Företag uppmärksammar studenter med stipendier

Företag uppmärksammar studenter med stipendier

Fredagen den 2 juni var det studentavslutning på flera gymnasieskolor. Några av Techtanks medlemsföretag uppmärksammade detta genom att dela ut ett antal olika stipendier!

På Hässleholms Tekniska Skolas gymnasieingenjörsutbildning delade VA Automotive ut stipendier till Amanda Jepson för Bästa examensarbete inom Design och produktutveckling samt till Andreas Flink för Bästa examensarbete inom Produktionsteknik.

På Nordenbergsskolan i Olofström delade Volvo Cars ut stipendier till Linnéa Ahonen, Teknik, Jeremias Uusivirta, Industritekniska, Max Philipsson, El & Energi, Ruben Kotkamaa, Fordon & Transport samt Nils Hammaräng Grip, Naturvetenskapliga programmet.

På bilden från vänster till höger:

VA Automotives stipendium för bästa examensarbete på Gymnasieingenjörsutbildningen profil Design och produktutveckling på Hässleholms Tekniska Skola gick till Amanda Jepson ”För ett utmärkt presenterat uppdrag att ta fram en 3D-modell i programvaran CREO”. På bilden ses tillsammans med Amanda även Ann Nilsson, personalchef på VA Automotive.

VA Automotives stipendium för bästa examensarbete på Gymnasieingenjörsutbildningen profil Produktionsteknik på Hässleholms Tekniska Skola gick till Andreas Flink ”För ett arbete utfört inom ett delvis nytt område, vilket krävt att stipendiaten på kort tid satt sig in i en ny begreppsvärld”. På bilden ses tillsammans med Andreas även Ann Nilsson, personalchef på VA Automotive.

Till vänster på bilden syns Torbjörn Appelros, Senior Manager Stamping Engineering på Volvo Cars i Olofström, som förättade utdelningen av årets Volvo stipendium. Stipendiaterna är Linnéa Ahonen, Teknik, Jeremias Uusivirta, Industritekniska, Max Philipsson, El & Energi, Ruben Kotkamaa, Fordon & Transport samt Nils Hammaräng Grip, Naturvetenskapliga programmet (Nils saknas på bilden).

Dela via

Relaterade nyheter
Celsa Recyclings logotyp

Aktuellt från medlem

Celsa Nordic Recycling bidrar till att skrot får nytt liv i Europas mest klimatsmarta armeringsstål

Sedan mars i år är Celsa Nordic Recycling i Olofström ny medlem i Techtank. Företaget, som tidigare hette Holje Trading…

20 maj, 2021 — Lästid 6 min

Aktuellt från medlem

Stororder bäddar för nyrekryteringar på DOT

Ytbehandlingsföretaget DOT i Sölvesborg har nyligen landat den största enskilda ordern i företagets historia. Slutkunden är en aktör inom grön…

15 februari, 2021 — Lästid 4 min

Aktuellt från medlem

Supply Chain Management ett fokusområde för DevPort Syd som är ny medlem i Techtank

Börsnoterade DevPort har en stark bas inom produktutveckling och digitala lösningar inom framförallt fordons- och försvarsindustrin. För att svara upp mot en…

12 mars, 2021 — Lästid 2 min

Aktuellt från medlem | Aktuellt från partner | Aktuellt från Techtank

Goda framtidsutsikter för de som går den nya yrkesutbildningen inom processteknik smart industri

Nyligen kom beskedet att en ny yrkeshögskoleutbildning inom processteknik kommer att starta på Yrkeshögskolan Syd i Olofström till hösten 2021…

16 februari, 2021 — Lästid 4 min