringskurser på utbildningen och har handledare och mentorer som är väl insatta i detta område, så det känns väldigt bra och intressant att få denna möjlighet, flikar Alexander in.

Företagsbesök betydelsefulla inslag i exjobbet

Forskning och problemlösning är centrala delar i Digi-Load och även i exjobbet, och för att lära sig mer om de utmaningar som finns i ytbehandlingsindustrin gör Björn tillsammans med studenterna ett antal företagsbesök för att gå på djupet med hur arbetet med påhängning ser ut idag och hur detta arbete skulle kunna fungera med hjälp av en kollaborativ robot.

Ett av de fyra inplanerade företagsbesöken är alltså på El-yta i Olofström, ett ytbehandlingsföretag som erbjuder elförzinkning, elpolering, kromatering, Zink Nickel samt betning och tvätt. Det är med stort intresse som besöket görs. Samtliga processer observeras och dokumenteras för att ha med sig det underlag som behövs tillbaka till labbet på RISE IVF i Mölndal där demonstratorn ska byggas.

På frågan vad El-yta ser för resultat på sikt av att vara med i Digi-Load svarar Ankin:

– Jag ser en ny medarbetare, i form av en kollaborativ robot, med styrka och energi som hjälper till med de återkommande lyften. På så sätt kan vi skapa en bättre arbetsmiljö för vår personal, samtidigt som vi både förbättrar och effektiviserar vår verksamhet.Läs mer om El-ytas medverkan i Digi-Load från tidigare artikel: https://techtank.se/nyheter/el-yta-starker-sin-konkurrenskraft-genom-digi-load/

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från medlem

Stororder bäddar för nyrekryteringar på DOT

Ytbehandlingsföretaget DOT i Sölvesborg har nyligen landat den största enskilda ordern i företagets historia. Slutkunden är en aktör inom grön…

15 februari, 2021 — Lästid 4 min

Aktuellt från medlem | Aktuellt från partner | Aktuellt från Techtank

Goda framtidsutsikter för de som går den nya yrkesutbildningen inom processteknik smart industri

Nyligen kom beskedet att en ny yrkeshögskoleutbildning inom processteknik kommer att starta på Yrkeshögskolan Syd i Olofström till hösten 2021…

16 februari, 2021 — Lästid 4 min

Aktuellt från medlem

Supply Chain Management ett fokusområde för DevPort Syd som är ny medlem i Techtank

Börsnoterade DevPort har en stark bas inom produktutveckling och digitala lösningar inom framförallt fordons- och försvarsindustrin. För att svara upp mot en…

12 mars, 2021 — Lästid 2 min

Celsa Recyclings logotyp

Aktuellt från medlem

Celsa Nordic Recycling bidrar till att skrot får nytt liv i Europas mest klimatsmarta armeringsstål

Sedan mars i år är Celsa Nordic Recycling i Olofström ny medlem i Techtank. Företaget, som tidigare hette Holje Trading…

20 maj, 2021 — Lästid 6 min